ขาย
0.04
09.08.2022 12:14:11
1.02441
1.02318
0.00000
1.02221
กำไร
0.05 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 12:14:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.02441
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.02318
รับกำไร (Take profit)
1.02221
ซื้อ
0.01
09.08.2022 12:03:14
138.218
137.939
0.000
138.414
กำไร
-0.02 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 12:03:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
138.218
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
137.939
รับกำไร (Take profit)
138.414
ขาย
0.04
09.08.2022 11:42:36
138.161
137.970
0.000
137.931
กำไร
0.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 11:42:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
138.161
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
137.970
รับกำไร (Take profit)
137.931
ซื้อ
0.01
09.08.2022 11:23:50
1.02307
1.02296
0.00000
1.02508
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 11:23:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.02307
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.02296
รับกำไร (Take profit)
1.02508
ขาย
0.02
09.08.2022 11:01:20
137.862
137.970
0.000
137.931
กำไร
-0.02 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 11:01:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
137.862
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
137.970
รับกำไร (Take profit)
137.931
ขาย
0.02
09.08.2022 11:00:52
1.02147
1.02318
0.00000
1.02221
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 11:00:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.02147
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.02318
รับกำไร (Take profit)
1.02221
ขาย
0.01
09.08.2022 10:09:36
137.560
137.970
0.000
137.931
กำไร
-0.03 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 10:09:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
137.560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
137.970
รับกำไร (Take profit)
137.931
ซื้อ
0.01
09.08.2022 06:24:33
0.69938
0.69828
0.00000
0.70138
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2022 06:24:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.69938
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69828
รับกำไร (Take profit)
0.70138
ขาย
0.01
08.08.2022 21:51:52
1.01846
1.02318
0.00000
1.02221
กำไร
-0.05 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 21:51:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.01846
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.02318
รับกำไร (Take profit)
1.02221
ขาย
0.13
08.08.2022 15:54:27
0.69887
0.69853
0.00000
0.69557
กำไร
0.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 15:54:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69887
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
0.69853
รับกำไร (Take profit)
0.69557
ซื้อ
0.07
08.08.2022 15:48:23
1.28548
1.28533
0.00000
1.28838
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 15:48:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28548
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.28533
รับกำไร (Take profit)
1.28838
ขาย
0.01
08.08.2022 15:43:07
1.28553
1.28560
0.00000
1.28353
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 15:43:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28553
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28560
รับกำไร (Take profit)
1.28353
ซื้อ
0.04
08.08.2022 14:59:29
1.28847
1.28533
0.00000
1.28838
กำไร
-0.10 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 14:59:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28847
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.28533
รับกำไร (Take profit)
1.28838
ขาย
0.07
08.08.2022 10:26:24
0.69588
0.69853
0.00000
0.69557
กำไร
-0.19 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 10:26:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69588
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.19 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.69853
รับกำไร (Take profit)
0.69557
ซื้อ
0.02
08.08.2022 09:55:42
1.29149
1.28533
0.00000
1.28838
กำไร
-0.10 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 09:55:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29149
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.28533
รับกำไร (Take profit)
1.28838
ขาย
0.04
08.08.2022 05:23:05
0.69287
0.69853
0.00000
0.69557
กำไร
-0.23 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 05:23:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69287
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.23 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.69853
รับกำไร (Take profit)
0.69557
ขาย
0.02
05.08.2022 17:09:36
0.68993
0.69853
0.00000
0.69557
กำไร
-0.17 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2022 17:09:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68993
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.69853
รับกำไร (Take profit)
0.69557
ซื้อ
0.01
05.08.2022 17:00:00
1.29451
1.28533
0.00000
1.28838
กำไร
-0.07 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2022 17:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29451
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28533
รับกำไร (Take profit)
1.28838
ขาย
0.01
05.08.2022 16:23:01
0.68692
0.69853
0.00000
0.69557
กำไร
-0.12 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2022 16:23:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68692
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69853
รับกำไร (Take profit)
0.69557