ซื้อ
0.5
13.07.2022 06:14:54
1.00368
1.02582
0.00000
0.00000
กำไร
1 097.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2022 06:14:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00368
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 097.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.02582
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.07
06.07.2022 17:14:01
1752.98
1801.97
0.00
0.00
กำไร
341.39 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2022 17:14:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1752.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
341.39 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1801.97
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.14
13.06.2022 17:04:00
1827.63
1801.97
0.00
0.00
กำไร
-362.32 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2022 17:04:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1827.63
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-362.32 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1801.97
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.14
03.05.2022 19:16:31
1870.21
1801.97
0.00
0.00
กำไร
-958.44 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2022 19:16:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1870.21
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-958.44 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1801.97
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.14
27.04.2022 11:12:35
1886.93
1801.97
0.00
0.00
กำไร
-1 192.52 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2022 11:12:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1886.93
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 192.52 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1801.97
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.07
27.04.2022 05:54:38
1900.25
1801.97
0.00
0.00
กำไร
-689.50 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.04.2022 05:54:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1900.25
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-689.50 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1801.97
รับกำไร (Take profit)
0.00