21.09.2022 14:15:01
21.09.2022 21:35:05
ซื้อ
0.06
1674.01
1680.3
กำไร
0.38 USD
XAUUSD
ดีล
#6040367
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2022 14:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1674.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:05
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.38 USD
21.09.2022 21:15:03
21.09.2022 21:35:05
ซื้อ
0.08
1659.2
1680.3
กำไร
1.69 USD
XAUUSD
ดีล
#6045838
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2022 21:15:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1659.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:05
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.69 USD
21.09.2022 17:45:01
21.09.2022 21:35:05
ซื้อ
0.06
1667.11
1680.3
กำไร
0.79 USD
XAUUSD
ดีล
#6042416
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2022 17:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1667.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:05
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.79 USD
14.09.2022 18:15:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.01
1705.45
1680.3
กำไร
-0.25 USD
XAUUSD
ดีล
#5954217
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 18:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1705.45
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.25 USD
14.09.2022 20:00:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.02
1701.56
1680.3
กำไร
-0.43 USD
XAUUSD
ดีล
#5955265
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 20:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1701.56
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.43 USD
14.09.2022 22:00:03
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.02
1695.51
1680.3
กำไร
-0.30 USD
XAUUSD
ดีล
#5956917
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 22:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1695.51
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
15.09.2022 17:45:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.04
1681.78
1680.3
กำไร
-0.06 USD
XAUUSD
ดีล
#5975012
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 17:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1681.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.06 USD
15.09.2022 08:00:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.03
1687.7
1680.3
กำไร
-0.22 USD
XAUUSD
ดีล
#5962035
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 08:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1687.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.22 USD
14.09.2022 18:00:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.01
1706.74
1680.3
กำไร
-0.26 USD
XAUUSD
ดีล
#5953757
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1706.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.26 USD
14.09.2022 18:30:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.01
1703.39
1680.3
กำไร
-0.23 USD
XAUUSD
ดีล
#5954399
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 18:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1703.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.23 USD
14.09.2022 21:00:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.02
1698.08
1680.3
กำไร
-0.36 USD
XAUUSD
ดีล
#5956103
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 21:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1698.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.36 USD
15.09.2022 06:15:01
21.09.2022 21:35:04
ซื้อ
0.03
1692.11
1680.3
กำไร
-0.35 USD
XAUUSD
ดีล
#5960881
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 06:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1692.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 21:35:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1680.3
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
15.09.2022 18:00:01
21.09.2022 14:04:31
ซื้อ
0.05
1668.87
1674.15
กำไร
0.26 USD
XAUUSD
ดีล
#5976370
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1668.87
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2022 14:04:31
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1674.15
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.26 USD
19.09.2022 22:15:01
20.09.2022 03:03:39
ซื้อ
0.01
1.00259
1.00359
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#6017158
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 22:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2022 03:03:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00359
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
19.09.2022 19:00:02
19.09.2022 22:04:43
ซื้อ
0.01
1.00034
1.00182
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#6015829
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 19:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00034
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 22:04:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
19.09.2022 18:00:00
19.09.2022 22:04:43
ซื้อ
0.01
1.00129
1.00182
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#6014973
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00129
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 22:04:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00182
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
19.09.2022 04:15:01
19.09.2022 17:49:10
ซื้อ
0.01
1.00098
1.00097
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#6004854
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 04:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00098
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 17:49:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
19.09.2022 09:45:04
19.09.2022 17:49:10
ซื้อ
0.02
0.99766
1.00097
กำไร
0.07 USD
EURUSD
ดีล
#6008330
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 09:45:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99766
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 17:49:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.00097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
19.09.2022 03:30:01
19.09.2022 17:49:10
ซื้อ
0.01
1.0019
1.00097
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#6004440
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0019
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 17:49:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
19.09.2022 08:00:00
19.09.2022 17:49:10
ซื้อ
0.02
0.99934
1.00097
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#6007155
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 08:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 17:49:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.00097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
19.09.2022 02:45:01
19.09.2022 17:49:10
ซื้อ
0.01
1.0029
1.00097
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#6004009
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 02:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0029
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 17:49:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00097
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
16.09.2022 18:00:01
19.09.2022 02:44:33
ซื้อ
0.01
1.0032
1.00273
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#5997510
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0032
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 02:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.09.2022 18:45:01
19.09.2022 02:44:33
ซื้อ
0.01
1.00024
1.00273
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#5998489
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 18:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 02:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
16.09.2022 18:15:01
19.09.2022 02:44:33
ซื้อ
0.01
1.00175
1.00273
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5997854
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 18:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00175
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 02:44:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2022 17:45:01
16.09.2022 17:55:12
ซื้อ
0.01
1.00176
1.00276
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5997109
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 17:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00176
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:55:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00276
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2022 17:15:01
16.09.2022 17:35:06
ซื้อ
0.01
0.99944
1.00044
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5995839
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99944
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:35:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
16.09.2022 04:15:02
16.09.2022 17:11:19
ซื้อ
0.01
1.00119
0.99888
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#5983794
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 04:15:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00119
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
16.09.2022 08:45:00
16.09.2022 17:11:19
ซื้อ
0.01
0.99871
0.99888
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#5985702
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 08:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99871
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
16.09.2022 15:15:00
16.09.2022 17:11:19
ซื้อ
0.02
0.9955
0.99888
กำไร
0.07 USD
EURUSD
ดีล
#5993131
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 15:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.99888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
16.09.2022 05:00:01
16.09.2022 17:11:19
ซื้อ
0.01
0.99991
0.99888
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5984229
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 05:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99991
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
16.09.2022 10:45:01
16.09.2022 17:11:19
ซื้อ
0.02
0.99719
0.99888
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#5987764
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2022 10:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99719
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 17:11:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.99888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
15.09.2022 21:00:01
16.09.2022 04:05:37
ซื้อ
0.01
0.9999
1.00101
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5980165
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 21:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.9999
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 04:05:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2022 20:15:01
16.09.2022 04:05:37
ซื้อ
0.01
1.00108
1.00101
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#5979389
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 20:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00108
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 04:05:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
15.09.2022 22:15:01
16.09.2022 04:05:37
ซื้อ
0.01
0.99905
1.00101
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#5980961
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 22:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99905
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.09.2022 04:05:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00101
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.09.2022 16:00:00
15.09.2022 20:01:16
ซื้อ
0.01
1.00091
1.00077
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#5970592
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00091
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 20:01:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
15.09.2022 16:30:01
15.09.2022 20:01:16
ซื้อ
0.01
0.99863
1.00077
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#5972089
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 16:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 20:01:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00077
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.09.2022 15:45:01
15.09.2022 15:50:16
ซื้อ
0.01
1.00061
1.00161
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5969607
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 15:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00061
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 15:50:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.00161
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.09.2022 13:45:01
15.09.2022 15:39:54
ซื้อ
0.01
0.99767
0.99951
กำไร
0.02 USD
EURUSD
ดีล
#5966636
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 13:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99767
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 15:39:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
15.09.2022 12:45:01
15.09.2022 15:39:54
ซื้อ
0.01
0.99934
0.99951
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#5965786
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 12:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99934
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 15:39:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99951
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2022 13:30:00
15.09.2022 12:34:43
ซื้อ
0.01
1.00226
0.99982
กำไร
-0.02 USD
EURUSD
ดีล
#5946670
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 13:30:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00226
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 12:34:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
15.09.2022 08:30:02
15.09.2022 12:34:43
ซื้อ
0.02
0.99637
0.99982
กำไร
0.07 USD
EURUSD
ดีล
#5962528
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2022 08:30:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99637
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 12:34:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.99982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.07 USD
14.09.2022 14:30:01
15.09.2022 12:34:43
ซื้อ
0.01
0.99959
0.99982
กำไร
0.00 USD
EURUSD
ดีล
#5948002
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 14:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 12:34:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
14.09.2022 17:15:01
15.09.2022 12:34:43
ซื้อ
0.02
0.99809
0.99982
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#5952507
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.99809
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 12:34:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.99982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
14.09.2022 14:00:01
15.09.2022 12:34:43
ซื้อ
0.01
1.00094
0.99982
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#5947292
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 14:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.00094
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.09.2022 12:34:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.99982
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
14.09.2022 17:30:01
14.09.2022 17:51:00
ซื้อ
0.01
1702.47
1705.29
กำไร
0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#5952872
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 17:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1702.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2022 17:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1705.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
14.09.2022 16:00:01
14.09.2022 17:51:00
ซื้อ
0.01
1706.16
1705.29
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#5950536
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 16:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1706.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2022 17:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1705.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
14.09.2022 16:30:01
14.09.2022 17:51:00
ซื้อ
0.01
1704.24
1705.29
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#5951322
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 16:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1704.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2022 17:51:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1705.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2022 15:45:01
14.09.2022 15:52:33
ซื้อ
0.01
1705.22
1706.22
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#5950156
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 15:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1705.22
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2022 15:52:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1706.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2022 10:45:01
14.09.2022 15:30:25
ขาย
0.01
1702.41
1700.96
กำไร
0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#5942956
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 10:45:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1702.41
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2022 15:30:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1700.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
14.09.2022 11:15:01
14.09.2022 15:30:25
ขาย
0.01
1704.6
1700.96
กำไร
0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#5943937
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2022 11:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1704.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.09.2022 15:30:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1700.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD