16.08.2022 12:02:03
16.08.2022 12:55:47
ขาย
0.25
33923
33909.5
กำไร
33.75 USD
US30_m
ดีล
#97802598
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 12:02:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
33923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 12:55:47
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
33909.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.75 USD
16.08.2022 11:13:46
16.08.2022 12:17:30
ซื้อ
0.25
1775
1776.9
กำไร
47.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#97797668
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 11:13:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
47.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 12:17:30
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1776.9
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
47.50 USD
15.08.2022 15:09:11
16.08.2022 05:18:25
ซื้อ
0.25
1774.84
1781.92
กำไร
177.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#97714002
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 15:09:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1774.84
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
177.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 05:18:25
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1781.92
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
177.00 USD
16.08.2022 01:14:40
16.08.2022 05:18:22
ซื้อ
0.25
1779.42
1782.04
กำไร
65.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#97761109
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 01:14:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1779.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
65.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 05:18:22
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1782.04
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
65.50 USD
16.08.2022 01:25:50
16.08.2022 05:18:21
ซื้อ
0.25
1779.65
1782.05
กำไร
60.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#97761355
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 01:25:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1779.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 05:18:21
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1782.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
60.00 USD
16.08.2022 04:35:31
16.08.2022 05:18:19
ซื้อ
0.25
1778.68
1782.05
กำไร
84.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#97769858
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 04:35:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1778.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
84.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 05:18:19
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1782.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
84.25 USD
15.08.2022 16:57:11
15.08.2022 21:09:31
ซื้อ
0.25
1776.8
1778
กำไร
30.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#97730088
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 16:57:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1776.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
30.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 21:09:31
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
30.00 USD
15.08.2022 15:50:41
15.08.2022 21:09:31
ซื้อ
0.25
1777.12
1778
กำไร
22.00 USD
XAUUSDm
ดีล
#97720774
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 15:50:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1777.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 21:09:31
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
22.00 USD
15.08.2022 05:44:49
15.08.2022 11:21:11
ขาย
0.25
24810.23
24048.49
กำไร
190.44 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97675655
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 05:44:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24810.23
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
190.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 11:21:11
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24048.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
190.44 USD
15.08.2022 06:08:54
15.08.2022 11:21:09
ขาย
0.25
24911.19
24045.43
กำไร
216.44 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97676648
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 06:08:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24911.19
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
216.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 11:21:09
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24045.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
216.44 USD
15.08.2022 08:24:30
15.08.2022 09:33:38
ขาย
0.25
1792.32
1792.13
กำไร
4.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#97679962
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 08:24:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1792.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 09:33:38
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1792.13
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.75 USD
15.08.2022 05:46:14
15.08.2022 09:26:57
ขาย
0.25
24768.05
24443.27
กำไร
81.20 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97675703
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 05:46:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24768.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
81.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 09:26:57
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24443.27
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
81.20 USD
15.08.2022 06:17:50
15.08.2022 09:26:55
ขาย
0.25
25153.83
24447.48
กำไร
176.59 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97676961
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 06:17:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
25153.83
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
176.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 09:26:55
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24447.48
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
176.59 USD
15.08.2022 08:04:19
15.08.2022 09:26:52
ขาย
0.25
24947.05
24464.66
กำไร
120.60 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97679570
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 08:04:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24947.05
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
120.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 09:26:52
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24464.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
120.60 USD
15.08.2022 05:49:16
15.08.2022 08:00:36
ขาย
0.25
1795.26
1794.8
กำไร
11.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#97675775
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 05:49:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1795.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 08:00:36
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1794.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.50 USD
15.08.2022 05:57:22
15.08.2022 08:00:33
ขาย
0.25
1796.35
1794.82
กำไร
38.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#97675781
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 05:57:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1796.35
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 08:00:33
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1794.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
38.25 USD
15.08.2022 05:01:03
15.08.2022 05:37:10
ขาย
0.25
1796.92
1796.53
กำไร
9.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#97674240
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 05:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1796.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
9.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 05:37:10
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1796.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.75 USD
14.08.2022 10:03:52
15.08.2022 04:57:09
ขาย
0.25
24777
24651.93
กำไร
31.27 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97667258
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2022 10:03:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24777
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 04:57:09
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24651.93
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.27 USD
14.08.2022 09:57:59
15.08.2022 04:56:34
ขาย
0.25
24651.86
24611.87
กำไร
10.00 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97667764
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2022 09:57:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24651.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 04:56:34
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24611.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.00 USD
14.08.2022 09:57:56
14.08.2022 21:44:13
ขาย
0.25
24653.24
24293.15
กำไร
90.02 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97667759
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2022 09:57:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24653.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
90.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:44:13
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24293.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
90.02 USD
14.08.2022 06:37:32
14.08.2022 21:44:02
ขาย
0.25
24536.57
24297.43
กำไร
59.79 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97667446
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2022 06:37:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24536.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
59.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:44:02
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24297.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
59.79 USD
14.08.2022 05:06:16
14.08.2022 21:43:59
ขาย
0.25
24561.59
24298
กำไร
65.90 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97667254
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2022 05:06:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24561.59
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
65.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:43:59
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24298
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
65.90 USD
14.08.2022 06:37:22
14.08.2022 21:43:53
ขาย
0.25
24535.95
24299.24
กำไร
59.18 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97667440
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2022 06:37:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24535.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
59.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:43:53
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24299.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
59.18 USD
13.08.2022 17:28:27
14.08.2022 21:43:38
ขาย
0.25
24457.76
24295.26
กำไร
40.63 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97666163
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 17:28:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24457.76
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:43:38
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24295.26
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
40.63 USD
13.08.2022 15:51:42
14.08.2022 21:43:32
ขาย
0.25
24441.51
24293.15
กำไร
37.09 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97665831
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 15:51:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24441.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:43:32
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24293.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
37.09 USD
13.08.2022 15:41:47
14.08.2022 21:43:26
ขาย
0.25
24399.06
24293.09
กำไร
26.49 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97665799
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 15:41:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24399.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.08.2022 21:43:26
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24293.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.49 USD
13.08.2022 12:38:08
13.08.2022 14:25:38
ขาย
0.25
24479.46
24458.98
กำไร
5.12 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97665267
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 12:38:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24479.46
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 14:25:38
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24458.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.12 USD
13.08.2022 12:38:01
13.08.2022 14:25:35
ขาย
0.25
24481.38
24459.5
กำไร
5.47 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97665262
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 12:38:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24481.38
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
5.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 14:25:35
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24459.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.47 USD
13.08.2022 12:53:07
13.08.2022 14:25:33
ขาย
0.25
24568.65
24459.27
กำไร
27.35 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97665305
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 12:53:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24568.65
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 14:25:33
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24459.27
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.35 USD
13.08.2022 07:30:12
13.08.2022 12:26:58
ขาย
0.25
24762.83
24496.06
กำไร
66.69 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97664270
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 07:30:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24762.83
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
66.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 12:26:58
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24496.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
66.69 USD
13.08.2022 07:31:18
13.08.2022 12:26:55
ขาย
0.25
24782
24496.3
กำไร
71.43 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97664282
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 07:31:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
71.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 12:26:55
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24496.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
71.43 USD
13.08.2022 06:57:00
13.08.2022 11:30:39
ขาย
0.25
24666.12
24613.23
กำไร
13.22 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97664106
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 06:57:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24666.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
13.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 11:30:39
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24613.23
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
13.22 USD
13.08.2022 06:56:57
13.08.2022 11:30:36
ขาย
0.25
24657.52
24616.68
กำไร
10.21 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97664100
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 06:56:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24657.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
10.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 11:30:36
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24616.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
10.21 USD
13.08.2022 07:33:51
13.08.2022 11:30:33
ขาย
0.25
24725.86
24618.47
กำไร
26.85 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97664299
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 07:33:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24725.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 11:30:33
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24618.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.85 USD
13.08.2022 09:12:16
13.08.2022 11:30:31
ขาย
0.25
24805.81
24620.87
กำไร
46.24 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97664581
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 09:12:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
24805.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 11:30:31
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24620.87
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
46.24 USD
13.08.2022 02:29:03
13.08.2022 05:30:41
ซื้อ
0.25
24425.31
24536.56
กำไร
27.81 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97663303
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 02:29:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24425.31
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 05:30:41
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24536.56
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.81 USD
13.08.2022 02:32:08
13.08.2022 05:30:39
ซื้อ
0.25
24385.67
24543.1
กำไร
39.36 USD
BTCUSD_m
ดีล
#97663319
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2022 02:32:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
24385.67
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.08.2022 05:30:39
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
24543.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.36 USD
12.08.2022 17:21:04
12.08.2022 17:26:31
ขาย
0.25
33458.5
33434.5
กำไร
60.00 USD
US30_m
ดีล
#97655093
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 17:21:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
33458.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 17:26:31
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
33434.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
60.00 USD
12.08.2022 15:45:41
12.08.2022 16:08:07
ซื้อ
0.25
1.21136
1.2122
กำไร
21.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#97589233
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 15:45:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21136
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
21.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:08:07
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.2122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
21.00 USD
12.08.2022 09:44:26
12.08.2022 16:08:04
ซื้อ
0.25
1.03168
1.02751
กำไร
-104.25 USD
EURUSDm
ดีล
#97633707
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 09:44:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-104.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:08:04
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.02751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-104.25 USD
12.08.2022 10:31:45
12.08.2022 16:08:01
ซื้อ
0.25
1791.64
1794.99
กำไร
83.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#97635630
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 10:31:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1791.64
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
83.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:08:01
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1794.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
83.75 USD
12.08.2022 10:30:31
12.08.2022 16:08:00
ซื้อ
0.25
1792.62
1794.99
กำไร
59.25 USD
XAUUSDm
ดีล
#97635550
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 10:30:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1792.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
59.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:08:00
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1794.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
59.25 USD
12.08.2022 10:48:10
12.08.2022 16:07:58
ซื้อ
0.25
1.21785
1.21225
กำไร
-140.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#97636724
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 10:48:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21785
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-140.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:58
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.21225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-140.00 USD
12.08.2022 09:33:02
12.08.2022 16:07:58
ซื้อ
0.25
1.22012
1.21225
กำไร
-196.75 USD
GBPUSDm
ดีล
#97633385
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 09:33:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-196.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:58
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.21225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-196.75 USD
12.08.2022 11:35:25
12.08.2022 16:07:53
ซื้อ
0.25
1.02962
1.02749
กำไร
-53.25 USD
EURUSDm
ดีล
#97638824
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 11:35:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02962
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-53.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:53
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.02749
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-53.25 USD
12.08.2022 10:38:10
12.08.2022 16:07:52
ซื้อ
0.25
1789.5
1795.08
กำไร
139.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#97636052
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 10:38:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1789.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
139.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:52
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1795.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
139.50 USD
12.08.2022 13:16:22
12.08.2022 16:07:50
ขาย
0.25
33469.5
33495.5
กำไร
-65.00 USD
US30_m
ดีล
#97642322
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 13:16:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
33469.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-65.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:50
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
33495.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-65.00 USD
12.08.2022 10:46:49
12.08.2022 16:07:49
ซื้อ
0.25
1788.57
1795.08
กำไร
162.75 USD
XAUUSDm
ดีล
#97636628
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 10:46:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1788.57
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
162.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:49
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1795.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
162.75 USD
12.08.2022 13:40:41
12.08.2022 16:07:46
ซื้อ
0.25
1.21256
1.21228
กำไร
-7.00 USD
GBPUSDm
ดีล
#97643116
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 13:40:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21256
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:46
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1.21228
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.00 USD
12.08.2022 10:57:17
12.08.2022 16:07:45
ซื้อ
0.25
1788.12
1795.06
กำไร
173.50 USD
XAUUSDm
ดีล
#97637295
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 10:57:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1788.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
173.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 16:07:45
ปริมาณเทรด
0.25
ออก
1795.06
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
173.50 USD