Демо-режим

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-100.00 %
доходность
Комиссия 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Общая сводка

Вьетнам
Страна
707 дней
В рейтинге
~0 USD
Свои средства
~0 USD
Средства копирующих
0
Кол-во копирующих
2 риск
0%
Сентябрь 2021
0%
Октябрь 2021
-96.84%
Ноябрь 2021
0%
Декабрь 2021
0%
Январь 2021
0%
Февраль 2022
0%
Март 2022
0%
Апрель 2022
-100%
Май 2022
0%
Июнь 2022
0%
Июль 2022
0%
Август 2022
риск2
Сентябрь 2021
риск2
Октябрь 2021
риск5
Ноябрь 2021
риск6
Декабрь 2021
риск2
Январь 2021
риск2
Февраль 2022
риск2
Март 2022
риск2
Апрель 2022
риск6
Май 2022
риск6
Июнь 2022
риск2
Июль 2022
риск2
Август 2022
0
Сентябрь 2021
0
Октябрь 2021
0
Ноябрь 2021
0
Декабрь 2021
0
Январь 2021
0
Февраль 2022
0
Март 2022
0
Апрель 2022
0
Май 2022
0
Июнь 2022
0
Июль 2022
0
Август 2022

Часто торгуемые инструменты

XAUUSD.
Spot Gold
62
сделки
64.5%
Прибыльных
UKBRENT_.
UK BRENT Oil
1
сделка
100%
Прибыльных

Распределение по инструментам

63
всего сделок
98.4%
Металлы
1.6%
Нефть