@Signed

-85.81 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

အကျဉ်းချုပ်

ရုရှား
နိုင်ငံ
၁,၆၀၅ ရက်
အဆင့်တွင်
~5 100 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
-3.73%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
0.79%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
-2.71%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
-3.09%
မတ် ၂၀၂၂
-9.46%
ဧပြီ ၂၀၂၂
3.18%
မေ ၂၀၂၂
-4.98%
ဇွန် ၂၀၂၂
-5.65%
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
-3.68%
သြဂုတ် ၂၀၂၂
-8.04%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
မတ် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
ဧပြီ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
မေ ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု4
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၂
စွန့်စားမှု2
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
0
မတ် ၂၀၂၂
0
ဧပြီ ၂၀၂၂
0
မေ ၂၀၂၂
0
ဇွန် ၂၀၂၂
0
ဇူလိုင် ၂၀၂၂
0
သြဂုတ် ၂၀၂၂
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

EURUSD
Euro to US Dollar
1
ကုန်သွယ်မှုများ
0%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

1
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား