28.06.2021 07:42:47
29.06.2021 20:33:21
ขาย
0.5
34336.33
36599.44
กำไร
-1 147.96 USD
BTCUSD
ดีล
#160774673
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2021 07:42:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
34336.33
สวอป (Swap)
-11.40 USD
ทั้งหมด
-1 131.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.06.2021 20:33:21
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
36599.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-5.00 USD
กำไร
-1 147.96 USD
19.06.2021 07:14:20
22.06.2021 15:01:32
ซื้อ
1
35080.54
31008.84
กำไร
-4 104.82 USD
BTCUSD
ดีล
#160560348
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2021 07:14:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
35080.54
สวอป (Swap)
-23.12 USD
ทั้งหมด
-4 071.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 15:01:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
31008.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-4 104.82 USD
20.06.2021 14:52:43
22.06.2021 15:01:32
ซื้อ
1
34071.43
31008.84
กำไร
-3 095.71 USD
BTCUSD
ดีล
#160565036
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2021 14:52:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
34071.43
สวอป (Swap)
-23.12 USD
ทั้งหมด
-3 062.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 15:01:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
31008.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-3 095.71 USD
19.06.2021 04:40:29
22.06.2021 15:01:32
ซื้อ
1
36127.69
31008.84
กำไร
-5 151.97 USD
BTCUSD
ดีล
#160559967
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2021 04:40:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
36127.69
สวอป (Swap)
-23.12 USD
ทั้งหมด
-5 118.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 15:01:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
31008.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-5 151.97 USD
19.06.2021 06:04:22
22.06.2021 15:01:32
ซื้อ
1
35497
31008.84
กำไร
-4 521.28 USD
BTCUSD
ดีล
#160560159
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2021 06:04:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
35497
สวอป (Swap)
-23.12 USD
ทั้งหมด
-4 488.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 15:01:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
31008.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-4 521.28 USD
20.06.2021 14:52:35
22.06.2021 15:01:32
ซื้อ
2
34070.43
31008.84
กำไร
-6 189.43 USD
BTCUSD
ดีล
#160565035
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2021 14:52:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
34070.43
สวอป (Swap)
-46.25 USD
ทั้งหมด
-6 123.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 15:01:32
ปริมาณเทรด
2
ออก
31008.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-20.00 USD
กำไร
-6 189.43 USD
19.06.2021 04:40:38
22.06.2021 15:01:32
ซื้อ
1
36131.7
31008.84
กำไร
-5 155.98 USD
BTCUSD
ดีล
#160559968
วันและเวลาเปิดทำการ
19.06.2021 04:40:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
36131.7
สวอป (Swap)
-23.12 USD
ทั้งหมด
-5 122.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 15:01:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
31008.84
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
-5 155.98 USD
09.06.2021 10:10:44
11.06.2021 18:26:53
ซื้อ
0.5
1.2177
1.20995
กำไร
-402.55 USD
EURUSD
ดีล
#160253171
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 10:10:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2177
สวอป (Swap)
-11.55 USD
ทั้งหมด
-387.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:26:53
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.20995
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-402.55 USD
09.06.2021 09:55:03
11.06.2021 18:26:50
ซื้อ
2
1.21779
1.20994
กำไร
-1 630.17 USD
EURUSD
ดีล
#160252584
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 09:55:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21779
สวอป (Swap)
-46.17 USD
ทั้งหมด
-1 570.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:26:50
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20994
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 630.17 USD
09.06.2021 09:54:50
11.06.2021 18:26:46
ซื้อ
2
1.21786
1.20993
กำไร
-1 646.17 USD
EURUSD
ดีล
#160252575
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 09:54:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21786
สวอป (Swap)
-46.17 USD
ทั้งหมด
-1 586.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:26:46
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20993
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 646.17 USD
09.06.2021 09:54:47
11.06.2021 18:26:43
ซื้อ
2
1.21786
1.20991
กำไร
-1 650.17 USD
EURUSD
ดีล
#160252574
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 09:54:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21786
สวอป (Swap)
-46.17 USD
ทั้งหมด
-1 590.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:26:43
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 650.17 USD
09.06.2021 09:54:45
11.06.2021 18:26:40
ซื้อ
2
1.21786
1.20992
กำไร
-1 648.17 USD
EURUSD
ดีล
#160252572
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 09:54:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21786
สวอป (Swap)
-46.17 USD
ทั้งหมด
-1 588.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 18:26:40
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.20992
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 648.17 USD
08.06.2021 05:13:25
11.06.2021 14:43:20
ซื้อ
2
1.21879
1.21342
กำไร
-1 145.71 USD
EURUSD
ดีล
#160219758
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 05:13:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21879
สวอป (Swap)
-57.71 USD
ทั้งหมด
-1 074.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 14:43:20
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.21342
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 145.71 USD
08.06.2021 06:09:06
11.06.2021 14:30:07
ซื้อ
2
1.21809
1.21369
กำไร
-951.71 USD
EURUSD
ดีล
#160220704
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 06:09:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21809
สวอป (Swap)
-57.71 USD
ทั้งหมด
-880.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 14:30:07
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.21369
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-951.71 USD
10.06.2021 05:22:41
11.06.2021 14:29:58
ซื้อ
0.5
1.21704
1.21396
กำไร
-160.39 USD
EURUSD
ดีล
#160278743
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 05:22:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21704
สวอป (Swap)
-2.89 USD
ทั้งหมด
-154.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.06.2021 14:29:58
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.21396
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-160.39 USD
10.06.2021 05:05:47
10.06.2021 10:59:08
ซื้อ
0.5
1885.2
1876.89
กำไร
-419.00 USD
XAUUSD
ดีล
#160278313
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 05:05:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1885.2
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-415.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 10:59:08
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1876.89
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-419.00 USD
08.06.2021 07:54:32
10.06.2021 10:48:38
ซื้อ
2
1.41587
1.40824
กำไร
-1 586.47 USD
GBPUSD
ดีล
#160221879
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 07:54:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41587
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 526.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 10:48:38
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.40824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 586.47 USD
08.06.2021 07:54:25
10.06.2021 10:48:38
ซื้อ
2
1.41587
1.40824
กำไร
-1 586.47 USD
GBPUSD
ดีล
#160221877
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 07:54:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41587
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 526.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 10:48:38
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.40824
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 586.47 USD
09.06.2021 10:01:12
10.06.2021 10:48:35
ซื้อ
2
155.1
154.254
กำไร
-1 592.01 USD
GBPJPY
ดีล
#160252844
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 10:01:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
155.1
สวอป (Swap)
-33.31 USD
ทั้งหมด
-1 544.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 10:48:35
ปริมาณเทรด
2
ออก
154.254
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 592.01 USD
09.06.2021 12:15:10
10.06.2021 10:36:18
ซื้อ
0.5
1887.75
1877.71
กำไร
-517.66 USD
XAUUSD
ดีล
#160257225
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 12:15:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1887.75
สวอป (Swap)
-12.16 USD
ทั้งหมด
-502.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.06.2021 10:36:18
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1877.71
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
-517.66 USD
08.06.2021 06:09:15
09.06.2021 19:27:13
ซื้อ
2
1.41624
1.41137
กำไร
-999.62 USD
GBPUSD
ดีล
#160220707
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 06:09:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41624
สวอป (Swap)
-11.62 USD
ทั้งหมด
-974.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 19:27:13
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.41137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-999.62 USD
09.06.2021 10:10:51
09.06.2021 16:39:45
ซื้อ
0.5
1889.96
1897.22
กำไร
359.50 USD
XAUUSD
ดีล
#160253177
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 10:10:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1889.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
363.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.06.2021 16:39:45
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1897.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-3.50 USD
กำไร
359.50 USD
07.06.2021 05:22:00
07.06.2021 16:42:23
ขาย
2
1.2163
1.21736
กำไร
-226.00 USD
EURUSD
ดีล
#160191850
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 05:22:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2163
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-212.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.06.2021 16:42:23
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.21736
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-226.00 USD
04.06.2021 04:54:23
04.06.2021 15:56:34
ขาย
1
1.40993
1.41836
กำไร
-850.00 USD
GBPUSD
ดีล
#160160886
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 04:54:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.40993
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-843.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:56:34
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.41836
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
-850.00 USD
04.06.2021 11:44:06
04.06.2021 15:56:33
ขาย
2
1.41235
1.41825
กำไร
-1 194.00 USD
GBPUSD
ดีล
#160169026
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 11:44:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.41235
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 180.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:56:33
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.41825
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 194.00 USD
31.05.2021 14:10:01
02.06.2021 14:18:39
ซื้อ
8
1.41712
1.41204
กำไร
-4 212.92 USD
GBPUSD
ดีล
#160034264
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 14:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41712
สวอป (Swap)
-92.92 USD
ทั้งหมด
-4 064.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 14:18:39
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.41204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-4 212.92 USD
31.05.2021 17:24:08
02.06.2021 14:18:38
ซื้อ
1
36489.09
36997.24
กำไร
451.91 USD
BTCUSD
ดีล
#160038554
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 17:24:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
36489.09
สวอป (Swap)
-46.24 USD
ทั้งหมด
508.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 14:18:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
36997.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
451.91 USD
31.05.2021 11:19:59
02.06.2021 14:18:37
ซื้อ
8
1.41757
1.41203
กำไร
-4 580.92 USD
GBPUSD
ดีล
#160030108
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 11:19:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41757
สวอป (Swap)
-92.92 USD
ทั้งหมด
-4 432.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 14:18:37
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.41203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-4 580.92 USD
31.05.2021 12:01:38
02.06.2021 14:18:37
ซื้อ
8
1.4172
1.41203
กำไร
-4 284.92 USD
GBPUSD
ดีล
#160031349
วันและเวลาเปิดทำการ
31.05.2021 12:01:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4172
สวอป (Swap)
-92.92 USD
ทั้งหมด
-4 136.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 14:18:37
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.41203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-4 284.92 USD
25.05.2021 12:05:16
02.06.2021 14:18:36
ซื้อ
2
1.41894
1.41204
กำไร
-1 486.95 USD
GBPUSD
ดีล
#159900348
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 12:05:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41894
สวอป (Swap)
-92.95 USD
ทั้งหมด
-1 380.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 14:18:36
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.41204
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 486.95 USD
28.05.2021 10:18:25
02.06.2021 14:18:36
ซื้อ
8
1.41845
1.41203
กำไร
-5 331.38 USD
GBPUSD
ดีล
#159992692
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 10:18:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41845
สวอป (Swap)
-139.38 USD
ทั้งหมด
-5 136.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 14:18:36
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.41203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-5 331.38 USD
02.06.2021 04:16:20
02.06.2021 11:50:13
ซื้อ
2
1.22246
1.21809
กำไร
-888.00 USD
EURUSD
ดีล
#160085657
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 04:16:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22246
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-874.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.06.2021 11:50:13
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.21809
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-888.00 USD
27.05.2021 05:12:36
31.05.2021 04:36:40
ซื้อ
8
1.21894
1.21956
กำไร
347.64 USD
EURUSD
ดีล
#159954878
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 05:12:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21894
สวอป (Swap)
-92.36 USD
ทั้งหมด
496.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 04:36:40
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.21956
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
347.64 USD
27.05.2021 05:11:46
31.05.2021 04:36:37
ซื้อ
8
1.21884
1.21956
กำไร
427.64 USD
EURUSD
ดีล
#159954859
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 05:11:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21884
สวอป (Swap)
-92.36 USD
ทั้งหมด
576.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.05.2021 04:36:37
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.21956
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
427.64 USD
27.05.2021 05:11:51
28.05.2021 15:57:23
ซื้อ
8
1.21885
1.2136
กำไร
-4 302.18 USD
EURUSD
ดีล
#159954861
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 05:11:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21885
สวอป (Swap)
-46.18 USD
ทั้งหมด
-4 200.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 15:57:23
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.2136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-4 302.18 USD
27.05.2021 05:11:48
28.05.2021 15:57:23
ซื้อ
8
1.21885
1.2136
กำไร
-4 302.18 USD
EURUSD
ดีล
#159954860
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 05:11:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.21885
สวอป (Swap)
-46.18 USD
ทั้งหมด
-4 200.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 15:57:23
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.2136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-4 302.18 USD
26.05.2021 13:18:17
28.05.2021 10:20:37
ซื้อ
8
0.77805
0.77145
กำไร
-5 457.73 USD
AUDUSD
ดีล
#159934092
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 13:18:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.77805
สวอป (Swap)
-121.73 USD
ทั้งหมด
-5 280.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.05.2021 10:20:37
ปริมาณเทรด
8
ออก
0.77145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-5 457.73 USD
25.05.2021 15:38:53
27.05.2021 06:06:08
ซื้อ
1
36874.51
37463.73
กำไร
486.73 USD
BTCUSD
ดีล
#159905603
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 15:38:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
36874.51
สวอป (Swap)
-92.49 USD
ทั้งหมด
589.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 06:06:08
ปริมาณเทรด
1
ออก
37463.73
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.00 USD
กำไร
486.73 USD
25.05.2021 13:07:51
27.05.2021 04:25:15
ซื้อ
2
1.41752
1.40915
กำไร
-1 734.47 USD
GBPUSD
ดีล
#159901432
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 13:07:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41752
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 674.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:25:15
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.40915
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 734.47 USD
25.05.2021 13:48:29
27.05.2021 04:25:13
ซื้อ
8
1.41664
1.4092
กำไร
-6 193.85 USD
GBPUSD
ดีล
#159902687
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 13:48:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41664
สวอป (Swap)
-185.85 USD
ทั้งหมด
-5 952.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:25:13
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.4092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-6 193.85 USD
25.05.2021 14:17:20
27.05.2021 04:25:13
ซื้อ
2
1.4159
1.4092
กำไร
-1 400.47 USD
GBPUSD
ดีล
#159903615
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 14:17:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4159
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 340.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:25:13
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.4092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 400.47 USD
25.05.2021 14:17:38
27.05.2021 04:25:13
ซื้อ
2
1.41591
1.4092
กำไร
-1 402.47 USD
GBPUSD
ดีล
#159903627
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 14:17:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41591
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 342.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:25:13
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.4092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 402.47 USD
25.05.2021 13:41:23
27.05.2021 04:25:13
ซื้อ
2
1.41643
1.40921
กำไร
-1 504.47 USD
GBPUSD
ดีล
#159902473
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 13:41:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41643
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 444.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:25:13
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.40921
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 504.47 USD
25.05.2021 14:17:23
27.05.2021 04:25:13
ซื้อ
2
1.4159
1.4092
กำไร
-1 400.47 USD
GBPUSD
ดีล
#159903619
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 14:17:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.4159
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 340.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:25:13
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.4092
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 400.47 USD
25.05.2021 14:04:01
27.05.2021 04:24:21
ซื้อ
2
1.41567
1.40926
กำไร
-1 342.47 USD
GBPUSD
ดีล
#159903113
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 14:04:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41567
สวอป (Swap)
-46.47 USD
ทั้งหมด
-1 282.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:24:21
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.40926
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-14.00 USD
กำไร
-1 342.47 USD
25.05.2021 16:45:20
27.05.2021 04:23:52
ซื้อ
8
1.41394
1.40943
กำไร
-3 849.85 USD
GBPUSD
ดีล
#159908565
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 16:45:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41394
สวอป (Swap)
-185.85 USD
ทั้งหมด
-3 608.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:23:52
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.40943
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-3 849.85 USD
25.05.2021 16:46:45
27.05.2021 04:14:30
ซื้อ
8
1.41355
1.40958
กำไร
-3 417.85 USD
GBPUSD
ดีล
#159908695
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 16:46:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.41355
สวอป (Swap)
-185.85 USD
ทั้งหมด
-3 176.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 04:14:30
ปริมาณเทรด
8
ออก
1.40958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
-3 417.85 USD
25.05.2021 04:41:24
25.05.2021 13:48:05
ซื้อ
8
132.976
133.46
กำไร
3 498.77 USD
EURJPY
ดีล
#159889187
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 04:41:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.976
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3 554.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 13:48:05
ปริมาณเทรด
8
ออก
133.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
3 498.77 USD
25.05.2021 05:09:51
25.05.2021 13:48:03
ซื้อ
8
132.911
133.46
กำไร
3 976.17 USD
EURJPY
ดีล
#159889658
วันและเวลาเปิดทำการ
25.05.2021 05:09:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
132.911
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4 032.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 13:48:03
ปริมาณเทรด
8
ออก
133.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-56.00 USD
กำไร
3 976.17 USD
23.05.2021 17:52:05
25.05.2021 13:48:02
ซื้อ
8
34346.74
37064.17
กำไร
21 474.45 USD
BTCUSD
ดีล
#159858417
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2021 17:52:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
34346.74
สวอป (Swap)
-184.99 USD
ทั้งหมด
21 739.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.05.2021 13:48:02
ปริมาณเทรด
8
ออก
37064.17
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-80.00 USD
กำไร
21 474.45 USD