د ډیمو حالت
#MRNA
149.97
قیمت
-8.90%
Changing (1m)
#AAPL
174.06
قیمت
17.74%
Changing (1m)
#GOOG
120.79
قیمت
7.61%
Changing (1m)
#NVDA
187.65
قیمت
14.68%
Changing (1m)
#INTC
36.17
قیمت
-8.50%
Changing (1m)
#TSLA
908.14
قیمت
24.94%
Changing (1m)
#META
174.47
قیمت
1.95%
Changing (1m)
#EBAY
48.45
قیمت
9.20%
Changing (1m)
#PYPL
99.81
قیمت
33.36%
Changing (1m)
#AMZN
142.28
قیمت
23.92%
Changing (1m)
#INO
2.50
قیمت
32.98%
Changing (1m)
#MSFT
290.02
قیمت
13.52%
Changing (1m)
#NFLX
244.91
قیمت
27.83%
Changing (1m)
#ZM
102.95
قیمت
3.72%
Changing (1m)
#CSCO
49.34
قیمت
14.29%
Changing (1m)
#QCOM
151.33
قیمت
4.62%
Changing (1m)
#MDLZ
65.51
قیمت
7.62%
Changing (1m)
#DOCU
69.73
قیمت
12.38%
Changing (1m)
#OKTA
101.61
قیمت
7.74%
Changing (1m)
#SBUX
88.51
قیمت
8.94%
Changing (1m)
#LCID
18.22
قیمت
-10.16%
Changing (1m)
#PDD
46.69
قیمت
-16.07%
Changing (1m)
#PEP
180.33
قیمت
6.72%
Changing (1m)
#AMGN
249.63
قیمت
0.99%
Changing (1m)
#COIN
83.38
قیمت
39.06%
Changing (1m)
#AVGO
558.12
قیمت
11.45%
Changing (1m)
#LRCX
502.66
قیمت
15.01%
Changing (1m)
#ADP
260.72
قیمت
20.90%
Changing (1m)
#AGNC
12.67
قیمت
6.92%
Changing (1m)
#BKNG
2143.99
قیمت
18.80%
Changing (1m)
#EXPE
113.61
قیمت
16.85%
Changing (1m)
#GILD
65.15
قیمت
5.59%
Changing (1m)
#POOL
390.93
قیمت
4.07%
Changing (1m)
#TRIP
27.12
قیمت
45.18%
Changing (1m)