05.10.2022 07:59:09
05.10.2022 08:08:31
ขาย
0.01
1.35356
1.3526
กำไร
0.61 USD
USDCAD
ดีล
#50234713
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2022 07:59:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2022 08:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
05.10.2022 07:59:22
05.10.2022 08:08:31
ขาย
0.01
1.35354
1.3526
กำไร
0.59 USD
USDCAD
ดีล
#50234727
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2022 07:59:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35354
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2022 08:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.59 USD
05.10.2022 07:59:26
05.10.2022 08:08:31
ขาย
0.01
1.3536
1.3526
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#50234735
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2022 07:59:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3536
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2022 08:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
05.10.2022 07:59:20
05.10.2022 08:08:31
ขาย
0.01
1.35352
1.3526
กำไร
0.58 USD
USDCAD
ดีล
#50234722
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2022 07:59:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35352
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2022 08:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.58 USD
05.10.2022 07:59:24
05.10.2022 08:08:31
ขาย
0.01
1.35356
1.3526
กำไร
0.61 USD
USDCAD
ดีล
#50234733
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2022 07:59:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.35356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.10.2022 08:08:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3526
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
04.10.2022 04:59:39
04.10.2022 06:18:09
ซื้อ
0.01
1.13033
1.1311
กำไร
0.67 USD
GBPUSD
ดีล
#50122848
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2022 04:59:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.13033
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2022 06:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.67 USD
04.10.2022 04:59:40
04.10.2022 06:18:09
ซื้อ
0.01
1.13035
1.1311
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#50122852
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2022 04:59:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.13035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2022 06:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
04.10.2022 04:59:38
04.10.2022 06:18:09
ซื้อ
0.01
1.13035
1.1311
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#50122847
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2022 04:59:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.13035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2022 06:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
04.10.2022 04:59:39
04.10.2022 06:18:09
ซื้อ
0.01
1.13034
1.1311
กำไร
0.66 USD
GBPUSD
ดีล
#50122850
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2022 04:59:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.13034
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2022 06:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
04.10.2022 04:59:37
04.10.2022 06:18:09
ซื้อ
0.01
1.13035
1.1311
กำไร
0.65 USD
GBPUSD
ดีล
#50122846
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2022 04:59:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.13035
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2022 06:18:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1311
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.65 USD
04.10.2022 05:13:23
04.10.2022 05:32:14
ซื้อ
0.01
1.12823
1.12928
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#50123788
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2022 05:13:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.12823
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.10.2022 05:32:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.12928
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.95 USD
22.09.2022 04:59:58
22.09.2022 05:10:08
ขาย
0.01
1.12356
1.1225
กำไร
0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#48904290
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2022 04:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.12356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2022 05:10:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.96 USD
22.09.2022 04:59:43
22.09.2022 05:10:08
ขาย
0.01
1.12317
1.1225
กำไร
0.57 USD
GBPUSD
ดีล
#48904282
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2022 04:59:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.12317
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2022 05:10:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
22.09.2022 04:59:56
22.09.2022 05:10:08
ขาย
0.01
1.12349
1.1225
กำไร
0.89 USD
GBPUSD
ดีล
#48904289
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2022 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.12349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2022 05:10:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.89 USD
22.09.2022 04:59:59
22.09.2022 05:10:08
ขาย
0.01
1.12356
1.1225
กำไร
0.96 USD
GBPUSD
ดีล
#48904292
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2022 04:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.12356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2022 05:10:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.96 USD
22.09.2022 04:59:54
22.09.2022 05:10:08
ขาย
0.01
1.12349
1.1225
กำไร
0.89 USD
GBPUSD
ดีล
#48904288
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2022 04:59:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.12349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.99 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2022 05:10:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1225
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.89 USD
20.09.2022 06:00:17
20.09.2022 10:12:21
ขาย
0.01
1.32513
1.32437
กำไร
0.47 USD
USDCAD
ดีล
#48787480
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2022 06:00:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32513
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2022 10:12:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.32437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
20.09.2022 06:00:19
20.09.2022 10:12:20
ขาย
0.01
1.32513
1.32437
กำไร
0.47 USD
USDCAD
ดีล
#48787481
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2022 06:00:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32513
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2022 10:12:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.32437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
20.09.2022 06:00:20
20.09.2022 10:12:20
ขาย
0.01
1.32512
1.32437
กำไร
0.47 USD
USDCAD
ดีล
#48787482
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2022 06:00:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32512
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2022 10:12:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.32437
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
20.09.2022 06:00:21
20.09.2022 10:12:19
ขาย
0.01
1.32512
1.3244
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#48787483
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2022 06:00:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32512
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2022 10:12:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3244
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
20.09.2022 06:00:22
20.09.2022 10:12:19
ขาย
0.01
1.32512
1.32445
กำไร
0.41 USD
USDCAD
ดีล
#48787484
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2022 06:00:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.32512
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2022 10:12:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.32445
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
19.09.2022 03:26:48
19.09.2022 03:40:02
ขาย
0.01
1.14371
1.1425
กำไร
1.11 USD
GBPUSD
ดีล
#48732739
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:26:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.14371
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 03:40:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.11 USD
19.09.2022 03:26:43
19.09.2022 03:40:02
ขาย
0.01
1.14368
1.1425
กำไร
1.08 USD
GBPUSD
ดีล
#48732736
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:26:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.14368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 03:40:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.08 USD
19.09.2022 03:26:46
19.09.2022 03:40:02
ขาย
0.01
1.14365
1.1425
กำไร
1.05 USD
GBPUSD
ดีล
#48732738
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:26:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.14365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 03:40:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.05 USD
19.09.2022 03:26:44
19.09.2022 03:40:02
ขาย
0.01
1.14368
1.1425
กำไร
1.08 USD
GBPUSD
ดีล
#48732737
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:26:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.14368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 03:40:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.08 USD
19.09.2022 03:26:42
19.09.2022 03:39:33
ขาย
0.01
1.1436
1.14255
กำไร
0.95 USD
GBPUSD
ดีล
#48732735
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:26:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.1436
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 03:39:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.14255
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.95 USD
19.09.2022 03:26:34
19.09.2022 03:26:39
ขาย
0.01
1.3251
1.32518
กำไร
-0.16 USD
USDCAD
ดีล
#48732732
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2022 03:26:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.09.2022 03:26:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.32518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.16 USD
13.09.2022 06:58:39
13.09.2022 09:24:06
ขาย
0.01
1.2985
1.29777
กำไร
0.46 USD
USDCAD
ดีล
#48587593
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2022 06:58:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2022 09:24:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.46 USD
13.09.2022 06:59:45
13.09.2022 09:24:03
ขาย
0.01
1.29849
1.29777
กำไร
0.45 USD
USDCAD
ดีล
#48587605
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2022 06:59:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2022 09:24:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29777
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
13.09.2022 06:59:43
13.09.2022 09:24:01
ขาย
0.01
1.29849
1.29774
กำไร
0.48 USD
USDCAD
ดีล
#48587604
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2022 06:59:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2022 09:24:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
13.09.2022 06:59:42
13.09.2022 09:23:59
ขาย
0.01
1.29849
1.29774
กำไร
0.48 USD
USDCAD
ดีล
#48587603
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2022 06:59:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2022 09:23:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.29774
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
13.09.2022 06:59:22
13.09.2022 09:23:56
ขาย
0.01
1.29848
1.2978
กำไร
0.42 USD
USDCAD
ดีล
#48587598
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2022 06:59:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.29848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.09.2022 09:23:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.42 USD
12.09.2022 03:59:33
12.09.2022 04:32:19
ซื้อ
0.01
1.16128
1.16188
กำไร
0.50 USD
GBPUSD
ดีล
#48548103
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2022 03:59:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2022 04:32:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
12.09.2022 03:59:31
12.09.2022 04:32:18
ซื้อ
0.01
1.16128
1.16188
กำไร
0.50 USD
GBPUSD
ดีล
#48548101
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2022 03:59:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2022 04:32:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
12.09.2022 03:59:32
12.09.2022 04:32:17
ซื้อ
0.01
1.16128
1.16188
กำไร
0.50 USD
GBPUSD
ดีล
#48548102
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2022 03:59:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2022 04:32:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
12.09.2022 03:59:34
12.09.2022 04:32:16
ซื้อ
0.01
1.16128
1.16188
กำไร
0.50 USD
GBPUSD
ดีล
#48548104
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2022 03:59:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2022 04:32:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
12.09.2022 03:59:35
12.09.2022 04:32:15
ซื้อ
0.01
1.16124
1.16188
กำไร
0.54 USD
GBPUSD
ดีล
#48548105
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2022 03:59:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.16124
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.09.2022 04:32:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.16188
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.54 USD
08.09.2022 04:59:21
08.09.2022 05:24:43
ขาย
0.01
1.3135
1.31273
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#48472267
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2022 04:59:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2022 05:24:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
08.09.2022 04:59:23
08.09.2022 05:24:42
ขาย
0.01
1.3135
1.31273
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#48472269
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2022 04:59:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2022 05:24:42
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
08.09.2022 04:59:22
08.09.2022 05:24:41
ขาย
0.01
1.3135
1.31273
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#48472268
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2022 04:59:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2022 05:24:41
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
08.09.2022 04:59:20
08.09.2022 05:24:40
ขาย
0.01
1.3135
1.31273
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#48472265
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2022 04:59:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2022 05:24:40
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31273
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
08.09.2022 04:59:23
08.09.2022 05:24:37
ขาย
0.01
1.3135
1.31272
กำไร
0.49 USD
USDCAD
ดีล
#48472270
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2022 04:59:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.3135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2022 05:24:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.31272
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.49 USD
07.09.2022 02:59:46
07.09.2022 03:16:00
ซื้อ
0.01
1.31562
1.3165
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#48432688
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2022 02:59:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31562
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2022 03:16:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
07.09.2022 02:59:48
07.09.2022 03:16:00
ซื้อ
0.01
1.31564
1.3165
กำไร
0.55 USD
USDCAD
ดีล
#48432691
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2022 02:59:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31564
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2022 03:16:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
07.09.2022 02:59:49
07.09.2022 03:16:00
ซื้อ
0.01
1.31564
1.3165
กำไร
0.55 USD
USDCAD
ดีล
#48432693
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2022 02:59:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31564
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2022 03:16:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
07.09.2022 02:59:47
07.09.2022 03:16:00
ซื้อ
0.01
1.31562
1.3165
กำไร
0.57 USD
USDCAD
ดีล
#48432690
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2022 02:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31562
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2022 03:16:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.57 USD
07.09.2022 02:59:48
07.09.2022 03:16:00
ซื้อ
0.01
1.31564
1.3165
กำไร
0.55 USD
USDCAD
ดีล
#48432692
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2022 02:59:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.31564
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2022 03:16:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.3165
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
02.09.2022 05:14:00
02.09.2022 09:16:04
ขาย
0.01
1.15431
1.1535
กำไร
0.71 USD
GBPUSD
ดีล
#48324883
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2022 05:14:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2022 09:16:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.71 USD
02.09.2022 05:13:57
02.09.2022 09:16:04
ขาย
0.01
1.15431
1.1535
กำไร
0.71 USD
GBPUSD
ดีล
#48324878
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2022 05:13:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2022 09:16:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.71 USD
02.09.2022 05:14:00
02.09.2022 09:16:04
ขาย
0.01
1.15431
1.1535
กำไร
0.71 USD
GBPUSD
ดีล
#48324881
วันและเวลาเปิดทำการ
02.09.2022 05:14:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.15431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.09.2022 09:16:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.1535
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.71 USD