29.09.2022 19:00:00
29.09.2022 19:29:45
ซื้อ
0.01
141.193
141.394
กำไร
0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1535502789
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
141.193
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 19:29:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
141.394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 17:47:44
29.09.2022 19:17:01
ขาย
0.02
1.37209
1.36978
กำไร
0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1535498275
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:47:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37209
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 19:17:01
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
29.09.2022 19:00:00
29.09.2022 19:13:10
ซื้อ
0.01
0.97744
0.9794
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1535502800
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 19:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97744
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 19:13:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 17:51:15
29.09.2022 18:56:43
ซื้อ
0.01
0.64748
0.64948
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1535498658
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:51:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 18:56:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.64948
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 18:00:01
29.09.2022 18:18:44
ซื้อ
0.01
1.37168
1.37018
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535499283
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37168
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 18:18:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 18:12:34
29.09.2022 18:18:44
ซื้อ
0.02
1.36868
1.37018
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1535501053
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 18:12:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36868
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 18:18:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 18:00:01
29.09.2022 18:12:00
ซื้อ
0.01
141.218
141.418
กำไร
0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1535499268
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
141.218
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 18:12:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
141.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 18:00:01
29.09.2022 18:12:00
ซื้อ
0.01
0.97668
0.97866
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1535499279
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 18:12:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.97866
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 16:18:56
29.09.2022 17:51:14
ซื้อ
0.01
0.64878
0.64729
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1535491976
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:18:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64878
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:51:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.64729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 17:18:24
29.09.2022 17:51:14
ซื้อ
0.02
0.64579
0.64729
กำไร
0.03 USD
AUDUSD
ดีล
#1535496619
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:18:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64579
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:51:14
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.64729
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
29.09.2022 17:00:00
29.09.2022 17:50:49
ซื้อ
0.01
0.97423
0.9763
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1535494980
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:50:49
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9763
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 17:00:01
29.09.2022 17:50:44
ซื้อ
0.01
140.866
141.069
กำไร
0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1535495062
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.866
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:50:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
141.069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 17:00:58
29.09.2022 17:47:43
ขาย
0.04
1.37228
1.37239
กำไร
0.00 USD
USDCAD
ดีล
#1535495362
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:00:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37228
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:47:43
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
29.09.2022 16:19:44
29.09.2022 17:47:43
ขาย
0.01
1.36617
1.37239
กำไร
-0.05 USD
USDCAD
ดีล
#1535492067
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:19:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36617
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:47:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
29.09.2022 16:41:28
29.09.2022 17:47:43
ขาย
0.02
1.36926
1.37239
กำไร
-0.05 USD
USDCAD
ดีล
#1535493650
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:41:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36926
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:47:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
29.09.2022 17:35:57
29.09.2022 17:47:43
ขาย
0.07
1.37529
1.37239
กำไร
0.15 USD
USDCAD
ดีล
#1535497728
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:35:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:47:43
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.37239
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.15 USD
29.09.2022 15:16:44
29.09.2022 17:20:13
ขาย
0.01
0.64735
0.64535
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1535487809
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:16:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.64735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:20:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.64535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 16:16:12
29.09.2022 17:20:05
ขาย
0.02
0.97172
0.97243
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1535491828
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:16:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97172
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:20:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 16:37:40
29.09.2022 17:20:05
ขาย
0.04
0.97473
0.97243
กำไร
0.09 USD
EURUSD
ดีล
#1535493243
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:37:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97473
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:20:05
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.97243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
29.09.2022 16:00:00
29.09.2022 17:20:05
ขาย
0.01
0.96872
0.97243
กำไร
-0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1535490232
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96872
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:20:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.97243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
29.09.2022 17:00:01
29.09.2022 17:13:57
ซื้อ
0.01
1.37155
1.37356
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535495063
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 17:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 17:13:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 16:41:16
29.09.2022 16:46:12
ซื้อ
0.01
1.36909
1.37109
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535493622
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:41:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:46:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 15:16:18
29.09.2022 16:41:16
ซื้อ
0.01
1.37032
1.3688
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535487796
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:16:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37032
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:41:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 16:16:50
29.09.2022 16:41:16
ซื้อ
0.02
1.3672
1.3688
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1535491868
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:16:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3672
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:41:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.3688
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 16:11:19
29.09.2022 16:27:46
ซื้อ
0.01
0.97121
0.9732
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1535491506
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:11:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97121
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:27:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.9732
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 16:09:58
29.09.2022 16:19:44
ขาย
0.01
1.36839
1.36639
กำไร
0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535491345
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:09:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:19:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36639
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 15:34:00
29.09.2022 16:18:56
ซื้อ
0.02
0.6469
0.6485
กำไร
0.03 USD
AUDUSD
ดีล
#1535488874
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:34:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6469
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:18:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.6485
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
29.09.2022 14:42:15
29.09.2022 16:18:56
ซื้อ
0.01
0.64996
0.6485
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1535486669
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 14:42:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:18:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.6485
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 15:00:00
29.09.2022 16:11:19
ซื้อ
0.01
0.97254
0.97104
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#1535487193
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.97254
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:11:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.97104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
29.09.2022 15:35:48
29.09.2022 16:11:19
ซื้อ
0.02
0.96944
0.97104
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1535489185
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:35:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.96944
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:11:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97104
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
29.09.2022 16:00:00
29.09.2022 16:11:10
ซื้อ
0.01
140.224
140.419
กำไร
0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1535490239
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:11:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
140.419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 14:15:29
29.09.2022 16:09:58
ขาย
0.01
1.36713
1.36863
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535485714
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 14:15:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.36713
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:09:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.36863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 15:16:17
29.09.2022 16:09:58
ขาย
0.02
1.37013
1.36863
กำไร
0.02 USD
USDCAD
ดีล
#1535487787
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:16:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 16:09:58
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.36863
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 15:00:00
29.09.2022 15:26:32
ซื้อ
0.01
140.724
140.58
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1535487195
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.724
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:26:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
140.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 15:19:18
29.09.2022 15:26:32
ซื้อ
0.02
140.42
140.58
กำไร
0.02 USD
EURJPY
ดีล
#1535487872
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 15:19:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
140.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:26:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
140.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
29.09.2022 13:54:08
29.09.2022 15:19:18
ขาย
0.07
140.448
140.418
กำไร
0.01 USD
EURJPY
ดีล
#1535484592
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 13:54:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.448
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:19:18
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
140.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
29.09.2022 14:30:17
29.09.2022 15:19:18
ขาย
0.13
140.748
140.418
กำไร
0.30 USD
EURJPY
ดีล
#1535486342
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 14:30:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.748
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:19:18
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
140.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
29.09.2022 12:34:07
29.09.2022 15:19:18
ขาย
0.04
140.152
140.418
กำไร
-0.07 USD
EURJPY
ดีล
#1535481584
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 12:34:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
140.152
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:19:18
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
140.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
29.09.2022 11:54:11
29.09.2022 15:19:18
ขาย
0.02
139.853
140.418
กำไร
-0.08 USD
EURJPY
ดีล
#1535479640
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 11:54:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
139.853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:19:18
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
140.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.08 USD
29.09.2022 10:31:49
29.09.2022 15:19:18
ขาย
0.01
139.552
140.418
กำไร
-0.06 USD
EURJPY
ดีล
#1535476909
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 10:31:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
139.552
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:19:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
140.418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
29.09.2022 10:38:56
29.09.2022 15:16:42
ขาย
0.01
0.64387
0.64758
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#1535477217
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 10:38:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.64387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:16:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.64758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
29.09.2022 14:42:21
29.09.2022 15:16:42
ขาย
0.04
0.64988
0.64758
กำไร
0.09 USD
AUDUSD
ดีล
#1535486685
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 14:42:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.64988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:16:42
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.64758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
29.09.2022 12:14:27
29.09.2022 15:16:42
ขาย
0.02
0.64688
0.64758
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1535480700
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 12:14:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.64688
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:16:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.64758
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 11:00:01
29.09.2022 15:16:16
ซื้อ
0.01
1.37387
1.37012
กำไร
-0.03 USD
USDCAD
ดีล
#1535477998
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 11:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37387
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:16:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.37012
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
29.09.2022 12:42:06
29.09.2022 15:16:16
ซื้อ
0.02
1.37086
1.37012
กำไร
-0.01 USD
USDCAD
ดีล
#1535481902
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 12:42:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:16:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.37012
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.09.2022 14:14:24
29.09.2022 15:16:16
ซื้อ
0.04
1.36782
1.37012
กำไร
0.07 USD
USDCAD
ดีล
#1535485571
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 14:14:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.36782
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:16:16
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.37012
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
29.09.2022 12:06:56
29.09.2022 15:15:40
ขาย
0.02
0.96717
0.97036
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1535480360
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 12:06:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96717
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:15:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.97036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
29.09.2022 10:33:25
29.09.2022 15:15:40
ขาย
0.01
0.96413
0.97036
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1535476979
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 10:33:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.96413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:15:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.97036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
29.09.2022 14:30:20
29.09.2022 15:15:40
ขาย
0.07
0.97326
0.97036
กำไร
0.20 USD
EURUSD
ดีล
#1535486355
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 14:30:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97326
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:15:40
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
0.97036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.20 USD
29.09.2022 12:44:26
29.09.2022 15:15:40
ขาย
0.04
0.97025
0.97036
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#1535482165
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2022 12:44:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.97025
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.09.2022 15:15:40
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.97036
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD