د ډیمو حالت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۱۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۱۱
خریداری کول
0.01
0.8879
0.8889
ګټه
0.73 USD
AUDCAD.
سودا
#99219351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8879
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8889
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۰۰:۲۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
خرڅول
0.01
0.88653
0.88701
ګټه
-0.36 USD
AUDCAD.
سودا
#99209990
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88653
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88701
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۶:۵۰
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
خرڅول
0.02
0.88834
0.88701
ګټه
1.95 USD
AUDCAD.
سودا
#99211888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۶:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88834
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.88701
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.95 USD
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۱:۱۶
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۵۰
خریداری کول
0.01
0.88769
0.88869
ګټه
0.73 USD
AUDCAD.
سودا
#99214394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88869
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۳:۰۵:۵۸
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۰۷
خریداری کول
0.01
0.88708
0.88807
ګټه
0.72 USD
AUDCAD.
سودا
#99208911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۳:۰۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88708
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۱۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88807
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.72 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۵:۰۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۱:۵۶
خرڅول
0.01
0.88684
0.88683
ګټه
0.01 USD
AUDCAD.
سودا
#99207343
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88683
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۴:۲۹
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۲:۳۴
خریداری کول
0.01
0.88703
0.88801
ګټه
0.71 USD
AUDCAD.
سودا
#99207305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۴۴:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۶:۲۲
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
خرڅول
0.03
0.88984
0.8884
ګټه
3.13 USD
AUDCAD.
سودا
#99204365
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.8884
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.13 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۳۰
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
خرڅول
0.02
0.8881
0.8884
ګټه
-0.44 USD
AUDCAD.
سودا
#99192744
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8881
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.8884
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.44 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۲:۴۶
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
خرڅول
0.01
0.88633
0.88837
ګټه
-1.48 USD
AUDCAD.
سودا
#99187210
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88837
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.48 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۵:۰۱
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۱:۵۶
خریداری کول
0.01
0.88654
0.88753
ګټه
0.73 USD
AUDCAD.
سودا
#99187317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88753
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۹:۳۲
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
خریداری کول
0.02
0.88636
0.88608
ګټه
-0.41 USD
AUDCAD.
سودا
#99171410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88636
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.88608
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۴۰:۰۶
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
خریداری کول
0.01
0.88813
0.88608
ګټه
-1.50 USD
AUDCAD.
سودا
#99170288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۴۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88813
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88608
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.50 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۹:۳۵
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
خریداری کول
0.03
0.8846
0.88608
ګټه
3.27 USD
AUDCAD.
سودا
#99178388
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.88608
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.27 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۴:۲۷
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۵۶:۳۷
خرڅول
0.01
0.88798
0.88701
ګټه
0.71 USD
AUDCAD.
سودا
#99170056
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۵۶:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88701
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.71 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۱۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۱
خریداری کول
0.05
0.88995
0.89208
ګټه
7.85 USD
AUDCAD.
سودا
#99129662
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.89208
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.85 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۲:۴۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
خریداری کول
0.02
0.89352
0.89209
ګټه
-2.11 USD
AUDCAD.
سودا
#99113243
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89352
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.11 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
خریداری کول
0.01
0.89527
0.89209
ګټه
-2.34 USD
AUDCAD.
سودا
#99111522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89527
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.34 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
خریداری کول
0.03
0.8917
0.89209
ګټه
0.87 USD
AUDCAD.
سودا
#99124576
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.89209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.87 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۳
خرڅول
0.02
0.89408
0.89291
ګټه
1.74 USD
AUDCAD.
سودا
#99078452
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89408
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89291
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.74 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۱
خرڅول
0.01
0.89231
0.8929
ګټه
-0.43 USD
AUDCAD.
سودا
#99076898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89231
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.43 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۲:۲۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۰:۳۶
خریداری کول
0.01
0.89202
0.89333
ګټه
0.97 USD
AUDCAD.
سودا
#99070661
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۱۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89333
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۳۸:۲۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۳۵
خرڅول
0.01
0.89177
0.89077
ګټه
0.74 USD
AUDCAD.
سودا
#99070100
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۳۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89177
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۰۳:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۵
خریداری کول
0.02
0.89091
0.89217
ګټه
1.87 USD
AUDCAD.
سودا
#99060486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۰۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89091
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89217
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.87 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۳:۰۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۳
خریداری کول
0.01
0.89272
0.89216
ګټه
-0.41 USD
AUDCAD.
سودا
#99057902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۳:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89272
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۰۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89216
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۳۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۳۰:۱۱
خرڅول
0.01
0.89219
0.8912
ګټه
0.73 USD
AUDCAD.
سودا
#99057743
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89219
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۳۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8912
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۵۰:۰۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
خرڅول
0.01
0.89227
0.89323
ګټه
-0.71 USD
AUDCAD.
سودا
#99056843
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۵۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89227
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89323
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.71 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۱۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
خرڅول
0.02
0.89376
0.89319
ګټه
0.85 USD
AUDCAD.
سودا
#99057719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89319
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.85 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۷:۵۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۰۸
خریداری کول
0.01
0.89248
0.89428
ګټه
1.34 USD
AUDCAD.
سودا
#99056715
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۷:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89248
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۰۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89428
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.34 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۲:۱۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۷
خرڅول
0.02
0.89399
0.89284
ګټه
1.72 USD
AUDCAD.
سودا
#99052571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89399
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89284
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.72 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۴
خرڅول
0.01
0.89218
0.89274
ګټه
-0.41 USD
AUDCAD.
سودا
#99051518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۳:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89218
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۴۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89274
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.41 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۰۸
خرڅول
0.01
0.89274
0.89174
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#99045891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89174
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۱۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
خریداری کول
0.01
0.89327
0.89278
ګټه
-0.37 USD
AUDCAD.
سودا
#99040406
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89327
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89278
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.37 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
خریداری کول
0.02
0.89155
0.89278
ګټه
1.83 USD
AUDCAD.
سودا
#99041900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89278
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۳۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۳:۵۶
خرڅول
0.01
0.89305
0.89205
ګټه
0.75 USD
AUDCAD.
سودا
#99040295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89305
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89205
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.75 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۳:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
خریداری کول
0.01
0.89345
0.89288
ګټه
-0.42 USD
AUDCAD.
سودا
#99020475
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89345
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.42 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۱:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
خریداری کول
0.02
0.89168
0.89288
ګټه
1.79 USD
AUDCAD.
سودا
#99028321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۱:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89288
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.79 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۵۵:۴۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۷
خرڅول
0.03
0.89409
0.8926
ګټه
3.35 USD
AUDCAD.
سودا
#99013458
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.8926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.35 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
خرڅول
0.01
0.89049
0.8926
ګټه
-1.57 USD
AUDCAD.
سودا
#98985098
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89049
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.57 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
خرڅول
0.02
0.89229
0.8926
ګټه
-0.47 USD
AUDCAD.
سودا
#99005559
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89229
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۳۴:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.8926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.47 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۲:۲۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۵:۰۴
خریداری کول
0.01
0.89098
0.89203
ګټه
0.79 USD
AUDCAD.
سودا
#98987879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89203
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۵۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۴:۴۴
خریداری کول
0.01
0.89068
0.89166
ګټه
0.74 USD
AUDCAD.
سودا
#98983925
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۳۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89166
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.74 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
خرڅول
0.02
0.8915799999999999
0.89067
ګټه
1.38 USD
AUDCAD.
سودا
#98979443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8915799999999999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89067
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.38 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۲۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
خرڅول
0.01
0.89023
0.89067
ګټه
-0.34 USD
AUDCAD.
سودا
#98974443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89023
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89067
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
خریداری کول
0.01
0.89067
0.89155
ګټه
0.66 USD
AUDCAD.
سودا
#98968943
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89067
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89155
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۲:۱۶
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۰۷
خرڅول
0.01
0.89041
0.88943
ګټه
0.73 USD
AUDCAD.
سودا
#98968816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۲:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.88943
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.73 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۵:۱۸
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
خریداری کول
0.01
0.89072
0.89015
ګټه
-0.42 USD
AUDCAD.
سودا
#98953816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۵:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89072
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.89015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.42 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۲۲:۰۳
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
خریداری کول
0.02
0.88893
0.89015
ګټه
1.83 USD
AUDCAD.
سودا
#98962401
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.89015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۵
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
خرڅول
0.02
0.88917
0.88925
ګټه
-0.12 USD
AUDCAD.
سودا
#98930625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.88917
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.88925
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۲۹:۵۸
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
خرڅول
0.03
0.89094
0.88927
ګټه
3.76 USD
AUDCAD.
سودا
#98939052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۲۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.89094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.88927
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.76 USD