حالت آزمایشی
خرید
0.5
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۱۴:۵۴
1.00368
1.02582
0.00000
0.00000
سود
‪1 097.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۱۴:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00368
Stop loss
0.00000
سود
‪1 097.00 USD‬
حجم معامله
0.5
قیمت فعلی
1.02582
Take profit
0.00000
خرید
0.07
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۴:۰۱
1752.98
1801.97
0.00
0.00
سود
‪341.39 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1752.98
Stop loss
0.00
سود
‪341.39 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1801.97
Take profit
0.00
خرید
0.14
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۰۴:۰۰
1827.63
1801.97
0.00
0.00
سود
‪-362.32 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۰۴:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1827.63
Stop loss
0.00
سود
‪-362.32 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1801.97
Take profit
0.00
خرید
0.14
۰۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۳۱
1870.21
1801.97
0.00
0.00
سود
‪-958.44 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۹:۱۶:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1870.21
Stop loss
0.00
سود
‪-958.44 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1801.97
Take profit
0.00
خرید
0.14
۲۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۱۲:۳۵
1886.93
1801.97
0.00
0.00
سود
‪-1 192.52 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۱:۱۲:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1886.93
Stop loss
0.00
سود
‪-1 192.52 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1801.97
Take profit
0.00
خرید
0.07
۲۷.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۵۴:۳۸
1900.25
1801.97
0.00
0.00
سود
‪-689.50 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۲ ۰۵:۵۴:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1900.25
Stop loss
0.00
سود
‪-689.50 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1801.97
Take profit
0.00