د ډیمو حالت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۵۰
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۶
کاپی
48%
41.65%
ګټه
-36.11 USD
GlobalTrading
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۵۰
د ننوتلو ځای
48%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۶
بهر(وتل)
41.65%
ګټه
-36.11 USD
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۵
کاپی
145.54%
161.11%
ګټه
-194.79 USD
Alexngo_vn9889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۳
د ننوتلو ځای
145.54%
د سوداګرۍ ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۵
بهر(وتل)
161.11%
ګټه
-194.79 USD