TT

@Neo17

5.88 %
ผลกำไร
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น 25%

สรุป

เวียดนาม
ประเทศ
498 วัน
ในการจัดอันดับ
~1 100 USD
ทรัพย์สินส่วนบุคคล
~0 USD
ทรัพย์สินเทรดเดอร์ที่คัดลอก
0
จำนวนเทรดเดอร์ที่คัดลอก
2 ความเสี่ยง
0%
ตุลาคม 2021
0%
พฤศจิกายน 2021
0%
ธันวาคม 2021
0%
มกราคม 2022
0%
กุมภาพันธ์ 2022
0%
มีนาคม 2022
0%
เมษายน 2022
0%
พฤษภาคม 2022
0%
มิถุนายน 2022
0%
กรกฎาคม 2022
0%
สิงหาคม 2022
0%
กันยายน 2022
ความเสี่ยง3
ตุลาคม 2021
ความเสี่ยง3
พฤศจิกายน 2021
ความเสี่ยง3
ธันวาคม 2021
ความเสี่ยง3
มกราคม 2022
ความเสี่ยง3
กุมภาพันธ์ 2022
ความเสี่ยง3
มีนาคม 2022
ความเสี่ยง3
เมษายน 2022
ความเสี่ยง2
พฤษภาคม 2022
ความเสี่ยง2
มิถุนายน 2022
ความเสี่ยง2
กรกฎาคม 2022
ความเสี่ยง2
สิงหาคม 2022
ความเสี่ยง2
กันยายน 2022
0
ตุลาคม 2021
0
พฤศจิกายน 2021
0
ธันวาคม 2021
0
มกราคม 2022
0
กุมภาพันธ์ 2022
0
มีนาคม 2022
0
เมษายน 2022
0
พฤษภาคม 2022
0
มิถุนายน 2022
0
กรกฎาคม 2022
0
สิงหาคม 2022
0
กันยายน 2022