د ډیمو حالت
خریداری کول
0.02
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۱:۳۲
137.378
137.414
0.000
137.528
ګټه
0.01 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
137.378
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
137.414
ګټه ترې واخله
137.528
خرڅول
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۵:۱۳
137.410
137.485
0.000
137.210
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
137.410
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
137.485
ګټه ترې واخله
137.210
خریداری کول
0.07
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۱۱
0.68698
0.68714
0.00000
0.68988
ګټه
0.01 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.68698
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
0.68714
ګټه ترې واخله
0.68988
خرڅول
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۰۲
0.68719
0.68763
0.00000
0.68517
ګټه
0.00 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.68719
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.68763
ګټه ترې واخله
0.68517
خرڅول
0.13
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۷:۵۳
1.30009
1.29979
0.00000
1.29669
ګټه
0.03 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۷:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.30009
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.03 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
1.29979
ګټه ترې واخله
1.29669
خریداری کول
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۰۷
1.29940
1.29914
0.00000
1.30140
ګټه
0.00 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.29940
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.29914
ګټه ترې واخله
1.30140
خرڅول
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۲:۰۰
1.00509
1.00414
0.00000
1.00310
ګټه
0.01 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.00509
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.01 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.00414
ګټه ترې واخله
1.00310
خریداری کول
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۲۸
137.677
137.414
0.000
137.528
ګټه
-0.02 USD
EURJPY
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
137.677
د تاوان مخه ونیسئ
0.000
ګټه
-0.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
137.414
ګټه ترې واخله
137.528
خریداری کول
0.13
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۶:۵۶
1.00569
1.00344
0.00000
1.00899
ګټه
-0.29 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۶:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.00569
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.29 USD
د سوداګرۍ حجم
0.13
اوسنی قیمت
1.00344
ګټه ترې واخله
1.00899
خرڅول
0.07
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۹:۱۹
1.29703
1.29979
0.00000
1.29669
ګټه
-0.15 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29703
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.15 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.29979
ګټه ترې واخله
1.29669
خریداری کول
0.04
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۴:۳۵
0.68998
0.68714
0.00000
0.68988
ګټه
-0.11 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.68998
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.11 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
0.68714
ګټه ترې واخله
0.68988
خریداری کول
0.07
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۴:۵۰
1.00872
1.00344
0.00000
1.00899
ګټه
-0.37 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.00872
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.07
اوسنی قیمت
1.00344
ګټه ترې واخله
1.00899
خریداری کول
0.02
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۷:۲۰
0.69298
0.68714
0.00000
0.68988
ګټه
-0.12 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.69298
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
0.68714
ګټه ترې واخله
0.68988
خرڅول
0.04
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۷:۰۷
1.29401
1.29979
0.00000
1.29669
ګټه
-0.18 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۷:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29401
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.18 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.29979
ګټه ترې واخله
1.29669
خریداری کول
0.04
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۷
1.01171
1.00344
0.00000
1.00899
ګټه
-0.33 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.01171
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.33 USD
د سوداګرۍ حجم
0.04
اوسنی قیمت
1.00344
ګټه ترې واخله
1.00899
خریداری کول
0.02
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۵
1.01472
1.00344
0.00000
1.00899
ګټه
-0.23 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.01472
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.23 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.00344
ګټه ترې واخله
1.00899
خرڅول
0.02
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۳
1.29101
1.29979
0.00000
1.29669
ګټه
-0.14 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.29101
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.29979
ګټه ترې واخله
1.29669
خرڅول
0.01
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۷:۰۱
1.28801
1.29979
0.00000
1.29669
ګټه
-0.09 USD
USDCAD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.28801
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.29979
ګټه ترې واخله
1.29669
خریداری کول
0.01
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۱:۰۸
0.69598
0.68714
0.00000
0.68988
ګټه
-0.09 USD
AUDUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
0.69598
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.09 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
0.68714
ګټه ترې واخله
0.68988
خریداری کول
0.01
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۰۸
1.01774
1.00344
0.00000
1.00899
ګټه
-0.14 USD
EURUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.01774
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.14 USD
د سوداګرۍ حجم
0.01
اوسنی قیمت
1.00344
ګټه ترې واخله
1.00899