ขาย
0.01
30.09.2022 07:05:00
160.361
160.451
0.000
160.312
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2022 07:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
160.361
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
160.451
รับกำไร (Take profit)
160.312
ขาย
0.01
30.09.2022 07:05:00
1.10809
1.10845
0.00000
1.10761
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2022 07:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10809
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10845
รับกำไร (Take profit)
1.10761
ขาย
0.01
30.09.2022 07:00:00
1.10792
1.10846
0.00000
1.10761
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2022 07:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10792
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10846
รับกำไร (Take profit)
1.10761
ขาย
0.01
30.09.2022 07:00:00
160.343
160.452
0.000
160.312
กำไร
-0.01 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2022 07:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
160.343
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
160.452
รับกำไร (Take profit)
160.312
คัดลอก
37.91 USD
26.09.2022 20:30:13
4.01%
6.78%
0.00
0.00
กำไร
0.99 USD
DealX_Int
วันและเวลาเปิดทำการ
26.09.2022 20:30:13
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.99 USD
ปริมาณเทรด
37.91 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
0.00 USD
22.03.2022 11:42:20
210.29%
391.44%
0.00
0.00
กำไร
56.45 USD
GOLDinDigger
วันและเวลาเปิดทำการ
22.03.2022 11:42:20
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
56.45 USD
ปริมาณเทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00