01.07.2021 12:21:46
06.07.2021 09:51:42
ซื้อ
0.03
153.572
154.01
กำไร
11.43 USD
GBPJPYm
ดีล
#76115971
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2021 12:21:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
153.572
สวอป (Swap)
-0.42 USD
ทั้งหมด
11.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.07.2021 09:51:42
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
154.01
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
11.43 USD
22.06.2021 12:20:39
22.06.2021 18:10:11
ซื้อ
0.03
1.38758
1.3924
กำไร
14.46 USD
GBPUSDm
ดีล
#75626199
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 12:20:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.38758
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
14.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.06.2021 18:10:11
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.3924
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
14.46 USD
10.06.2021 12:18:57
15.06.2021 11:15:35
ซื้อ
0.02
1.57214
1.5773
กำไร
7.49 USD
EURAUDm
ดีล
#75040394
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 12:18:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.57214
สวอป (Swap)
-0.45 USD
ทั้งหมด
7.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.06.2021 11:15:35
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.5773
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.49 USD
04.06.2021 15:48:28
08.06.2021 19:46:20
ซื้อ
0.02
1.47006
1.4751
กำไร
8.05 USD
EURCADm
ดีล
#74818684
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 15:48:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.47006
สวอป (Swap)
-0.28 USD
ทั้งหมด
8.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 19:46:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.4751
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
8.05 USD
07.06.2021 12:50:57
08.06.2021 16:53:49
ซื้อ
0.02
1.56976
1.5744
กำไร
7.03 USD
EURAUDm
ดีล
#74873521
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 12:50:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.56976
สวอป (Swap)
-0.15 USD
ทั้งหมด
7.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.06.2021 16:53:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.5744
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.03 USD
03.06.2021 11:19:54
04.06.2021 15:27:49
ซื้อ
0.02
1.7094
1.714
กำไร
7.44 USD
GBPCADm
ดีล
#74739719
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 11:19:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.7094
สวอป (Swap)
-0.15 USD
ทั้งหมด
7.59 USD
วันและเวลาปิดทำการ
04.06.2021 15:27:49
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
7.44 USD
26.05.2021 12:53:34
27.05.2021 21:13:36
ซื้อ
0.01
133.361
133.978
กำไร
5.49 USD
EURJPYm
ดีล
#74366581
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 12:53:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
133.361
สวอป (Swap)
-0.13 USD
ทั้งหมด
5.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2021 21:13:36
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
133.978
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
5.49 USD
26.05.2021 10:56:58
26.05.2021 18:16:01
ซื้อ
0.01
1.22438
1.22109
กำไร
-3.29 USD
EURUSDm
ดีล
#74360078
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 10:56:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.22438
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
26.05.2021 18:16:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.22109
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-3.29 USD