12.08.2022 17:47:11
12.08.2022 18:10:40
ขาย
5
133.586
133.637
กำไร
-1.91 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533964733
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 17:47:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 18:10:40
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.91 USD
12.08.2022 17:54:01
12.08.2022 18:10:37
ขาย
5
133.697
133.637
กำไร
2.24 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533965037
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 17:54:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 18:10:37
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.24 USD
12.08.2022 17:36:18
12.08.2022 17:43:18
ขาย
10
133.496
133.661
กำไร
-12.34 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533963497
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 17:36:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.496
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 17:43:18
ปริมาณเทรด
10
ออก
133.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.34 USD
12.08.2022 17:33:36
12.08.2022 17:35:30
ขาย
10
133.459
133.555
กำไร
-7.19 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533963345
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 17:33:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.459
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 17:35:30
ปริมาณเทรด
10
ออก
133.555
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.19 USD
12.08.2022 17:33:21
12.08.2022 17:35:19
ขาย
0.5
133.486
133.523
กำไร
-0.14 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533963323
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 17:33:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.486
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 17:35:19
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
133.523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
12.08.2022 15:31:14
12.08.2022 17:13:33
ขาย
5
133.591
133.59
กำไร
0.04 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533955288
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 15:31:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.591
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 17:13:33
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
12.08.2022 15:43:18
12.08.2022 16:07:44
ขาย
5
133.7
133.652
กำไร
1.80 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533955709
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 15:43:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:44
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.80 USD
12.08.2022 15:48:53
12.08.2022 16:07:23
ขาย
10
133.8
133.645
กำไร
11.60 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533955715
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 15:48:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:23
ปริมาณเทรด
10
ออก
133.645
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.60 USD
12.08.2022 14:54:04
12.08.2022 15:27:51
ขาย
5
133.761
133.584
กำไร
6.63 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533953570
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 14:54:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 15:27:51
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.584
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
6.63 USD
12.08.2022 09:50:11
12.08.2022 14:39:29
ขาย
5
133.258
133.847
กำไร
-22.00 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533940578
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 09:50:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-22.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 14:39:29
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.847
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-22.00 USD
12.08.2022 13:18:07
12.08.2022 14:39:27
ขาย
5
133.612
133.851
กำไร
-8.93 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533950296
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 13:18:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.612
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 14:39:27
ปริมาณเทรด
5
ออก
133.851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-8.93 USD
12.08.2022 09:44:55
12.08.2022 09:50:16
ขาย
0.25
133.282
133.274
กำไร
0.02 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533940427
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 09:44:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.282
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 09:50:16
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
133.274
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
12.08.2022 08:24:12
12.08.2022 09:04:20
ขาย
1.5
133.197
133.3
กำไร
-1.16 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533938426
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 08:24:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.197
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 09:04:20
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
133.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.16 USD
12.08.2022 08:17:50
12.08.2022 08:24:06
ขาย
1
133.255
133.215
กำไร
0.30 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533938288
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 08:17:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.255
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 08:24:06
ปริมาณเทรด
1
ออก
133.215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
12.08.2022 06:24:43
12.08.2022 08:16:56
ขาย
4.5
133.302
133.287
กำไร
0.51 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533935583
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 06:24:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.302
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 08:16:56
ปริมาณเทรด
4.5
ออก
133.287
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
12.08.2022 04:58:37
12.08.2022 08:16:45
ขาย
0.5
133.327
133.282
กำไร
0.17 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533933416
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 04:58:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.327
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 08:16:45
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
133.282
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
12.08.2022 03:48:11
12.08.2022 04:51:37
ขาย
2.5
133.397
133.395
กำไร
0.04 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533932101
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 03:48:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
133.397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 04:51:37
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
133.395
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
11.08.2022 20:34:14
12.08.2022 03:48:01
ขาย
0.25
1.03173
1.03096
กำไร
0.19 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533923981
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 20:34:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.03173
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 03:48:01
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.03096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
11.08.2022 15:54:16
11.08.2022 15:59:26
ขาย
0.25
131.959
131.95
กำไร
0.02 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533911298
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 15:54:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
131.959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 15:59:26
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
131.95
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
11.08.2022 15:40:36
11.08.2022 15:42:29
ซื้อ
0.5
1.03394
1.03427
กำไร
0.17 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533910588
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 15:40:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 15:42:29
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.03427
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.17 USD
10.08.2022 20:08:58
10.08.2022 22:06:06
ซื้อ
5
1.0326
1.03007
กำไร
-12.65 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533878320
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 20:08:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 22:06:06
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.03007
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-12.65 USD
10.08.2022 20:07:06
10.08.2022 22:06:03
ขาย
0.5
132.372
132.955
กำไร
-2.19 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533878275
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 20:07:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.372
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 22:06:03
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
132.955
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.19 USD
10.08.2022 21:52:21
10.08.2022 22:06:00
ซื้อ
5
1.03084
1.03006
กำไร
-3.90 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533881327
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 21:52:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03084
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 22:06:00
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.03006
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.90 USD
10.08.2022 21:29:05
10.08.2022 21:44:09
ซื้อ
5
1.03053
1.03116
กำไร
3.15 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533880638
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 21:29:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03053
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 21:44:09
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.03116
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.15 USD
10.08.2022 21:12:44
10.08.2022 21:28:41
ซื้อ
5
1.0315
1.03034
กำไร
-5.80 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533879916
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 21:12:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0315
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 21:28:41
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.03034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.80 USD
10.08.2022 21:21:15
10.08.2022 21:28:39
ขาย
10
1.03091
1.0305
กำไร
4.10 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533880201
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 21:21:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.03091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 21:28:39
ปริมาณเทรด
10
ออก
1.0305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.10 USD
10.08.2022 21:08:30
10.08.2022 21:12:32
ซื้อ
0.5
132.705
132.738
กำไร
0.12 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533879816
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 21:08:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.705
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 21:12:32
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
132.738
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
10.08.2022 21:01:33
10.08.2022 21:12:29
ขาย
5
1.03155
1.03146
กำไร
0.45 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533879525
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 21:01:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.03155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 21:12:29
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.03146
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
10.08.2022 19:55:45
10.08.2022 20:47:50
ซื้อ
0.5
1.03237
1.03207
กำไร
-0.15 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533877738
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 19:55:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 20:47:50
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.03207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.15 USD
10.08.2022 19:55:58
10.08.2022 20:28:21
ขาย
0.5
132.508
132.426
กำไร
0.31 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533877760
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 19:55:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.508
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 20:28:21
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
132.426
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.31 USD
10.08.2022 19:07:56
10.08.2022 19:37:48
ขาย
2.5
132.542
132.54
กำไร
0.04 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533876345
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 19:07:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
132.542
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 19:37:48
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
132.54
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
10.08.2022 18:35:48
10.08.2022 18:51:35
ซื้อ
1
132.535
132.538
กำไร
0.02 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533874535
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 18:35:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 18:51:35
ปริมาณเทรด
1
ออก
132.538
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
10.08.2022 17:19:34
10.08.2022 18:35:17
ซื้อ
5
132.394
132.515
กำไร
4.57 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533868925
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 17:19:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 18:35:17
ปริมาณเทรด
5
ออก
132.515
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.57 USD
10.08.2022 17:33:37
10.08.2022 18:20:25
ซื้อ
5
132.09
132.388
กำไร
11.25 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533869987
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 17:33:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 18:20:25
ปริมาณเทรด
5
ออก
132.388
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.25 USD
10.08.2022 16:39:39
10.08.2022 17:06:47
ขาย
0.5
1.03067
1.03309
กำไร
-1.21 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533864916
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 16:39:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.03067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:06:47
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.03309
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.21 USD
10.08.2022 15:01:35
10.08.2022 17:06:44
ขาย
0.25
1.21231
1.22402
กำไร
-2.93 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1533851226
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 15:01:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21231
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:06:44
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.22402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.93 USD
10.08.2022 16:48:54
10.08.2022 17:06:40
ขาย
0.5
1.21968
1.22392
กำไร
-2.12 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1533865767
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 16:48:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:06:40
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.22392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.12 USD
08.08.2022 14:12:14
10.08.2022 17:06:37
ขาย
0.25
1.01985
1.03315
กำไร
-3.33 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533778699
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 14:12:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.01985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:06:37
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.03315
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.33 USD
10.08.2022 15:06:16
10.08.2022 17:06:34
ขาย
0.5
1.02531
1.03316
กำไร
-3.93 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533851418
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 15:06:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02531
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.93 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:06:34
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.03316
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.93 USD
08.08.2022 11:01:00
10.08.2022 17:06:31
ขาย
0.25
1.02045
1.03299
กำไร
-3.14 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533771114
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 11:01:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:06:31
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.03299
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.14 USD
10.08.2022 15:46:22
10.08.2022 17:01:34
ซื้อ
1
132.953
132.499
กำไร
-3.43 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533859028
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 15:46:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.953
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:01:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
132.499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.43 USD
10.08.2022 15:06:40
10.08.2022 17:01:34
ซื้อ
0.25
134.855
132.499
กำไร
-4.45 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533851448
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 15:06:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
134.855
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:01:34
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
132.499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.45 USD
10.08.2022 16:39:56
10.08.2022 17:01:34
ซื้อ
2.5
133.043
132.499
กำไร
-10.26 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533864964
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 16:39:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.043
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:01:34
ปริมาณเทรด
2.5
ออก
132.499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.26 USD
08.08.2022 11:01:05
10.08.2022 17:01:34
ซื้อ
0.25
135.046
132.499
กำไร
-4.81 USD
USDJPY_S
ดีล
#1533771137
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 11:01:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.046
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 17:01:34
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
132.499
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.81 USD
10.08.2022 15:46:38
10.08.2022 16:32:58
ขาย
1
1.03361
1.03124
กำไร
2.37 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533859058
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 15:46:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.03361
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 16:32:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.03124
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.37 USD
10.08.2022 15:46:46
10.08.2022 16:32:46
ขาย
1
1.22405
1.22041
กำไร
3.64 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1533859087
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 15:46:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.22405
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 16:32:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.22041
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.64 USD
08.08.2022 14:12:20
10.08.2022 15:30:13
ขาย
0.25
1.21024
1.21887
กำไร
-2.16 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1533778723
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 14:12:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 15:30:13
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.21887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.16 USD
10.08.2022 06:01:58
10.08.2022 15:30:13
ขาย
0.25
1.20805
1.21887
กำไร
-2.71 USD
GBPUSD_S
ดีล
#1533837165
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 06:01:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 15:30:13
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.21887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.71 USD
10.08.2022 14:11:16
10.08.2022 15:06:09
ขาย
0.25
1.02363
1.02544
กำไร
-0.45 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533848618
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 14:11:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 15:06:09
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.02544
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.45 USD
10.08.2022 14:27:55
10.08.2022 15:06:06
ซื้อ
0.75
1.0246
1.02532
กำไร
0.54 USD
EURUSD_S
ดีล
#1533849240
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 14:27:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 15:06:06
ปริมาณเทรด
0.75
ออก
1.02532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.54 USD