17.08.2022 03:59:18
17.08.2022 07:43:34
ขาย
0.01
1.28465
1.28422
กำไร
0.23 USD
USDCAD
ดีล
#47841047
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2022 03:59:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2022 07:43:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
17.08.2022 03:59:23
17.08.2022 07:43:30
ขาย
0.01
1.28465
1.28422
กำไร
0.23 USD
USDCAD
ดีล
#47841049
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2022 03:59:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2022 07:43:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28422
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.23 USD
17.08.2022 03:59:24
17.08.2022 07:43:27
ขาย
0.01
1.28465
1.28419
กำไร
0.26 USD
USDCAD
ดีล
#47841051
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2022 03:59:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2022 07:43:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28419
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.26 USD
17.08.2022 03:59:26
17.08.2022 07:43:23
ขาย
0.01
1.28465
1.28418
กำไร
0.27 USD
USDCAD
ดีล
#47841052
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2022 03:59:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2022 07:43:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28418
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.27 USD
17.08.2022 03:59:28
17.08.2022 07:43:20
ขาย
0.01
1.28464
1.28414
กำไร
0.29 USD
USDCAD
ดีล
#47841054
วันและเวลาเปิดทำการ
17.08.2022 03:59:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28464
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.08.2022 07:43:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.29 USD
16.08.2022 03:59:37
16.08.2022 10:03:27
ขาย
0.01
1.2039
1.203
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#47804623
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 03:59:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 10:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.80 USD
16.08.2022 03:59:39
16.08.2022 10:03:27
ขาย
0.01
1.20388
1.203
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#47804625
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 03:59:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 10:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
16.08.2022 03:59:36
16.08.2022 10:03:27
ขาย
0.01
1.2039
1.203
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#47804622
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 03:59:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 10:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.80 USD
16.08.2022 03:59:38
16.08.2022 10:03:27
ขาย
0.01
1.2039
1.203
กำไร
0.80 USD
GBPUSD
ดีล
#47804624
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 03:59:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2039
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 10:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.80 USD
16.08.2022 03:59:39
16.08.2022 10:03:27
ขาย
0.01
1.20388
1.203
กำไร
0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#47804626
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2022 03:59:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.08.2022 10:03:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.203
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.78 USD
12.08.2022 03:59:54
12.08.2022 06:40:46
ขาย
0.01
1.27665
1.2757
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#47717997
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 03:59:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 06:40:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
12.08.2022 03:59:51
12.08.2022 06:40:46
ขาย
0.01
1.27665
1.2757
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#47717994
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 03:59:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 06:40:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
12.08.2022 03:59:53
12.08.2022 06:40:46
ขาย
0.01
1.27665
1.2757
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#47717996
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 03:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 06:40:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
12.08.2022 03:59:24
12.08.2022 06:40:46
ขาย
0.01
1.27667
1.2757
กำไร
0.66 USD
USDCAD
ดีล
#47717990
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 03:59:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27667
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 06:40:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
12.08.2022 03:59:52
12.08.2022 06:40:46
ขาย
0.01
1.27665
1.2757
กำไร
0.64 USD
USDCAD
ดีล
#47717995
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2022 03:59:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27665
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.08.2022 06:40:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2757
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.64 USD
11.08.2022 03:00:16
11.08.2022 09:52:35
ซื้อ
0.01
1.22127
1.2218
กำไร
0.43 USD
GBPUSD
ดีล
#47680515
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 03:00:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 09:52:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.43 USD
11.08.2022 03:00:18
11.08.2022 09:52:35
ซื้อ
0.01
1.22132
1.2218
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
ดีล
#47680517
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 03:00:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 09:52:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
11.08.2022 03:00:20
11.08.2022 09:52:35
ซื้อ
0.01
1.22132
1.2218
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
ดีล
#47680519
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 03:00:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 09:52:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
11.08.2022 03:00:17
11.08.2022 09:52:35
ซื้อ
0.01
1.22127
1.2218
กำไร
0.43 USD
GBPUSD
ดีล
#47680516
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 03:00:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22127
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 09:52:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.43 USD
11.08.2022 03:00:19
11.08.2022 09:52:35
ซื้อ
0.01
1.22132
1.2218
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
ดีล
#47680518
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2022 03:00:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22132
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.08.2022 09:52:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.38 USD
10.08.2022 05:59:55
10.08.2022 09:03:23
ขาย
0.01
1.20808
1.2074
กำไร
0.58 USD
GBPUSD
ดีล
#47637917
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 05:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 09:03:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.58 USD
10.08.2022 05:59:58
10.08.2022 09:03:23
ขาย
0.01
1.20808
1.2074
กำไร
0.58 USD
GBPUSD
ดีล
#47637920
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 05:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 09:03:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.58 USD
10.08.2022 06:00:01
10.08.2022 09:03:23
ขาย
0.01
1.20805
1.2074
กำไร
0.55 USD
GBPUSD
ดีล
#47637923
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 09:03:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
10.08.2022 05:59:57
10.08.2022 09:03:23
ขาย
0.01
1.20808
1.2074
กำไร
0.58 USD
GBPUSD
ดีล
#47637918
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 05:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 09:03:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.58 USD
10.08.2022 06:00:00
10.08.2022 09:03:23
ขาย
0.01
1.20811
1.2074
กำไร
0.61 USD
GBPUSD
ดีล
#47637921
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2022 06:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.20811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.71 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.08.2022 09:03:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.2074
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.61 USD
03.08.2022 05:11:16
03.08.2022 12:49:03
ขาย
0.01
1.21636
1.217
กำไร
-0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#47439483
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2022 05:11:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2022 12:49:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.74 USD
03.08.2022 05:11:17
03.08.2022 12:49:02
ขาย
0.01
1.21636
1.217
กำไร
-0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#47439484
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2022 05:11:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2022 12:49:02
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.74 USD
03.08.2022 05:11:18
03.08.2022 12:49:01
ขาย
0.01
1.21636
1.21699
กำไร
-0.73 USD
GBPUSD
ดีล
#47439485
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2022 05:11:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21636
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.63 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2022 12:49:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.73 USD
03.08.2022 05:11:21
03.08.2022 12:49:00
ขาย
0.01
1.21635
1.21703
กำไร
-0.78 USD
GBPUSD
ดีล
#47439487
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2022 05:11:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2022 12:49:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21703
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.78 USD
03.08.2022 05:11:20
03.08.2022 12:49:00
ขาย
0.01
1.21635
1.21699
กำไร
-0.74 USD
GBPUSD
ดีล
#47439486
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2022 05:11:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.21635
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.08.2022 12:49:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.21699
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.74 USD
02.08.2022 06:59:50
02.08.2022 16:15:21
ซื้อ
0.01
1.22578
1.22357
กำไร
-2.31 USD
GBPUSD
ดีล
#47393960
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 16:15:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22357
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.31 USD
02.08.2022 06:59:53
02.08.2022 16:15:20
ซื้อ
0.01
1.22578
1.22356
กำไร
-2.32 USD
GBPUSD
ดีล
#47393963
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 16:15:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22356
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.32 USD
02.08.2022 06:59:52
02.08.2022 16:15:19
ซื้อ
0.01
1.22578
1.22355
กำไร
-2.33 USD
GBPUSD
ดีล
#47393962
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 16:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.33 USD
02.08.2022 12:25:40
02.08.2022 16:15:19
ซื้อ
0.01
1.2207
1.22355
กำไร
2.75 USD
GBPUSD
ดีล
#47406024
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 12:25:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2207
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 16:15:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.75 USD
02.08.2022 06:59:51
02.08.2022 16:15:18
ซื้อ
0.01
1.22578
1.22355
กำไร
-2.33 USD
GBPUSD
ดีล
#47393961
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 16:15:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.33 USD
02.08.2022 06:59:48
02.08.2022 16:15:18
ซื้อ
0.01
1.22574
1.22355
กำไร
-2.29 USD
GBPUSD
ดีล
#47393958
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.19 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 16:15:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22355
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.29 USD
02.08.2022 06:59:22
02.08.2022 06:59:45
ซื้อ
0.01
1.28515
1.285
กำไร
-0.22 USD
USDCAD
ดีล
#47393951
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.28515
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 06:59:45
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.22 USD
02.08.2022 06:59:35
02.08.2022 06:59:43
ซื้อ
0.01
1.28516
1.285
กำไร
-0.22 USD
USDCAD
ดีล
#47393955
วันและเวลาเปิดทำการ
02.08.2022 06:59:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.28516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.08.2022 06:59:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.285
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.22 USD
28.07.2022 04:59:39
28.07.2022 09:07:31
ขาย
0.01
1.28223
1.28143
กำไร
0.52 USD
USDCAD
ดีล
#47251235
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2022 04:59:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28223
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2022 09:07:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28143
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.52 USD
28.07.2022 04:59:55
28.07.2022 09:07:29
ขาย
0.01
1.28227
1.28144
กำไร
0.55 USD
USDCAD
ดีล
#47251238
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2022 04:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28227
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2022 09:07:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28144
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.55 USD
28.07.2022 04:59:57
28.07.2022 09:07:28
ขาย
0.01
1.28222
1.28145
กำไร
0.50 USD
USDCAD
ดีล
#47251240
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2022 04:59:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2022 09:07:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
28.07.2022 04:59:56
28.07.2022 09:07:28
ขาย
0.01
1.28222
1.28145
กำไร
0.50 USD
USDCAD
ดีล
#47251239
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2022 04:59:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28222
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2022 09:07:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.50 USD
28.07.2022 04:59:59
28.07.2022 09:07:28
ขาย
0.01
1.28219
1.28145
กำไร
0.48 USD
USDCAD
ดีล
#47251242
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2022 04:59:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28219
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.07.2022 09:07:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28145
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.48 USD
26.07.2022 04:59:33
26.07.2022 09:04:23
ขาย
0.01
1.28315
1.28249
กำไร
0.41 USD
USDCAD
ดีล
#46873679
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 04:59:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28315
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 09:04:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28249
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.41 USD
26.07.2022 04:59:42
26.07.2022 09:04:21
ขาย
0.01
1.28318
1.28249
กำไร
0.44 USD
USDCAD
ดีล
#46873720
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 04:59:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 09:04:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28249
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.44 USD
26.07.2022 04:59:58
26.07.2022 09:04:20
ขาย
0.01
1.28318
1.28246
กำไร
0.46 USD
USDCAD
ดีล
#46873786
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 04:59:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 09:04:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.46 USD
26.07.2022 04:59:53
26.07.2022 09:04:19
ขาย
0.01
1.28319
1.28246
กำไร
0.47 USD
USDCAD
ดีล
#46873768
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 04:59:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28319
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 09:04:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.47 USD
26.07.2022 04:59:40
26.07.2022 09:04:18
ขาย
0.01
1.28316
1.28246
กำไร
0.45 USD
USDCAD
ดีล
#46873709
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2022 04:59:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.28316
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.07.2022 09:04:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.45 USD
21.07.2022 02:59:35
21.07.2022 10:45:54
ซื้อ
0.01
1.28869
1.28897
กำไร
0.12 USD
USDCAD
ดีล
#45785359
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 02:59:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.28869
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 10:45:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28897
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.12 USD
21.07.2022 02:58:49
21.07.2022 10:45:54
ซื้อ
0.01
1.2885
1.28895
กำไร
0.25 USD
USDCAD
ดีล
#45785179
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2022 02:58:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.07.2022 10:45:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.28895
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.25 USD