حالت آزمایشی
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۳۹
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۹:۲۹
فروش
0.05
1.02864
1.02879
سود
‪-1.58 EUR‬
EURCHF
معامله
#167860985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02864
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-0.73 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۴۹:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.02879
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪-1.58 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۲:۰۱:۲۴
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۵۱
فروش
5
75.943
90.896
سود
‪-691.77 EUR‬
USCRUDE
معامله
#166641937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۲:۰۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.943
بهره
‪-37.96 EUR‬
مجموع
‪-651.71 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۵۱
حجم معامله
5
خروج
90.896
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 EUR‬
سود
‪-691.77 EUR‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۰۵
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۲:۰۱:۳۰
خرید
0.5
0.65763
0.6647
سود
‪295.49 EUR‬
NZDUSD
معامله
#167096602
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65763
بهره
‪-8.54 EUR‬
مجموع
‪308.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۲:۰۱:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
0.6647
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪295.49 EUR‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۳۶
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۹:۵۸
خرید
0.5
1.26988
1.26706
سود
‪-104.41 EUR‬
USDCAD
معامله
#167096610
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26988
بهره
‪-1.36 EUR‬
مجموع
‪-98.78 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.26706
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪-104.41 EUR‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۳۵
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۰۸
فروش
0.5
0.70667
0.70832
سود
‪-78.55 EUR‬
AUDUSD
معامله
#167096569
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70667
بهره
‪-1.05 EUR‬
مجموع
‪-73.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۲ ۰۹:۵۵:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.70832
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪-78.55 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۴۶:۱۱
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
خرید
0.5
1802.99
1816.75
سود
‪597.38 EUR‬
XAUUSD
معامله
#166641726
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.99
بهره
‪-3.59 EUR‬
مجموع
‪609.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1816.75
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪597.38 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۴۴
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
فروش
5
75.944
78.07
سود
‪-97.10 EUR‬
USCRUDE
معامله
#166641834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.944
بهره
‪-0.83 EUR‬
مجموع
‪-94.17 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۲ ۲۰:۲۴:۴۶
حجم معامله
5
خروج
78.07
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 EUR‬
سود
‪-97.10 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۳۲
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۰:۱۹
خرید
0.5
125.573
126.299
سود
‪266.13 EUR‬
CHFJPY
معامله
#166641828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
125.573
بهره
‪-2.63 EUR‬
مجموع
‪277.29 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۰:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
126.299
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪266.13 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۱۹
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۰:۰۰:۰۵
خرید
0.5
125.563
125.316
سود
‪-105.99 EUR‬
CHFJPY
معامله
#166641821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۲۱:۵۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
125.563
بهره
‪-2.63 EUR‬
مجموع
‪-94.83 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۰:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.5
خروج
125.316
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-105.99 EUR‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۳:۰۷
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۵:۱۱:۴۱
خرید
0.5
0.72566
0.7238
سود
‪-86.20 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166618229
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72566
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-81.93 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۲ ۱۵:۱۱:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.7238
هزینه های کمیسیون
‪-4.27 EUR‬
سود
‪-86.20 EUR‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
۳۰.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۲:۴۹
خرید
0.5
1.45488
1.44287
سود
‪-453.69 EUR‬
EURCAD
معامله
#166342931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45488
بهره
‪-28.98 EUR‬
مجموع
‪-416.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۲:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.44287
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-453.69 EUR‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۸
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۰
خرید
1
0.72273
0.72648
سود
‪305.37 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166440254
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72273
بهره
‪-16.25 EUR‬
مجموع
‪330.15 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۰
حجم معامله
1
خروج
0.72648
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪305.37 EUR‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۴۰
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
خرید
0.5
23.099
22.905
سود
‪-438.27 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166527255
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.099
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-429.74 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
22.905
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-438.27 EUR‬
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۶
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۱
خرید
0.5
1807.19
1803.44
سود
‪-174.50 EUR‬
XAUUSD
معامله
#166526235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1807.19
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-165.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
1803.44
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-174.50 EUR‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۶
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۸
فروش
1
1.6629
1.66797
سود
‪-320.56 EUR‬
EURNZD
معامله
#166484384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6629
بهره
‪0.46 EUR‬
مجموع
‪-303.96 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۸
حجم معامله
1
خروج
1.66797
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-320.56 EUR‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۲۶
۲۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
فروش
1
1.56703
1.56098
سود
‪370.46 EUR‬
EURAUD
معامله
#166484369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56703
بهره
‪-0.06 EUR‬
مجموع
‪387.58 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
حجم معامله
1
خروج
1.56098
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪370.46 EUR‬
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۲۵
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
خرید
0.5
22.712
22.907
سود
‪422.39 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166484387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.712
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪430.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
22.907
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪422.39 EUR‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۲۷
۲۴.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۵۰
خرید
0.5
1.6774
1.65378
سود
‪-738.71 EUR‬
EURNZD
معامله
#166342878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6774
بهره
‪-16.06 EUR‬
مجموع
‪-714.12 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.65378
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-738.71 EUR‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۳۹
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۵
خرید
1
0.9183
0.92288
سود
‪293.90 EUR‬
AUDCAD
معامله
#166318769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9183
بهره
‪-3.36 EUR‬
مجموع
‪314.32 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۵
حجم معامله
1
خروج
0.92288
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪293.90 EUR‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۰
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۵
خرید
0.3
0.91833
0.92289
سود
‪87.76 EUR‬
AUDCAD
معامله
#166318764
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91833
بهره
‪-1.01 EUR‬
مجموع
‪93.89 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۵۵
حجم معامله
0.3
خروج
0.92289
هزینه های کمیسیون
‪-5.12 EUR‬
سود
‪87.76 EUR‬
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۵۴
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۵۴
خرید
0.5
22.289
22.66
سود
‪810.14 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166361911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.289
بهره
‪-2.51 EUR‬
مجموع
‪821.18 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
22.66
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪810.14 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۱۱
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۱۹
فروش
1
1.05706
1.06017
سود
‪-204.90 EUR‬
AUDNZD
معامله
#166273657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05706
بهره
‪-2.70 EUR‬
مجموع
‪-185.14 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۱۹
حجم معامله
1
خروج
1.06017
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-204.90 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۵۹
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۴۴
خرید
1
1.70359
1.71163
سود
‪522.01 EUR‬
GBPCAD
معامله
#166282927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70359
بهره
‪-10.59 EUR‬
مجموع
‪549.66 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.71163
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪522.01 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۲۸
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۵۹
خرید
1
0.7189
0.70863
سود
‪-929.55 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166273795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7189
بهره
‪-8.15 EUR‬
مجموع
‪-912.87 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.70863
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-929.55 EUR‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۱۰
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۸
خرید
1
0.7157
0.71433
سود
‪-129.83 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166318798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7157
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-121.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۸
حجم معامله
1
خروج
0.71433
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-129.83 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۱
خرید
2
0.91924
0.91662
سود
‪-399.54 EUR‬
AUDCAD
معامله
#166275846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91924
بهره
‪-3.37 EUR‬
مجموع
‪-362.05 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۲۱
حجم معامله
2
خروج
0.91662
هزینه های کمیسیون
‪-34.12 EUR‬
سود
‪-399.54 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۰۶
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
فروش
0.5
22.168
22.476
سود
‪-688.22 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166272867
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
22.168
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-679.69 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
حجم معامله
0.5
خروج
22.476
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-688.22 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۶
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۵
فروش
1
1.12851
1.13268
سود
‪-376.68 EUR‬
EURUSD
معامله
#166272807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12851
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-368.15 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.13268
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-376.68 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۴۷
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۴
خرید
0.3
151.217
152.259
سود
‪237.30 EUR‬
GBPJPY
معامله
#166272831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.217
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪242.42 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.3
خروج
152.259
هزینه های کمیسیون
‪-5.12 EUR‬
سود
‪237.30 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۵
فروش
1
0.85213
0.84758
سود
‪519.76 EUR‬
EURGBP
معامله
#166272787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85213
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪536.82 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۵
حجم معامله
1
خروج
0.84758
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪519.76 EUR‬
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۸
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۵
فروش
1.5
0.67614
0.67923
سود
‪-422.91 EUR‬
NZDUSD
معامله
#166272755
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67614
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-410.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۵
حجم معامله
1.5
خروج
0.67923
هزینه های کمیسیون
‪-12.80 EUR‬
سود
‪-422.91 EUR‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۸
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۷
خرید
1
1.57878
1.57437
سود
‪-297.17 EUR‬
EURAUD
معامله
#166251834
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57878
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-280.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.57437
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-297.17 EUR‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۲۷
فروش
1
0.62352
0.62512
سود
‪-170.39 EUR‬
NZDCHF
معامله
#166248269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62352
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-153.33 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۲۷
حجم معامله
1
خروج
0.62512
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-170.39 EUR‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۰
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۳
فروش
1
0.71343
0.70944
سود
‪346.87 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166251776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71343
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪355.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۳
حجم معامله
1
خروج
0.70944
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪346.87 EUR‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۴
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۱
فروش
2
1.04168
1.04286
سود
‪-260.42 EUR‬
EURCHF
معامله
#166248992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04168
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-226.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۱
حجم معامله
2
خروج
1.04286
هزینه های کمیسیون
‪-34.12 EUR‬
سود
‪-260.42 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۷
۱۴.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۵
فروش
1
22.304
22.021
سود
‪1 233.30 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166194069
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
22.304
بهره
‪-0.61 EUR‬
مجموع
‪1 250.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۴۵
حجم معامله
1
خروج
22.021
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪1 233.30 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۳۳
۱۴.۱۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۱۶
فروش
1
1.58376
1.5875
سود
‪-252.71 EUR‬
EURAUD
معامله
#166194110
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.58376
بهره
‪-0.06 EUR‬
مجموع
‪-235.59 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۱۶
حجم معامله
1
خروج
1.5875
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-252.71 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۷
۱۴.۱۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۱۳
خرید
1
0.7132
0.71094
سود
‪-212.98 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166194048
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7132
بهره
‪-4.07 EUR‬
مجموع
‪-200.38 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۱۳
حجم معامله
1
خروج
0.71094
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-212.98 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۰
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
خرید
1
0.71399
0.7122
سود
‪-167.16 EUR‬
AUDUSD
معامله
#166181688
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71399
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-158.63 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.7122
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-167.16 EUR‬
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۲
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۸
خرید
1
0.62727
0.62398
سود
‪-332.67 EUR‬
NZDCHF
معامله
#166085128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62727
بهره
‪0.41 EUR‬
مجموع
‪-316.02 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۵۸
حجم معامله
1
خروج
0.62398
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-332.67 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۲
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۱
فروش
0.5
22.217
22.348
سود
‪-298.89 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166172490
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
22.217
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-290.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
22.348
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪-298.89 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۰۳
فروش
1
1.22008
1.22353
سود
‪-347.99 EUR‬
GBPCHF
معامله
#166172546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22008
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-330.93 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.22353
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-347.99 EUR‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۲۰
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۱۴
خرید
1
0.85336
0.85218
سود
‪-155.53 EUR‬
EURGBP
معامله
#166172519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85336
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-138.47 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۱۴
حجم معامله
1
خروج
0.85218
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪-155.53 EUR‬
۰۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۵
فروش
0.5
22.437
22.301
سود
‪290.28 EUR‬
XAGUSD
معامله
#166007282
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
22.437
بهره
‪-1.50 EUR‬
مجموع
‪300.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
22.301
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪290.28 EUR‬
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۴۰
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۵
خرید
1
1.04194
1.04537
سود
‪309.09 EUR‬
EURCHF
معامله
#166053137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04194
بهره
‪-1.96 EUR‬
مجموع
‪328.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۵
حجم معامله
1
خروج
1.04537
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪309.09 EUR‬
۰۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۷
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۸
فروش
0.5
1783.99
1774.78
سود
‪400.93 EUR‬
XAUUSD
معامله
#166007290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.99
بهره
‪-0.46 EUR‬
مجموع
‪409.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1774.78
هزینه های کمیسیون
‪-8.53 EUR‬
سود
‪400.93 EUR‬
۰۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۴
۰۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۳
خرید
1
0.85042
0.85271
سود
‪251.50 EUR‬
EURGBP
معامله
#165963792
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85042
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪268.56 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۳
حجم معامله
1
خروج
0.85271
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪251.50 EUR‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۴۴
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۶
خرید
1
1.6984
1.706
سود
‪490.93 EUR‬
GBPCAD
معامله
#165905841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6984
بهره
‪-15.83 EUR‬
مجموع
‪523.82 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1.706
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪490.93 EUR‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۴۸
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۴
فروش
1
0.62946
0.62659
سود
‪246.27 EUR‬
NZDCHF
معامله
#165905891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62946
بهره
‪-12.18 EUR‬
مجموع
‪275.51 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۰۰:۱۰:۲۴
حجم معامله
1
خروج
0.62659
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪246.27 EUR‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۱۸
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۴۵
خرید
1
1.58418
1.59384
سود
‪589.02 EUR‬
EURAUD
معامله
#165905881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.58418
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪606.08 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.59384
هزینه های کمیسیون
‪-17.06 EUR‬
سود
‪589.02 EUR‬