Modo Demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-100.00 %
lucratividade
Comissões 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Relatório geral

Vietnã
País
702 dias
No ranking
~0 USD
Fundos próprios
~0 USD
Fundos dos copiadores
0
Número de copiadores
2 risco
0%
Setembro 2021
0%
Outubro 2021
-96.84%
Novembro 2021
0%
Dezembro 2021
0%
Janeiro 2022
0%
Fevereiro 2022
0%
Março 2022
0%
Abril 2022
-100%
Mai 2022
0%
Junho 2022
0%
Julho 2022
0%
Agosto 2022
risco2
Setembro 2021
risco2
Outubro 2021
risco5
Novembro 2021
risco6
Dezembro 2021
risco2
Janeiro 2022
risco2
Fevereiro 2022
risco2
Março 2022
risco2
Abril 2022
risco5
Mai 2022
risco6
Junho 2022
risco2
Julho 2022
risco2
Agosto 2022
0
Setembro 2021
0
Outubro 2021
0
Novembro 2021
0
Dezembro 2021
0
Janeiro 2022
0
Fevereiro 2022
0
Março 2022
0
Abril 2022
0
Mai 2022
0
Junho 2022
0
Julho 2022
0
Agosto 2022

Instrumentos mais negociados

XAUUSD.
Spot Gold
62
operações
64.5%
Lucrativas
UKBRENT_.
UK BRENT Oil
1
operação
100%
Lucrativas

Distribuição por instrumentos

63
total de operações
98.4%
Metais
1.6%
Petróleo