د ډیمو حالت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۲
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خریداری کول
1
59500
56940.07
ګټه
-2 700.70 USD
BTCUSD
سودا
#165531546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
59500
ګټنه
-69.37 USD
ټوله
-2 559.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
56940.07
د کمیشن لګښتونه
-71.40 USD
ګټه
-2 700.70 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۸
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خریداری کول
5
59486.07
56940.07
ګټه
-13 433.77 USD
BTCUSD
سودا
#165531555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
59486.07
ګټنه
-346.85 USD
ټوله
-12 730.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
56940.07
د کمیشن لګښتونه
-356.92 USD
ګټه
-13 433.77 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۴
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خریداری کول
1
59436.26
56940.07
ګټه
-2 636.88 USD
BTCUSD
سودا
#165531564
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
59436.26
ګټنه
-69.37 USD
ټوله
-2 496.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
56940.07
د کمیشن لګښتونه
-71.32 USD
ګټه
-2 636.88 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۸
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خریداری کول
1
59522.54
56940.07
ګټه
-2 723.27 USD
BTCUSD
سودا
#165531550
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
59522.54
ګټنه
-69.37 USD
ټوله
-2 582.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
56940.07
د کمیشن لګښتونه
-71.43 USD
ګټه
-2 723.27 USD
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۰
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خریداری کول
1
59442.86
56940.07
ګټه
-2 643.49 USD
BTCUSD
سودا
#165531562
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
59442.86
ګټنه
-69.37 USD
ټوله
-2 502.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
56940.07
د کمیشن لګښتونه
-71.33 USD
ګټه
-2 643.49 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۹
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۴۸
خرڅول
100
1.05284
1.05375
ګټه
-10 846.65 USD
EURCHF
سودا
#165523681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05284
ګټنه
-369.17 USD
ټوله
-9 777.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
100
بهر(وتل)
1.05375
د کمیشن لګښتونه
-700.00 USD
ګټه
-10 846.65 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۲۴
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۱۱
خریداری کول
10
1850.34
1854.04
ګټه
3 548.95 USD
XAUUSD
سودا
#165523694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1850.34
ګټنه
-81.05 USD
ټوله
3 700.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1854.04
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
3 548.95 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۳۵
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۷
خریداری کول
10
1850.44
1854.1
ګټه
3 508.95 USD
XAUUSD
سودا
#165523696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1850.44
ګټنه
-81.05 USD
ټوله
3 660.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1854.1
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
3 508.95 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۳۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۴
خرڅول
10
1851.23
1850.35
ګټه
810.00 USD
XAUUSD
سودا
#165521261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1851.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
880.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1850.35
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
810.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۵۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۹
خرڅول
10
1851.39
1850.34
ګټه
980.00 USD
XAUUSD
سودا
#165521315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1851.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 050.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۹
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1850.34
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
980.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۲۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۶
خرڅول
10
1851.8
1850.28
ګټه
1 450.00 USD
XAUUSD
سودا
#165521258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1851.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1 520.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۶
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1850.28
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
1 450.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۴
خرڅول
10
1852.31
1850.29
ګټه
1 950.00 USD
XAUUSD
سودا
#165521238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1852.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2 020.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1850.29
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
1 950.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.42
1851.88
ګټه
-361.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-354.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-361.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1854.62
1851.88
ګټه
-281.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-274.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-281.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۱
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.22
1851.88
ګټه
-3 410.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 340.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 410.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.2
1851.88
ګټه
-339.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-332.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-339.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.54
1851.88
ګټه
-2 730.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 660.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 730.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1866.68
1851.88
ګټه
-1 487.00 USD
XAUUSD
سودا
#165497950
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 480.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 487.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.33
1851.88
ګټه
-352.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.33
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-345.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-352.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1854.83
1851.88
ګټه
-302.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.83
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-295.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-302.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.02
1851.88
ګټه
-3 210.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 140.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 210.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.22
1851.88
ګټه
-341.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-334.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-341.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.6
1851.88
ګټه
-2 790.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518304
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.6
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 720.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 790.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1866.63
1851.88
ګټه
-1 482.00 USD
XAUUSD
سودا
#165497956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.63
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 475.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 482.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1000
1054.53
1040.12
ګټه
-14 480.00 USD
#TSLA
سودا
#165516122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1054.53
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-14 410.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1000
بهر(وتل)
1040.12
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-14 480.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.36
1851.88
ګټه
-355.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518166
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.36
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-348.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-355.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۹
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.44
1851.88
ګټه
-2 630.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 560.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 630.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.96
1851.88
ګټه
-4 150.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 080.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-4 150.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۲۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
50
1856.18
1851.88
ګټه
-21 850.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1856.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-21 500.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
50
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-350.00 USD
ګټه
-21 850.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.03
1851.88
ګټه
-322.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-315.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-322.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۲۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.25
1851.88
ګټه
-3 440.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518321
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 370.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 440.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.3
1851.88
ګټه
-349.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-342.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-349.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.44
1851.88
ګټه
-2 630.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 560.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 630.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.79
1851.88
ګټه
-3 980.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518363
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 910.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 980.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.42
1851.88
ګټه
-361.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-354.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-361.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1854.62
1851.88
ګټه
-281.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-274.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-281.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.24
1851.88
ګټه
-3 430.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518324
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 360.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 430.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.22
1851.88
ګټه
-341.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.22
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-334.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-341.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.45
1851.88
ګټه
-2 640.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 570.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 640.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.85
1851.88
ګټه
-4 040.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518366
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 970.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-4 040.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۲۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1866.69
1851.88
ګټه
-1 488.00 USD
XAUUSD
سودا
#165497949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 481.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 488.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.41
1851.88
ګټه
-360.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518160
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-353.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-360.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۴
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1854.69
1851.88
ګټه
-288.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-281.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-288.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.01
1851.88
ګټه
-3 200.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 130.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 200.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.2
1851.88
ګټه
-339.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518176
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-332.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-339.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.52
1851.88
ګټه
-2 710.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518298
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 640.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 710.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1866.74
1851.88
ګټه
-1 493.00 USD
XAUUSD
سودا
#165497954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1866.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 486.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-1 493.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
1
1855.29
1851.88
ګټه
-348.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-341.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-348.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1854.32
1851.88
ګټه
-2 510.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518284
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1854.32
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2 440.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-2 510.00 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خریداری کول
10
1855.03
1851.88
ګټه
-3 220.00 USD
XAUUSD
سودا
#165518330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3 150.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
1851.88
د کمیشن لګښتونه
-70.00 USD
ګټه
-3 220.00 USD