05.10.2021 01:23:17
05.10.2021 05:53:43
ขาย
1
1.16203
1.16064
กำไร
139.00 USD
EURUSD.
ดีล
#81371153
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2021 01:23:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.16203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
139.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2021 05:53:43
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.16064
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
139.00 USD
30.06.2021 11:01:17
30.06.2021 12:09:48
ซื้อ
1
1.18961
1.18914
กำไร
-47.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76037433
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 11:01:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18961
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-47.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 12:09:48
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-47.00 USD
30.06.2021 11:03:14
30.06.2021 12:09:46
ซื้อ
1
1.18947
1.18914
กำไร
-33.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76037711
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 11:03:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18947
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-33.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 12:09:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-33.00 USD
30.06.2021 11:12:51
30.06.2021 12:09:45
ซื้อ
1
1.18902
1.18914
กำไร
12.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76038484
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 11:12:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18902
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
12.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 12:09:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
12.00 USD
30.06.2021 11:13:44
30.06.2021 12:09:44
ซื้อ
1
1.18897
1.18914
กำไร
17.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76038591
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 11:13:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 12:09:44
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18914
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.00 USD
30.06.2021 11:16:20
30.06.2021 12:09:43
ซื้อ
1
1.18887
1.18913
กำไร
26.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76038989
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 11:16:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18887
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
26.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 12:09:43
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
26.00 USD
30.06.2021 11:17:54
30.06.2021 12:09:42
ซื้อ
1
1.18878
1.18913
กำไร
35.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76039182
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 11:17:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 12:09:42
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.18913
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.00 USD
30.06.2021 10:02:46
30.06.2021 10:55:30
ซื้อ
1
1.1899
1.19035
กำไร
45.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76033229
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 10:02:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1899
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:55:30
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.19035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.00 USD
30.06.2021 10:03:21
30.06.2021 10:55:29
ซื้อ
1
1.18966
1.19035
กำไร
69.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76033324
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 10:03:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18966
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
69.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:55:29
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.19035
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
69.00 USD
30.06.2021 10:12:30
30.06.2021 10:55:27
ซื้อ
1
1.18975
1.19037
กำไร
62.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76034149
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 10:12:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18975
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:55:27
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.19037
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
62.00 USD
30.06.2021 10:28:35
30.06.2021 10:55:25
ซื้อ
1
1.18964
1.19027
กำไร
63.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76035213
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 10:28:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18964
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 10:55:25
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.19027
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
63.00 USD
30.06.2021 09:00:46
30.06.2021 09:53:36
ซื้อ
1
1.1895
1.19034
กำไร
84.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76029836
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 09:00:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.1895
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
84.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 09:53:36
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.19034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
84.00 USD
30.06.2021 09:09:24
30.06.2021 09:53:34
ซื้อ
1
1.18965
1.19034
กำไร
69.00 USD
EURUSD.
ดีล
#76030283
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 09:09:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18965
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
69.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 09:53:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.19034
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
69.00 USD
30.06.2021 06:05:14
30.06.2021 08:18:43
ซื้อ
0.5
1.19025
1.1904
กำไร
7.50 USD
EURUSD.
ดีล
#76023162
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 06:05:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19025
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 08:18:43
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.1904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.50 USD
30.06.2021 06:09:06
30.06.2021 08:18:41
ซื้อ
0.5
1.18989
1.1904
กำไร
25.50 USD
EURUSD.
ดีล
#76023333
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2021 06:09:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.18989
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
25.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.06.2021 08:18:41
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.1904
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
25.50 USD
19.05.2021 17:14:22
19.05.2021 21:04:36
ซื้อ
0.1
1.22219
1.21978
กำไร
-24.10 USD
EURUSD.
ดีล
#74059925
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 17:14:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22219
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.05.2021 21:04:36
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.21978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-24.10 USD
07.05.2021 09:39:51
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.2056
1.20825
กำไร
-265.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73507578
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:39:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-265.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-265.00 USD
07.05.2021 09:49:22
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.20579
1.20825
กำไร
-246.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73507821
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:49:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-246.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-246.00 USD
07.05.2021 10:04:55
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.20621
1.20825
กำไร
-204.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73508642
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:04:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20621
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-204.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-204.00 USD
06.05.2021 06:28:16
07.05.2021 10:14:56
ขาย
2
1.19987
1.20825
กำไร
-1 676.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73432723
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 06:28:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.19987
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 676.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 676.00 USD
07.05.2021 09:43:16
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.2056
1.20825
กำไร
-265.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73507677
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 09:43:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-265.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-265.00 USD
07.05.2021 10:01:57
07.05.2021 10:14:56
ขาย
1
1.20586
1.20825
กำไร
-239.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73508468
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:01:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-239.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2021 10:14:56
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-239.00 USD
06.05.2021 08:27:50
06.05.2021 16:41:26
ขาย
1
1.20056
1.20656
กำไร
-600.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73436048
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 08:27:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-600.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 16:41:26
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.20656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-600.00 USD
06.05.2021 07:45:28
06.05.2021 15:10:55
ขาย
2
1.20027
1.20597
กำไร
-1 140.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73434968
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 07:45:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20027
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 140.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 15:10:55
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20597
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 140.00 USD
06.05.2021 10:59:21
06.05.2021 14:39:03
ซื้อ
5
1.20251
1.20446
กำไร
975.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73445214
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 10:59:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.20251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
975.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 14:39:03
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.20446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
975.00 USD
06.05.2021 04:21:20
06.05.2021 05:56:22
ขาย
2
1.20045
1.19964
กำไร
162.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73426222
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 04:21:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
162.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 05:56:22
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.19964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
162.00 USD
06.05.2021 04:15:44
06.05.2021 05:56:20
ขาย
2
1.20026
1.19964
กำไร
124.00 USD
EURUSD.
ดีล
#73426016
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 04:15:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20026
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
124.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2021 05:56:20
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.19964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
124.00 USD