Demo mode

@THAOHATRADER

Phan Thi Thu Anh

-94.20 %
profitability
Commission fees 20%

Tôi đã giao dịch trên thị trường được hơn 5 năm phương pháp của tôi là PRICEACTION có SL va TP theo % tài khoản. Lời khuyên của tôi khi sao chép theo tài khoản là vốn tối thiểu 200usd

Summary

Vietnam
Country
386 days
In ranking
~623 USD
Personal assets
~0 USD
Copy traders’ assets
0
Number of copy traders
2 risk
-94.9%
Nov 2021
2.33%
Dec 2021
0.18%
Jan 2022
0.18%
Feb 2022
0.17%
Mar 2022
0.17%
Apr 2022
0.17%
May 2022
0.17%
Jun 2022
0.17%
Jul 2022
0.17%
Aug 2022
0.17%
Sep 2022
0.17%
Oct 2022
risk10
Nov 2021
risk8
Dec 2021
risk3
Jan 2022
risk3
Feb 2022
risk3
Mar 2022
risk3
Apr 2022
risk3
May 2022
risk3
Jun 2022
risk3
Jul 2022
risk3
Aug 2022
risk2
Sep 2022
risk2
Oct 2022
2
Nov 2021
2
Dec 2021
2
Jan 2022
2
Feb 2022
1
Mar 2022
0
Apr 2022
0
May 2022
0
Jun 2022
0
Jul 2022
0
Aug 2022
0
Sep 2022
0
Oct 2022

Popular tools

XAUUSD
Spot Gold
83
trades
44.6%
Profitable
BTCUSD
BItcoin vs. US dollar
79
trades
62%
Profitable
GBPUSD
British Pound to US Dollar
57
trades
49.1%
Profitable
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
55
trades
41.8%
Profitable
EURUSD
Euro to US Dollar
52
trades
48.1%
Profitable
USDCAD
US Dollar to Canadian Dollar
40
trades
50%
Profitable
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
35
trades
51.4%
Profitable
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
27
trades
55.6%
Profitable
GBPAUD
British Pound to Australian Dollar
26
trades
46.2%
Profitable
EURAUD
Euro to Australian Dollar
23
trades
21.7%
Profitable

Portfolio composition

575
Trades, total
71.9%
Currencies
14.4%
Commodities
13.7%
Cryptocurrencies