23.05.2022 12:40:21
23.05.2022 15:30:31
ซื้อ
0.05
1864.69
1858.82
กำไร
-29.35 USD
XAUUSD.
ดีล
#90770693
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2022 12:40:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1864.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-29.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2022 15:30:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1858.82
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-29.35 USD
23.05.2022 07:14:21
23.05.2022 09:15:07
ซื้อ
0.08
1855.15
1854.24
กำไร
-7.28 USD
XAUUSD.
ดีล
#90756720
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2022 07:14:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1855.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2022 09:15:07
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1854.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7.28 USD
19.05.2022 15:34:28
19.05.2022 16:33:13
ซื้อ
0.18
1834.1
1836.05
กำไร
35.10 USD
XAUUSD.
ดีล
#90683739
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 15:34:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1834.1
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 16:33:13
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1836.05
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.10 USD
19.05.2022 15:25:31
19.05.2022 16:33:13
ซื้อ
0.1
1831.52
1836.16
กำไร
46.40 USD
XAUUSD.
ดีล
#90683090
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 15:25:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1831.52
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 16:33:13
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1836.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
46.40 USD
19.05.2022 15:40:52
19.05.2022 16:33:13
ซื้อ
0.38
1840.13
1835.95
กำไร
-158.84 USD
XAUUSD.
ดีล
#90684731
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 15:40:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1840.13
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-158.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 16:33:13
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1835.95
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-158.84 USD
19.05.2022 03:47:15
19.05.2022 15:02:33
ซื้อ
0.01
1815.98
1830.09
กำไร
14.11 USD
XAUUSD.
ดีล
#90654675
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 03:47:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1815.98
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 15:02:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1830.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.11 USD
19.05.2022 11:46:30
19.05.2022 15:02:29
ซื้อ
0.05
1822.49
1830.1
กำไร
38.05 USD
XAUUSD.
ดีล
#90671494
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 11:46:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1822.49
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
38.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 15:02:29
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1830.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
38.05 USD
19.05.2022 12:42:14
19.05.2022 15:02:25
ซื้อ
0.1
1826.24
1830
กำไร
37.60 USD
XAUUSD.
ดีล
#90676132
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 12:42:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1826.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
37.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 15:02:25
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1830
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
37.60 USD
19.05.2022 14:24:27
19.05.2022 15:02:21
ซื้อ
0.18
1830.86
1830.21
กำไร
-11.70 USD
XAUUSD.
ดีล
#90680793
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2022 14:24:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1830.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-11.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2022 15:02:21
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1830.21
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-11.70 USD
18.05.2022 05:05:41
18.05.2022 05:06:15
ซื้อ
0.1
1812.03
1811.03
กำไร
-10.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#90610874
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2022 05:05:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1812.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.05.2022 05:06:15
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1811.03
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-10.00 USD
17.05.2022 15:04:05
17.05.2022 16:32:31
ซื้อ
0.68
1832.88
1824.64
กำไร
-560.32 USD
XAUUSD.
ดีล
#90587122
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2022 15:04:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1832.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-560.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2022 16:32:31
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1824.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-560.32 USD
17.05.2022 10:32:00
17.05.2022 16:32:31
ซื้อ
0.68
1826.09
1824.85
กำไร
-84.32 USD
XAUUSD.
ดีล
#90573882
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2022 10:32:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1826.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-84.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2022 16:32:31
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1824.85
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-84.32 USD
16.05.2022 18:35:55
17.05.2022 10:31:55
ขาย
0.68
1811.22
1826.09
กำไร
-1 013.02 USD
XAUUSD.
ดีล
#90552902
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 18:35:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1811.22
สวอป (Swap)
-1.86 USD
ทั้งหมด
-1 011.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2022 10:31:55
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1826.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 013.02 USD
16.05.2022 12:29:41
16.05.2022 18:35:50
ซื้อ
0.68
1806.89
1811.3
กำไร
299.88 USD
XAUUSD.
ดีล
#90535749
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 12:29:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1806.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
299.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 18:35:50
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1811.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
299.88 USD
16.05.2022 09:51:36
16.05.2022 12:29:08
ขาย
0.38
1805.47
1804.73
กำไร
28.12 USD
XAUUSD.
ดีล
#90524981
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 09:51:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1805.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
28.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:29:08
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1804.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
28.12 USD
16.05.2022 09:52:03
16.05.2022 12:29:05
ขาย
0.38
1805.75
1804.11
กำไร
62.32 USD
XAUUSD.
ดีล
#90525004
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 09:52:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1805.75
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:29:05
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1804.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
62.32 USD
16.05.2022 06:55:50
16.05.2022 12:29:02
ขาย
0.68
1810.68
1804.11
กำไร
446.76 USD
XAUUSD.
ดีล
#90520177
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 06:55:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1810.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
446.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:29:02
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1804.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
446.76 USD
16.05.2022 10:41:08
16.05.2022 12:28:57
ขาย
0.38
1801.16
1803.75
กำไร
-98.42 USD
XAUUSD.
ดีล
#90528015
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:41:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1801.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-98.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:57
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1803.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-98.42 USD
16.05.2022 10:41:25
16.05.2022 12:28:52
ขาย
0.48
1801.11
1804
กำไร
-138.72 USD
XAUUSD.
ดีล
#90528082
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:41:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1801.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-138.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:52
ปริมาณเทรด
0.48
ออก
1804
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-138.72 USD
16.05.2022 10:43:01
16.05.2022 12:28:47
ขาย
0.58
1800.34
1803.83
กำไร
-202.42 USD
XAUUSD.
ดีล
#90528317
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:43:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1800.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-202.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:47
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1803.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-202.42 USD
16.05.2022 10:48:32
16.05.2022 12:28:42
ขาย
0.58
1796.43
1803.96
กำไร
-436.74 USD
XAUUSD.
ดีล
#90529174
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:48:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1796.43
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-436.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:42
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1803.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-436.74 USD
16.05.2022 07:13:01
16.05.2022 12:28:37
ขาย
0.68
1809.37
1803.75
กำไร
382.16 USD
XAUUSD.
ดีล
#90520585
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 07:13:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1809.37
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
382.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:37
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1803.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
382.16 USD
16.05.2022 10:49:13
16.05.2022 12:28:30
ขาย
0.68
1797.44
1804.12
กำไร
-454.24 USD
XAUUSD.
ดีล
#90529242
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:49:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1797.44
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-454.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:30
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1804.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-454.24 USD
16.05.2022 08:00:31
16.05.2022 12:28:26
ขาย
0.68
1808.06
1804.12
กำไร
267.92 USD
XAUUSD.
ดีล
#90521716
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 08:00:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1808.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
267.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:26
ปริมาณเทรด
0.68
ออก
1804.12
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
267.92 USD
16.05.2022 09:20:43
16.05.2022 12:28:20
ขาย
0.88
1805.29
1803.96
กำไร
117.04 USD
XAUUSD.
ดีล
#90523971
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 09:20:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1805.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
117.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:20
ปริมาณเทรด
0.88
ออก
1803.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
117.04 USD
16.05.2022 09:10:25
16.05.2022 12:28:16
ขาย
0.38
1806.02
1803.84
กำไร
82.84 USD
XAUUSD.
ดีล
#90523533
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 09:10:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1806.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
82.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:16
ปริมาณเทรด
0.38
ออก
1803.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
82.84 USD
16.05.2022 10:52:07
16.05.2022 12:28:05
ขาย
0.88
1794.24
1803.08
กำไร
-777.92 USD
XAUUSD.
ดีล
#90529631
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:52:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1794.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-777.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:28:05
ปริมาณเทรด
0.88
ออก
1803.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-777.92 USD
16.05.2022 10:58:48
16.05.2022 12:27:55
ขาย
0.88
1793.03
1803.16
กำไร
-891.44 USD
XAUUSD.
ดีล
#90530938
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:58:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1793.03
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-891.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:27:55
ปริมาณเทรด
0.88
ออก
1803.16
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-891.44 USD
16.05.2022 11:00:44
16.05.2022 12:27:46
ขาย
0.98
1795.29
1803.34
กำไร
-788.90 USD
XAUUSD.
ดีล
#90531198
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 11:00:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1795.29
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-788.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:27:46
ปริมาณเทรด
0.98
ออก
1803.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-788.90 USD
16.05.2022 10:53:11
16.05.2022 12:26:08
ขาย
1.08
1792.04
1801.46
กำไร
-1 017.36 USD
XAUUSD.
ดีล
#90529886
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 10:53:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1792.04
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 017.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 12:26:08
ปริมาณเทรด
1.08
ออก
1801.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 017.36 USD
16.05.2022 06:53:48
16.05.2022 08:00:40
ขาย
0.1
108.89
108.192
กำไร
0.70 USD
UKBRENT_.
ดีล
#90520125
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2022 06:53:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
108.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2022 08:00:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
108.192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.70 USD
22.11.2021 12:53:21
22.11.2021 16:01:38
ซื้อ
0.1
1838.96
1829.07
กำไร
-98.90 USD
XAUUSD.
ดีล
#83793168
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2021 12:53:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1838.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-98.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2021 16:01:38
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1829.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-98.90 USD
22.11.2021 08:53:23
22.11.2021 10:22:54
ซื้อ
0.1
1842.91
1846.83
กำไร
39.20 USD
XAUUSD.
ดีล
#83779312
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2021 08:53:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1842.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.11.2021 10:22:54
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1846.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.20 USD
16.11.2021 12:55:47
16.11.2021 18:41:25
ซื้อ
0.01
1873.17
1853.67
กำไร
-19.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#83524652
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2021 12:55:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1873.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-19.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.11.2021 18:41:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1853.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-19.50 USD
14.06.2021 14:13:43
16.06.2021 21:13:39
ซื้อ
0.01
1855.78
1840.27
กำไร
-15.65 USD
XAUUSD.
ดีล
#75192265
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2021 14:13:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1855.78
สวอป (Swap)
-0.14 USD
ทั้งหมด
-15.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.06.2021 21:13:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1840.27
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-15.65 USD
13.05.2021 13:01:45
26.05.2021 15:28:52
ขาย
0.5
1811.02
1910.67
กำไร
-4 997.56 USD
XAUUSD.
ดีล
#73796729
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 13:01:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1811.02
สวอป (Swap)
-15.06 USD
ทั้งหมด
-4 982.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 15:28:52
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1910.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 997.56 USD
14.05.2021 13:44:06
26.05.2021 15:28:52
ขาย
0.5
1834.14
1910.67
กำไร
-3 840.19 USD
XAUUSD.
ดีล
#73856674
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 13:44:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1834.14
สวอป (Swap)
-13.69 USD
ทั้งหมด
-3 826.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 15:28:52
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1910.67
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 840.19 USD
18.05.2021 06:33:36
19.05.2021 12:28:26
ขาย
0.5
1870.31
1859.99
กำไร
514.63 USD
XAUUSD.
ดีล
#73958751
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2021 06:33:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1870.31
สวอป (Swap)
-1.37 USD
ทั้งหมด
516.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 12:28:26
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1859.99
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
514.63 USD
17.05.2021 12:39:51
17.05.2021 14:56:10
ขาย
0.5
1849.79
1846.97
กำไร
141.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73917981
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 12:39:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1849.79
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
141.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 14:56:10
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1846.97
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
141.00 USD
17.05.2021 12:10:59
17.05.2021 12:31:11
ขาย
0.5
1852.73
1850.61
กำไร
106.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73916533
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2021 12:10:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1852.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
106.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 12:31:11
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1850.61
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
106.00 USD
11.05.2021 15:05:34
17.05.2021 04:20:04
ซื้อ
0.5
1840.41
1849.41
กำไร
428.89 USD
XAUUSD.
ดีล
#73662704
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 15:05:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1840.41
สวอป (Swap)
-21.11 USD
ทั้งหมด
450.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2021 04:20:04
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1849.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
428.89 USD
11.05.2021 14:11:08
14.05.2021 23:46:27
ซื้อ
0.5
1841.29
1845.47
กำไร
191.41 USD
XAUUSD.
ดีล
#73660557
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 14:11:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1841.29
สวอป (Swap)
-17.59 USD
ทั้งหมด
209.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 23:46:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1845.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
191.41 USD
14.05.2021 05:36:40
14.05.2021 06:09:36
ขาย
0.5
1822.5
1820.88
กำไร
81.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73835238
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 05:36:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1822.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
81.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2021 06:09:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1820.88
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
81.00 USD
06.05.2021 17:45:50
13.05.2021 13:03:07
ขาย
0.5
1813.21
1811
กำไร
100.92 USD
XAUUSD.
ดีล
#73481738
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:45:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1813.21
สวอป (Swap)
-9.58 USD
ทั้งหมด
110.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2021 13:03:07
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
100.92 USD
07.05.2021 06:09:34
12.05.2021 23:11:27
ขาย
0.5
1820.85
1816.8
กำไร
198.39 USD
XAUUSD.
ดีล
#73501290
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 06:09:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1820.85
สวอป (Swap)
-4.11 USD
ทั้งหมด
202.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 23:11:27
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1816.8
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
198.39 USD
12.05.2021 13:52:53
12.05.2021 15:30:19
ขาย
0.5
1833.66
1830.15
กำไร
175.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73720986
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2021 13:52:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1833.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
175.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2021 15:30:19
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1830.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
175.50 USD
10.05.2021 04:55:38
11.05.2021 15:58:01
ขาย
0.5
1830.27
1828.4
กำไร
92.13 USD
XAUUSD.
ดีล
#73574780
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 04:55:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1830.27
สวอป (Swap)
-1.37 USD
ทั้งหมด
93.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 15:58:01
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1828.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
92.13 USD
11.05.2021 05:56:57
11.05.2021 13:09:30
ซื้อ
1
1836.89
1838.81
กำไร
192.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73639204
วันและเวลาเปิดทำการ
11.05.2021 05:56:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1836.89
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
192.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.05.2021 13:09:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
1838.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
192.00 USD
10.05.2021 09:46:51
10.05.2021 13:18:36
ซื้อ
0.5
1835.72
1837.65
กำไร
96.50 USD
XAUUSD.
ดีล
#73586492
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 09:46:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1835.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
96.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 13:18:36
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1837.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
96.50 USD
10.05.2021 04:46:20
10.05.2021 04:55:16
ขาย
0.5
1832.48
1830.46
กำไร
101.00 USD
XAUUSD.
ดีล
#73574493
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2021 04:46:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1832.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
101.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2021 04:55:16
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1830.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
101.00 USD