15.08.2022 17:38:13
15.08.2022 17:52:37
ซื้อ
0.01
1.01886
1.01941
กำไร
0.55 USD
EURUSD
ดีล
#8337254
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 17:38:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 17:52:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.01941
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.55 USD
15.08.2022 14:30:02
15.08.2022 16:28:13
ซื้อ
0.01
1.02024
1.0222
กำไร
1.96 USD
EURUSD
ดีล
#8335862
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 14:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 16:28:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0222
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.96 USD
15.08.2022 14:19:29
15.08.2022 16:28:09
ซื้อ
0.02
1.02083
1.02216
กำไร
2.66 USD
EURUSD
ดีล
#8335819
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 14:19:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 16:28:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.02216
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.66 USD
15.08.2022 14:19:11
15.08.2022 16:28:03
ซื้อ
0.02
1.02074
1.02214
กำไร
2.80 USD
EURUSD
ดีล
#8335816
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 14:19:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02074
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 16:28:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.02214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.80 USD
26.07.2022 11:54:34
15.08.2022 14:19:00
ซื้อ
0.01
0.84834
0.84362
กำไร
-5.71 USD
EURGBP
ดีล
#5812856
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 11:54:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84834
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 14:19:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.71 USD
15.08.2022 08:19:04
15.08.2022 14:18:58
ซื้อ
0.01
0.846
0.84362
กำไร
-2.88 USD
EURGBP
ดีล
#8333294
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2022 08:19:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 14:18:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2.88 USD
26.07.2022 11:05:05
15.08.2022 14:18:55
ซื้อ
0.01
0.84839
0.84362
กำไร
-5.77 USD
EURGBP
ดีล
#5800682
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 11:05:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 14:18:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84362
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.77 USD
26.07.2022 10:55:39
15.08.2022 14:18:52
ซื้อ
0.01
0.8484
0.84363
กำไร
-5.77 USD
EURGBP
ดีล
#5798294
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 10:55:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8484
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 14:18:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84363
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-5.77 USD
26.07.2022 11:38:23
15.08.2022 14:18:49
ซื้อ
0.02
0.84913
0.84361
กำไร
-13.36 USD
EURGBP
ดีล
#5808870
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 11:38:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84913
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.08.2022 14:18:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.84361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-13.36 USD
26.07.2022 12:44:26
12.08.2022 12:45:52
ซื้อ
0.01
0.84753
0.84783
กำไร
0.36 USD
EURGBP
ดีล
#5825335
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 12:44:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84753
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 12:45:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84783
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.36 USD
12.08.2022 09:42:06
12.08.2022 11:39:12
ซื้อ
0.01
0.84529
0.8454
กำไร
0.13 USD
EURGBP
ดีล
#8326849
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 09:42:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 11:39:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.8454
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
26.07.2022 13:20:46
11.08.2022 13:35:40
ซื้อ
0.02
0.8462
0.84668
กำไร
1.18 USD
EURGBP
ดีล
#5833657
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 13:20:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8462
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 13:35:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.84668
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.18 USD
08.08.2022 14:34:54
08.08.2022 18:27:52
ซื้อ
0.01
0.84241
0.84331
กำไร
1.09 USD
EURGBP
ดีล
#8307062
วันและเวลาเปิดทำการ
08.08.2022 14:34:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84241
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.08.2022 18:27:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.09 USD
26.07.2022 17:41:53
04.08.2022 15:27:52
ซื้อ
0.01
0.84279
0.84265
กำไร
-0.17 USD
EURGBP
ดีล
#5893202
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 17:41:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84279
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.08.2022 15:27:52
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.17 USD
26.07.2022 08:11:00
26.07.2022 10:30:24
ซื้อ
0.02
0.84776
0.84895
กำไร
2.87 USD
EURGBP
ดีล
#5757256
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 08:11:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 10:30:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.84895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.87 USD
26.07.2022 09:51:01
26.07.2022 10:28:57
ซื้อ
0.01
0.84818
0.84861
กำไร
0.52 USD
EURGBP
ดีล
#5782334
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 09:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.84818
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 10:28:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.84861
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.52 USD
25.07.2022 14:58:44
25.07.2022 18:39:50
ซื้อ
0.02
136.641
136.731
กำไร
1.32 USD
USDJPY
ดีล
#5519282
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2022 14:58:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.641
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.07.2022 18:39:50
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.731
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.32 USD
25.07.2022 18:09:50
25.07.2022 18:37:01
ซื้อ
0.01
136.655
136.702
กำไร
0.34 USD
USDJPY
ดีล
#5560758
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2022 18:09:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.07.2022 18:37:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
136.702
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.34 USD
22.07.2022 16:32:33
25.07.2022 15:30:12
ซื้อ
0.02
136.599
136.661
กำไร
0.91 USD
USDJPY
ดีล
#5242514
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 16:32:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.599
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.91 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.07.2022 15:30:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.661
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.91 USD
25.07.2022 06:57:23
25.07.2022 09:58:33
ซื้อ
0.02
136.26
136.4
กำไร
2.05 USD
USDJPY
ดีล
#5401900
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2022 06:57:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.26
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.07.2022 09:58:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.05 USD
25.07.2022 06:57:22
25.07.2022 09:58:00
ซื้อ
0.02
136.259
136.398
กำไร
2.04 USD
USDJPY
ดีล
#5401894
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2022 06:57:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.07.2022 09:58:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.398
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.04 USD
25.07.2022 08:15:29
25.07.2022 09:57:56
ซื้อ
0.02
136.341
136.401
กำไร
0.88 USD
USDJPY
ดีล
#5421381
วันและเวลาเปิดทำการ
25.07.2022 08:15:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.341
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.07.2022 09:57:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.401
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
22.07.2022 18:00:46
22.07.2022 18:18:25
ซื้อ
0.02
136.054
136.199
กำไร
2.13 USD
USDJPY
ดีล
#5249220
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 18:00:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
136.054
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2022 18:18:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.199
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.13 USD
22.07.2022 17:41:30
22.07.2022 18:18:19
ซื้อ
0.02
135.948
136.228
กำไร
4.11 USD
USDJPY
ดีล
#5249088
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 17:41:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.948
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2022 18:18:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.228
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.11 USD
22.07.2022 18:02:13
22.07.2022 18:18:04
ซื้อ
0.02
135.998
136.224
กำไร
3.32 USD
USDJPY
ดีล
#5249229
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 18:02:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.998
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2022 18:18:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.224
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.32 USD
22.07.2022 17:06:20
22.07.2022 17:33:01
ซื้อ
0.02
135.858
136.042
กำไร
2.71 USD
USDJPY
ดีล
#5245616
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 17:06:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.858
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2022 17:33:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.71 USD
22.07.2022 17:06:45
22.07.2022 17:32:29
ซื้อ
0.02
135.897
136.069
กำไร
2.53 USD
USDJPY
ดีล
#5245654
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 17:06:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
135.897
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2022 17:32:29
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
136.069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.53 USD
22.07.2022 11:30:49
22.07.2022 15:08:32
ซื้อ
0.02
0.85064
0.85166
กำไร
2.44 USD
EURGBP
ดีล
#5169611
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2022 11:30:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85064
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.07.2022 15:08:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.44 USD
21.07.2022 16:26:32
21.07.2022 16:59:02
ซื้อ
0.01
1.01778
1.02142
กำไร
3.64 USD
EURUSD
ดีล
#4905008
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 16:26:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01778
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 16:59:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.02142
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.64 USD
21.07.2022 16:23:08
21.07.2022 16:58:59
ซื้อ
0.01
1.01873
1.02158
กำไร
2.85 USD
EURUSD
ดีล
#4904362
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 16:23:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 16:58:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.02158
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.85 USD
21.07.2022 16:20:25
21.07.2022 16:58:56
ซื้อ
0.02
1.02003
1.02155
กำไร
3.04 USD
EURUSD
ดีล
#4903875
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 16:20:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02003
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 16:58:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.02155
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.04 USD
21.07.2022 16:21:56
21.07.2022 16:58:54
ซื้อ
0.02
1.01923
1.02156
กำไร
4.66 USD
EURUSD
ดีล
#4904138
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 16:21:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 16:58:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.02156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.66 USD
21.07.2022 12:40:20
21.07.2022 13:07:00
ซื้อ
0.01
1.19369
1.19505
กำไร
1.36 USD
GBPUSD
ดีล
#4863291
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 12:40:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.19369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 13:07:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.19505
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.36 USD
19.07.2022 10:11:35
21.07.2022 11:16:40
ซื้อ
0.01
0.97346
0.97367
กำไร
0.22 USD
USDCHF
ดีล
#4599637
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:11:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97346
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 11:16:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.97367
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.22 USD
19.07.2022 10:13:35
21.07.2022 11:16:37
ซื้อ
0.01
0.97325
0.97368
กำไร
0.44 USD
USDCHF
ดีล
#4599658
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:13:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97325
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 11:16:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.97368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.44 USD
19.07.2022 10:06:49
20.07.2022 21:19:37
ขาย
0.01
1.01756
1.01694
กำไร
0.62 USD
EURUSD
ดีล
#4599600
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:06:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.01756
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 21:19:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.01694
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.62 USD
19.07.2022 10:38:51
20.07.2022 19:16:03
ซื้อ
0.02
0.97203
0.97241
กำไร
0.78 USD
USDCHF
ดีล
#4599849
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:38:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97203
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.78 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 19:16:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.78 USD
19.07.2022 10:39:33
20.07.2022 19:16:00
ซื้อ
0.02
0.9715
0.97241
กำไร
1.87 USD
USDCHF
ดีล
#4599851
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:39:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9715
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 19:16:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97241
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.87 USD
20.07.2022 15:39:27
20.07.2022 18:04:25
ซื้อ
0.02
0.97032
0.97081
กำไร
1.01 USD
USDCHF
ดีล
#4641777
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2022 15:39:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97032
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 18:04:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.01 USD
19.07.2022 10:39:54
20.07.2022 13:40:16
ขาย
0.01
1.02151
1.01934
กำไร
2.17 USD
EURUSD
ดีล
#4599853
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:39:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02151
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 13:40:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.01934
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.17 USD
19.07.2022 10:57:45
20.07.2022 13:40:13
ซื้อ
0.02
0.97046
0.97098
กำไร
1.07 USD
USDCHF
ดีล
#4599973
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 10:57:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97046
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 13:40:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97098
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.07 USD
20.07.2022 08:32:35
20.07.2022 10:58:24
ขาย
0.01
1.02386
1.02326
กำไร
0.60 USD
EURUSD
ดีล
#4604413
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2022 08:32:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02386
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 10:58:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.02326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.60 USD
20.07.2022 09:52:37
20.07.2022 10:58:14
ขาย
0.01
1.02465
1.02345
กำไร
1.20 USD
EURUSD
ดีล
#4604725
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2022 09:52:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 10:58:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.02345
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.20 USD
20.07.2022 10:30:40
20.07.2022 10:58:00
ขาย
0.01
1.02602
1.02341
กำไร
2.61 USD
EURUSD
ดีล
#4604937
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2022 10:30:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02602
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.07.2022 10:58:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.02341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.61 USD
19.07.2022 13:56:41
19.07.2022 17:45:00
ซื้อ
0.01
0.96826
0.96883
กำไร
0.59 USD
USDCHF
ดีล
#4600879
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 13:56:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.96826
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2022 17:45:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.96883
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.59 USD
19.07.2022 16:42:18
19.07.2022 17:44:58
ซื้อ
0.01
0.96675
0.96884
กำไร
2.16 USD
USDCHF
ดีล
#4601789
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 16:42:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.96675
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2022 17:44:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.96884
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.16 USD
19.07.2022 11:05:28
19.07.2022 11:45:54
ขาย
0.01
1.02446
1.02306
กำไร
1.40 USD
EURUSD
ดีล
#4600034
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 11:05:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.02446
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2022 11:45:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.02306
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.40 USD
19.07.2022 09:58:34
19.07.2022 10:06:23
ซื้อ
0.01
137.776
137.878
กำไร
0.74 USD
USDJPY
ดีล
#4599550
วันและเวลาเปิดทำการ
19.07.2022 09:58:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
137.776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.07.2022 10:06:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
137.878
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.74 USD
18.07.2022 17:37:22
18.07.2022 20:06:13
ซื้อ
0.01
1.29263
1.29375
กำไร
0.87 USD
USDCAD
ดีล
#4597029
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2022 17:37:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29263
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2022 20:06:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29375
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.87 USD
18.07.2022 17:19:48
18.07.2022 20:06:03
ซื้อ
0.01
1.29342
1.29374
กำไร
0.25 USD
USDCAD
ดีล
#4596923
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2022 17:19:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.29342
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.07.2022 20:06:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29374
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.25 USD