د ډیمو حالت
خرڅول
0.1
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۰:۲۹
1650.53
1663.13
0.00
0.00
ګټه
-1.26 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1650.53
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-1.26 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1663.13
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.1
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۲:۱۱
1636.48
1663.13
0.00
1618.49
ګټه
-2.67 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۲:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1636.48
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-2.67 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
1663.13
ګټه ترې واخله
1618.49
خرڅول
0.6
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۶:۵۲
1624.35
1663.13
0.00
1622.07
ګټه
-23.27 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۱۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1624.35
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-23.27 USD
د سوداګرۍ حجم
0.6
اوسنی قیمت
1663.13
ګټه ترې واخله
1622.07
خریداری کول
0.05
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۷:۴۶
1660.00
1662.53
0.00
0.00
ګټه
0.13 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1660.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.13 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.05
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۷:۳۸
1670.00
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-0.37 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۷:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1670.00
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-0.37 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.05
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۵۷:۵۲
1690.03
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-1.38 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۵۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1690.03
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-1.38 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.05
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۳۸
1705.96
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-2.17 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1705.96
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-2.17 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خرڅول
0.1
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۰۳
0.85964
0.88391
0.00000
0.85007
ګټه
-2.69 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85964
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.69 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.88391
ګټه ترې واخله
0.85007
خرڅول
0.1
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۰۷
0.85397
0.88391
0.00000
0.84998
ګټه
-3.32 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85397
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.32 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.88391
ګټه ترې واخله
0.84998
خرڅول
0.1
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۱۳
0.85270
0.88391
0.00000
0.84998
ګټه
-3.46 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85270
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.46 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.88391
ګټه ترې واخله
0.84998
خرڅول
0.1
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۴:۰۶
0.85106
0.88391
0.00000
0.85007
ګټه
-3.64 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.85106
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-3.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.88391
ګټه ترې واخله
0.85007
خرڅول
0.1
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۰۹
0.84771
0.88391
0.00000
0.84998
ګټه
-4.02 USD
EURGBP
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
خلاصه بيه
0.84771
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-4.02 USD
د سوداګرۍ حجم
0.1
اوسنی قیمت
0.88391
ګټه ترې واخله
0.84998
خریداری کول
0.05
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۰:۱۹
1761.43
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-4.95 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1761.43
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-4.95 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.05
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۸:۰۷
1773.74
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-5.56 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۸:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1773.74
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-5.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.05
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۱:۳۴
1783.76
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-6.06 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1783.76
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-6.06 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.05
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۷
1788.20
1662.53
0.00
0.00
ګټه
-6.28 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1788.20
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-6.28 USD
د سوداګرۍ حجم
0.05
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.03
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۲۳:۲۲
1826.15
1662.53
0.00
1836.50
ګټه
-4.91 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۲۳:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1826.15
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-4.91 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
1836.50
خریداری کول
0.03
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۲
1828.34
1662.53
0.00
1836.50
ګټه
-4.97 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1828.34
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-4.97 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
1836.50
خریداری کول
0.03
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۵:۲۷:۱۶
1830.83
1662.53
0.00
1836.11
ګټه
-5.05 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۵:۲۷:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1830.83
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-5.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
1836.11
خریداری کول
0.02
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۵:۱۸:۱۹
1833.65
1662.53
0.00
1835.87
ګټه
-3.42 USD
XAUUSD
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۲۲ ۱۵:۱۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1833.65
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
-3.42 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1662.53
ګټه ترې واخله
1835.87