27.11.2019 14:49:36
28.01.2020 11:49:14
คัดลอก
270.17%
369.8%
กำไร
-98.69 USD
Markus
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 14:49:36
จุดเริ่มต้น
270.17%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.01.2020 11:49:14
ออก
369.8%
กำไร
-98.69 USD
25.06.2019 12:58:54
25.06.2019 13:08:10
คัดลอก
67.93%
67.93%
กำไร
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
วันและเวลาเปิดทำการ
25.06.2019 12:58:54
จุดเริ่มต้น
67.93%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
25.06.2019 13:08:10
ออก
67.93%
กำไร
-1.10 USD
13.05.2019 08:03:37
15.05.2019 13:22:11
คัดลอก
828.8%
799.29%
กำไร
-79.82 USD
Markus
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 08:03:37
จุดเริ่มต้น
828.8%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2019 13:22:11
ออก
799.29%
กำไร
-79.82 USD
30.04.2019 09:38:34
30.04.2019 09:50:46
คัดลอก
860.89%
860.89%
กำไร
-5.67 USD
WF_Trade
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 09:38:34
จุดเริ่มต้น
860.89%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
30.04.2019 09:50:46
ออก
860.89%
กำไร
-5.67 USD
30.04.2019 09:39:41
30.04.2019 09:50:10
คัดลอก
4045.16%
4045.16%
กำไร
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 09:39:41
จุดเริ่มต้น
4045.16%
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
30.04.2019 09:50:10
ออก
4045.16%
กำไร
-3.29 USD