၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၁:၄၈
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.65862
1.66094
အမြတ်
72.54 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172830251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.65862
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
75.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.66094
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
72.54 USD
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၃၀
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.66314
1.66092
အမြတ်
-75.58 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172821115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.66314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-72.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.66092
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
-75.58 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၃၁
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.75
0.90449
0.90417
အမြတ်
13.32 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172708966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.90417
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
13.32 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၆:၁၃
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.75
0.8948
0.90415
အမြတ်
-547.82 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172640107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-542.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.90415
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
-547.82 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၉:၅၄
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.75
0.90845
0.90417
အမြတ်
243.12 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172742134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
248.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.90417
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
243.12 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၁၄:၁၅
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.75
0.91031
0.90417
အမြတ်
351.05 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172782691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91031
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
356.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.90417
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
351.05 USD
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၃
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1.35
1.55586
1.556
အမြတ်
5.19 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172822463
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၂၂ ၀၂:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.556
ကော်မရှင်ခ
-9.45 USD
အမြတ်
5.19 USD
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၁:၁၁
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၁:၀၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.82236
0.82149
အမြတ်
30.21 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172810231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82149
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
30.21 USD
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၈
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.82152
0.82236
အမြတ်
29.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172796071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82152
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82236
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
29.02 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၃၄:၄၈
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.82488
0.82152
အမြတ်
127.80 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172783295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
131.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
127.80 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၄၁:၀၀
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.5
0.82274
0.82152
အမြတ်
44.18 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172742203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
47.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
44.18 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၅၀:၅၁
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.82396
0.82152
အမြတ်
91.85 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172761619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
95.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
91.85 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၅၀:၃၂
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
0.82089
0.82152
အမြတ်
-28.11 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172721981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၈:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-28.11 USD
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၂၄:၀၆
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.82443
0.82152
အမြတ်
110.22 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172775736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
113.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
110.22 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၃၅
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.5
0.82341
0.82152
အမြတ်
70.36 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172744219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
73.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
70.36 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၀၃:၀၁
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.5
0.81092
0.82152
အမြတ်
-417.72 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172701051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၀၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-414.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-417.72 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၇:၁၉
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၄
ရောင်းချမှု
0.5
0.82177
0.82152
အမြတ်
6.27 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172742013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၃၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82177
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၄၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.82152
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
6.27 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၄
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.67198
1.67088
အမြတ်
-39.29 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172755222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.67198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.67088
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
-39.29 USD
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၅၇:၁၇
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၀၀:၃၅
ရောင်းချမှု
1.8
1.55732
1.55711
အမြတ်
17.01 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172757000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.55732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.55711
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
17.01 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၃
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.56127
1.56141
အမြတ်
7.14 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172726291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.56127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.56141
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
7.14 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၄၆:၀၇
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.67492
1.67523
အမြတ်
7.03 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172725253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.67492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.67523
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
7.03 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၂
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၂၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.45
1.67704
1.67514
အမြတ်
59.26 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172724131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.67514
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
59.26 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၇:၁၃
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၀၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.8102
0.81103
အမြတ်
28.73 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172698633
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၁၁:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81103
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
28.73 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၁၂
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.81099
0.8102
အမြတ်
27.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172695670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.8102
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
27.14 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၉:၃၄
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.81026
0.81099
အမြတ်
24.83 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172653898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
28.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၅:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81099
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
24.83 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၃
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၁:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.66544
1.66553
အမြတ်
-0.22 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172691401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.66544
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၁၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.66553
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၀:၀၄:၃၇
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၀၀:၂၆
ရောင်းချမှု
1.8
1.55598
1.55603
အမြတ်
-19.59 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172693190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၀:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.55598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၀၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.55603
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
-19.59 USD
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၆
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၀:၀၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.55577
1.55598
အမြတ်
16.73 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172692750
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၂ ၀၀:၀၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.55598
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
16.73 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၆
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၅၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.45
1.66665
1.66683
အမြတ်
2.73 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172664868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.66665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၈:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1.66683
ကော်မရှင်ခ
-3.15 USD
အမြတ်
2.73 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၅:၀၁
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၀၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.55328
1.55354
အမြတ်
23.80 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172666070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.55328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.55354
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
23.80 USD
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၀၂:၂၅
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၉:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
0.81088
0.81018
အမြတ်
23.67 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172652332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81018
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
23.67 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၈
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၀၂:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.80991
0.81088
အမြတ်
34.09 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172618649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၀၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81088
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
34.09 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၇
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.75
0.89342
0.89483
အမြတ်
76.44 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172618719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89342
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.89483
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
76.44 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၅၄
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
0.75
0.89464
0.89384
အမြတ်
41.19 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172455533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.89384
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
41.19 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၂၉:၁၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.5
0.81133
0.80975
အမြတ်
57.64 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172617110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၅:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.80975
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
57.64 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၃၃:၁၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၂၉:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.81051
0.81133
အမြတ်
28.30 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172615073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၂၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81133
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
28.30 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၀၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၃၃:၁၉
ရောင်းချမှု
0.5
0.81129
0.81051
အမြတ်
26.76 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172614480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81051
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
26.76 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၅၆
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.81051
0.81131
အမြတ်
27.55 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172612721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၂:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81131
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
27.55 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၅၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၅၇
ရောင်းချမှု
0.5
0.81138
0.81052
အမြတ်
29.91 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#172611476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81052
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
29.91 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၂၂:၄၂
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.81052
0.81138
အမြတ်
29.92 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#171956540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၂၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.81138
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
29.92 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၈
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၃:၅၀
ရောင်းချမှု
1.8
1.56478
1.56423
အမြတ်
64.31 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172605322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56478
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
76.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၃:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.56423
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
64.31 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၄၈:၃၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.67311
1.67348
အမြတ်
17.89 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172605684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၄၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.67311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.67348
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
17.89 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၄၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.9
1.67396
1.67404
အမြတ်
-11.53 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172603929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၄၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.67404
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
-11.53 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၂၇:၄၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.75
0.89289
0.89461
အမြတ်
95.18 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#172108369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၁၉:၂၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
100.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.89461
ကော်မရှင်ခ
-5.25 USD
အမြတ်
95.18 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၄၉:၅၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.67662
1.67694
အမြတ်
14.56 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172408056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.67662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.67694
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
14.56 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၇:၀၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.5598
1.56012
အမြတ်
32.23 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#172407775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.5598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၂ ၀၁:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.56012
ကော်မရှင်ခ
-12.60 USD
အမြတ်
32.23 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၀၉:၃၂
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၄၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.67638
1.67762
အမြတ်
74.54 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172403242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.67638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.67762
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
74.54 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၂:၂၅
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၀၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.9
1.67808
1.67663
အမြတ်
88.19 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172393708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.67663
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
88.19 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၃
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.68427
1.68261
အမြတ်
-114.50 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172129207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.68427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-108.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.68261
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
-114.50 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၁:၅၃
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.67992
1.68261
အမြတ်
169.04 USD
GBPSGD
စာချုပ်
#172234679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၄၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.67992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
175.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.68261
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
169.04 USD