21.01.2021 13:21:09
25.01.2021 16:12:15
ขาย
1
32584.1
34868.44
กำไร
-2 318.30 USD
BTCUSD
ดีล
#156015300
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2021 13:21:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
32584.1
สวอป (Swap)
-23.96 USD
ทั้งหมด
-2 284.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 16:12:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
34868.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-2 318.30 USD
22.01.2021 11:55:33
25.01.2021 16:12:15
ขาย
1
31718.75
34868.44
กำไร
-3 177.66 USD
BTCUSD
ดีล
#156093683
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2021 11:55:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
31718.75
สวอป (Swap)
-17.97 USD
ทั้งหมด
-3 149.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 16:12:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
34868.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-3 177.66 USD
24.01.2021 23:12:15
25.01.2021 16:12:15
ขาย
1
31611.21
34868.44
กำไร
-3 267.23 USD
BTCUSD
ดีล
#156116916
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2021 23:12:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
31611.21
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 257.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 16:12:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
34868.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-3 267.23 USD
21.01.2021 22:52:24
25.01.2021 16:12:15
ขาย
1
32223.5
34868.44
กำไร
-2 678.90 USD
BTCUSD
ดีล
#156060336
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2021 22:52:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
32223.5
สวอป (Swap)
-23.96 USD
ทั้งหมด
-2 644.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 16:12:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
34868.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-2 678.90 USD
23.01.2021 11:09:31
25.01.2021 16:12:15
ขาย
1
32987.81
34868.44
กำไร
-1 890.63 USD
BTCUSD
ดีล
#156113315
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2021 11:09:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
32987.81
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 880.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 16:12:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
34868.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-1 890.63 USD
25.01.2021 01:29:24
25.01.2021 16:12:15
ขาย
1
32048.77
34868.44
กำไร
-2 829.67 USD
BTCUSD
ดีล
#156117753
วันและเวลาเปิดทำการ
25.01.2021 01:29:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
32048.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 819.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.01.2021 16:12:15
ปริมาณเทรด
1
ออก
34868.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-2 829.67 USD
02.09.2019 12:20:14
19.09.2019 09:03:44
คัดลอก
13.47%
6.1%
กำไร
-79.98 USD
DL-GREEN
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2019 12:20:14
จุดเริ่มต้น
13.47%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 09:03:44
ออก
6.1%
กำไร
-79.98 USD
02.09.2019 12:24:08
19.09.2019 09:03:37
คัดลอก
324.87%
275.24%
กำไร
-78.54 USD
DL-YELLOW
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2019 12:24:08
จุดเริ่มต้น
324.87%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2019 09:03:37
ออก
275.24%
กำไร
-78.54 USD
20.08.2019 13:56:26
02.09.2019 11:36:26
คัดลอก
15.78%
13.37%
กำไร
-70.91 USD
DL-GREEN
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2019 13:56:26
จุดเริ่มต้น
15.78%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2019 11:36:26
ออก
13.37%
กำไร
-70.91 USD
16.08.2019 12:11:24
20.08.2019 13:51:40
คัดลอก
16.64%
15.78%
กำไร
-9.33 USD
DL-GREEN
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 12:11:24
จุดเริ่มต้น
16.64%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
20.08.2019 13:51:40
ออก
15.78%
กำไร
-9.33 USD
12.08.2019 10:57:29
16.08.2019 12:06:51
คัดลอก
11.59%
16.07%
กำไร
157.02 USD
DL-GREEN
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 10:57:29
จุดเริ่มต้น
11.59%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2019 12:06:51
ออก
16.07%
กำไร
157.02 USD
23.07.2019 13:44:17
09.08.2019 13:11:13
คัดลอก
19.84%
14.39%
กำไร
-27.04 USD
DL-GREEN
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 13:44:17
จุดเริ่มต้น
19.84%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
09.08.2019 13:11:13
ออก
14.39%
กำไร
-27.04 USD
11.07.2019 09:19:12
16.07.2019 08:41:38
คัดลอก
271.54%
275.5%
กำไร
42.59 USD
DL-YELLOW
วันและเวลาเปิดทำการ
11.07.2019 09:19:12
จุดเริ่มต้น
271.54%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
16.07.2019 08:41:38
ออก
275.5%
กำไร
42.59 USD