08.07.2022 04:46:37
08.07.2022 04:50:44
ขาย
1
1.01805
1.01829
กำไร
-24.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92322197
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2022 04:46:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.01805
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.07.2022 04:50:44
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01829
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-24.00 USD
07.07.2022 20:18:23
07.07.2022 21:03:05
ซื้อ
1
1.015
1.016
กำไร
100.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92316764
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 20:18:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.015
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
100.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 21:03:05
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
100.00 USD
07.07.2022 18:28:39
07.07.2022 21:03:05
ซื้อ
1
1.016
1.016
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92312926
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 18:28:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.016
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 21:03:05
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.016
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
07.07.2022 19:47:48
07.07.2022 19:55:00
ขาย
1
1.016
1.01566
กำไร
34.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92316482
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 19:47:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.016
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 19:55:00
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01566
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
34.00 USD
07.07.2022 16:35:30
07.07.2022 19:32:36
ซื้อ
1
1.01841
1.01512
กำไร
-329.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92309836
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 16:35:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01841
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-329.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 19:32:36
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01512
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-329.00 USD
07.07.2022 14:50:42
07.07.2022 15:12:03
ซื้อ
1
1.01929
1.01784
กำไร
-145.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92305510
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 14:50:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-145.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 15:12:03
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01784
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-145.00 USD
07.07.2022 11:43:23
07.07.2022 12:00:21
ซื้อ
0.5
1.01946
1.02
กำไร
27.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92299678
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 11:43:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.01946
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
27.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 12:00:21
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.02
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
27.00 USD
07.07.2022 11:28:02
07.07.2022 11:32:03
ซื้อ
0.5
1.02056
1.021
กำไร
22.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92299116
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2022 11:28:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02056
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
22.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.07.2022 11:32:03
ปริมาณเทรด
0.5
ออก
1.021
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
22.00 USD
06.07.2022 13:39:46
06.07.2022 13:46:18
ซื้อ
6
1.021
1.01998
กำไร
-612.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92255348
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2022 13:39:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.021
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-612.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:18
ปริมาณเทรด
6
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-612.00 USD
05.07.2022 10:06:48
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.02
1.04238
1.01998
กำไร
-44.80 USD
EURUSD.
ดีล
#92193233
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:06:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-44.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-44.80 USD
05.07.2022 11:10:51
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
1.44
1.03566
1.01998
กำไร
-2 257.92 USD
EURUSD.
ดีล
#92198956
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 11:10:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03566
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 257.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
1.44
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 257.92 USD
05.07.2022 10:11:59
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.05
1.04081
1.01998
กำไร
-104.15 USD
EURUSD.
ดีล
#92193830
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:11:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04081
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-104.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-104.15 USD
05.07.2022 11:06:39
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
1
1.036
1.01996
กำไร
-1 604.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92133237
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 11:06:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.036
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 604.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 604.00 USD
05.07.2022 10:28:16
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.13
1.03928
1.01996
กำไร
-251.16 USD
EURUSD.
ดีล
#92195475
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:28:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03928
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-251.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-251.16 USD
05.07.2022 10:37:06
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.34
1.03776
1.01996
กำไร
-605.20 USD
EURUSD.
ดีล
#92196292
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:37:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03776
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-605.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-605.20 USD
05.07.2022 10:35:59
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
1
1.038
1.01998
กำไร
-1 802.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92152088
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:35:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.038
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 802.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 802.00 USD
05.07.2022 09:44:09
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.01
1.04318
1.01998
กำไร
-23.20 USD
EURUSD.
ดีล
#92192285
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 09:44:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-23.20 USD
05.07.2022 11:05:48
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.89
1.0363
1.01996
กำไร
-1 454.26 USD
EURUSD.
ดีล
#92198207
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 11:05:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 454.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.89
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 454.26 USD
05.07.2022 10:09:18
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.03
1.0416
1.01998
กำไร
-64.86 USD
EURUSD.
ดีล
#92193534
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:09:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0416
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-64.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-64.86 USD
05.07.2022 10:15:22
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.08
1.04003
1.01998
กำไร
-160.40 USD
EURUSD.
ดีล
#92194293
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:15:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04003
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-160.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-160.40 USD
29.06.2022 16:32:08
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
1
1.049
1.01996
กำไร
-2 904.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92014321
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2022 16:32:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.049
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2 904.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-2 904.00 USD
05.07.2022 10:29:18
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.21
1.03852
1.01996
กำไร
-389.76 USD
EURUSD.
ดีล
#92195582
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:29:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03852
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-389.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.21
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-389.76 USD
05.07.2022 08:00:31
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.01
1.04388
1.01998
กำไร
-23.90 USD
EURUSD.
ดีล
#92189372
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 08:00:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.01998
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-23.90 USD
05.07.2022 10:51:49
06.07.2022 13:46:17
ซื้อ
0.55
1.03711
1.01996
กำไร
-943.25 USD
EURUSD.
ดีล
#92197130
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 10:51:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03711
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-943.25 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:17
ปริมาณเทรด
0.55
ออก
1.01996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-943.25 USD
05.07.2022 11:24:24
06.07.2022 13:46:07
ซื้อ
2.33
1.03428
1.02026
กำไร
-3 266.66 USD
EURUSD.
ดีล
#92200328
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 11:24:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03428
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3 266.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:46:07
ปริมาณเทรด
2.33
ออก
1.02026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3 266.66 USD
05.07.2022 11:39:54
06.07.2022 13:45:55
ซื้อ
3.77
1.03292
1.02042
กำไร
-4 712.50 USD
EURUSD.
ดีล
#92201529
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 11:39:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03292
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4 712.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:45:55
ปริมาณเทรด
3.77
ออก
1.02042
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4 712.50 USD
06.07.2022 13:43:04
06.07.2022 13:45:26
ขาย
18
1.01985
1.0208
กำไร
-1 710.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92231627
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2022 13:43:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.01985
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 710.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:45:26
ปริมาณเทรด
18
ออก
1.0208
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 710.00 USD
05.07.2022 11:47:47
06.07.2022 13:42:23
ซื้อ
6.1
1.03182
1.0201
กำไร
-7 149.20 USD
EURUSD.
ดีล
#92202117
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 11:47:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.03182
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7 149.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 13:42:23
ปริมาณเทรด
6.1
ออก
1.0201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-7 149.20 USD
06.07.2022 11:50:28
06.07.2022 11:53:28
ซื้อ
5
1.023
1.02399
กำไร
495.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92250339
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2022 11:50:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.023
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
495.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2022 11:53:28
ปริมาณเทรด
5
ออก
1.02399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
495.00 USD
05.07.2022 18:24:31
05.07.2022 18:40:51
ซื้อ
2
1.02463
1.025
กำไร
74.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92231203
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 18:24:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.02463
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
74.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 18:40:51
ปริมาณเทรด
2
ออก
1.025
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
74.00 USD
05.07.2022 17:55:09
05.07.2022 18:21:21
ซื้อ
3
1.024
1.02429
กำไร
87.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92210441
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 17:55:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.024
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
87.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 18:21:21
ปริมาณเทรด
3
ออก
1.02429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
87.00 USD
05.07.2022 09:05:30
05.07.2022 12:21:33
ขาย
0.01
1.04348
1.03215
กำไร
11.33 USD
EURUSD.
ดีล
#92190917
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 09:05:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
11.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 12:21:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.03215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.33 USD
05.07.2022 08:02:16
05.07.2022 09:05:28
ขาย
0.01
1.04398
1.04368
กำไร
0.30 USD
EURUSD.
ดีล
#92189430
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 08:02:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04398
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 09:05:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.30 USD
04.07.2022 17:24:10
05.07.2022 09:05:28
ขาย
0.01
1.0432
1.04368
กำไร
-0.48 USD
EURUSD.
ดีล
#92172928
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 17:24:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0432
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 09:05:28
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.48 USD
05.07.2022 08:48:42
05.07.2022 09:05:28
ขาย
0.02
1.04476
1.04368
กำไร
2.16 USD
EURUSD.
ดีล
#92190514
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 08:48:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04476
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 09:05:28
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.04368
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.16 USD
05.07.2022 06:07:00
05.07.2022 08:00:29
ซื้อ
0.01
1.04285
1.04377
กำไร
0.92 USD
EURUSD.
ดีล
#92186739
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 06:07:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 08:00:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.92 USD
05.07.2022 04:38:10
05.07.2022 08:00:29
ซื้อ
0.01
1.04369
1.04377
กำไร
0.08 USD
EURUSD.
ดีล
#92183540
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 04:38:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04369
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 08:00:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04377
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
05.07.2022 04:23:01
05.07.2022 04:38:09
ซื้อ
0.01
1.04261
1.04349
กำไร
0.88 USD
EURUSD.
ดีล
#92183070
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 04:23:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04261
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 04:38:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.88 USD
05.07.2022 02:06:55
05.07.2022 04:38:09
ซื้อ
0.01
1.04336
1.04349
กำไร
0.13 USD
EURUSD.
ดีล
#92180088
วันและเวลาเปิดทำการ
05.07.2022 02:06:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04336
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 04:38:09
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04349
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
04.07.2022 18:36:55
05.07.2022 02:06:54
ซื้อ
0.05
1.04189
1.04329
กำไร
7.00 USD
EURUSD.
ดีล
#92175659
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 18:36:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
7.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 02:06:54
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.04329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.00 USD
04.07.2022 17:12:50
05.07.2022 02:06:54
ซื้อ
0.01
1.04414
1.04329
กำไร
-0.85 USD
EURUSD.
ดีล
#92172503
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 17:12:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04414
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 02:06:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.85 USD
04.07.2022 17:56:23
05.07.2022 02:06:54
ซื้อ
0.03
1.04271
1.04329
กำไร
1.74 USD
EURUSD.
ดีล
#92174073
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 17:56:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 02:06:54
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.04329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.74 USD
04.07.2022 15:42:43
05.07.2022 02:06:54
ซื้อ
0.01
1.04493
1.04329
กำไร
-1.64 USD
EURUSD.
ดีล
#92169835
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 15:42:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04493
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 02:06:54
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.64 USD
04.07.2022 17:24:11
05.07.2022 02:06:54
ซื้อ
0.02
1.04344
1.04329
กำไร
-0.30 USD
EURUSD.
ดีล
#92172947
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 17:24:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.04344
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.07.2022 02:06:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.04329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.30 USD
04.07.2022 17:13:13
04.07.2022 17:24:08
ขาย
0.01
1.0439
1.04339
กำไร
0.51 USD
EURUSD.
ดีล
#92172525
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 17:13:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0439
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2022 17:24:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.51 USD
04.07.2022 17:13:14
04.07.2022 17:24:08
ขาย
0.01
1.04388
1.04339
กำไร
0.49 USD
EURUSD.
ดีล
#92172543
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 17:13:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04388
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2022 17:24:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04339
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.49 USD
04.07.2022 11:47:34
04.07.2022 17:13:12
ขาย
0.01
1.04318
1.04408
กำไร
-0.90 USD
EURUSD.
ดีล
#92161583
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 11:47:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04318
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2022 17:13:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.90 USD
04.07.2022 12:33:06
04.07.2022 17:13:12
ขาย
0.03
1.04472
1.04408
กำไร
1.92 USD
EURUSD.
ดีล
#92163196
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 12:33:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04472
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2022 17:13:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.04408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.92 USD
04.07.2022 11:03:48
04.07.2022 17:13:12
ขาย
0.01
1.04238
1.04408
กำไร
-1.70 USD
EURUSD.
ดีล
#92159904
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 11:03:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04238
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2022 17:13:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.04408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.70 USD
04.07.2022 12:06:21
04.07.2022 17:13:12
ขาย
0.02
1.04394
1.04408
กำไร
-0.28 USD
EURUSD.
ดีล
#92162268
วันและเวลาเปิดทำการ
04.07.2022 12:06:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.04394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.07.2022 17:13:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.04408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.28 USD