حالت آزمایشی
خرید
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۵۵:۳۱
0.98122
0.98107
0.00000
0.98275
سود
‪-0.25 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۵۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98122
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98107
Take profit
0.98275
خرید
0.01
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۷:۰۸
0.98204
0.98107
0.00000
0.98275
سود
‪-1.07 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۳۷:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98204
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98107
Take profit
0.98275