د ډیمو حالت
#AAPL
140.23
قیمت
-12.09%
Changing (1m)
#NVDA
161.27
قیمت
-16.35%
Changing (1m)
#FB
180.81
قیمت
-1.44%
Changing (1m)
#TSLA
627.44
قیمت
-36.61%
Changing (1m)
#MRNA
131.92
قیمت
-7.92%
Changing (1m)
#QCOM
128.46
قیمت
-3.34%
Changing (1m)
#PYPL
78.58
قیمت
-9.50%
Changing (1m)
#NFLX
180.26
قیمت
-14.84%
Changing (1m)
#INO
1.77
قیمت
-38.75%
Changing (1m)
#MSFT
259.45
قیمت
-4.94%
Changing (1m)
#INTC
41.63
قیمت
-10.18%
Changing (1m)
#AMZN
2080.54
قیمت
-27.31%
Changing (1m)
#EBAY
44.14
قیمت
-16.92%
Changing (1m)
#ZM
94.16
قیمت
-5.88%
Changing (1m)
#MDLZ
62.95
قیمت
-2.70%
Changing (1m)
#OKTA
78.69
قیمت
-42.00%
Changing (1m)
#LRCX
470.44
قیمت
1.04%
Changing (1m)
#DOCU
71.52
قیمت
-17.92%
Changing (1m)
#GOOG
2118.10
قیمت
-11.86%
Changing (1m)
#SBUX
72.67
قیمت
-5.90%
Changing (1m)
#COIN
61.31
قیمت
-53.61%
Changing (1m)
#ADP
212.59
قیمت
-4.07%
Changing (1m)
#AGNC
11.92
قیمت
4.65%
Changing (1m)
#AMGN
251.74
قیمت
1.23%
Changing (1m)
#AVGO
523.44
قیمت
-8.62%
Changing (1m)
#BKNG
2047.90
قیمت
-7.63%
Changing (1m)
#CSCO
43.71
قیمت
-14.01%
Changing (1m)
#EXPE
116.68
قیمت
-35.43%
Changing (1m)
#GILD
64.36
قیمت
4.09%
Changing (1m)
#LCID
17.09
قیمت
-9.58%
Changing (1m)
#PDD
36.94
قیمت
7.57%
Changing (1m)
#PEP
167.68
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
#POOL
389.07
قیمت
-4.38%
Changing (1m)
#TRIP
22.09
قیمت
-13.27%
Changing (1m)