คัดลอก
141.93 USD
05.03.2022 17:42:31
3.28%
21.35%
0.00
0.00
กำไร
52.58 USD
ASB_30
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2022 17:42:31
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
52.58 USD
ปริมาณเทรด
141.93 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
603.13 USD
22.11.2020 13:40:50
35.16%
46.54%
0.00
0.00
กำไร
218.79 USD
Takkan_MC
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2020 13:40:50
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
218.79 USD
ปริมาณเทรด
603.13 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00