د ډیمو حالت
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۲۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۳۱
خریداری کول
0.05
1864.69
1858.82
ګټه
-29.35 USD
XAUUSD.
سودا
#90770693
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1864.69
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-29.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1858.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-29.35 USD
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۴:۲۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۵:۰۷
خریداری کول
0.08
1855.15
1854.24
ګټه
-7.28 USD
XAUUSD.
سودا
#90756720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۴:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1854.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.28 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۴:۲۸
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
خریداری کول
0.18
1834.1
1836.05
ګټه
35.10 USD
XAUUSD.
سودا
#90683739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۴:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1834.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1836.05
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.10 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۳۱
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
خریداری کول
0.1
1831.52
1836.16
ګټه
46.40 USD
XAUUSD.
سودا
#90683090
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1831.52
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1836.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
46.40 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۵۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
خریداری کول
0.38
1840.13
1835.95
ګټه
-158.84 USD
XAUUSD.
سودا
#90684731
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1840.13
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-158.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1835.95
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-158.84 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۰۳:۴۷:۱۵
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۳۳
خریداری کول
0.01
1815.98
1830.09
ګټه
14.11 USD
XAUUSD.
سودا
#90654675
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۰۳:۴۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1815.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1830.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.11 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۳۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۹
خریداری کول
0.05
1822.49
1830.1
ګټه
38.05 USD
XAUUSD.
سودا
#90671494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1822.49
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1830.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
38.05 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۱۴
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۵
خریداری کول
0.1
1826.24
1830
ګټه
37.60 USD
XAUUSD.
سودا
#90676132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1826.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1830
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.60 USD
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۴:۲۴:۲۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۱
خریداری کول
0.18
1830.86
1830.21
ګټه
-11.70 USD
XAUUSD.
سودا
#90680793
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۴:۲۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1830.86
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1830.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.70 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۶:۱۵
خریداری کول
0.1
1812.03
1811.03
ګټه
-10.00 USD
XAUUSD.
سودا
#90610874
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1812.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1811.03
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.00 USD
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۵
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
خریداری کول
0.68
1832.88
1824.64
ګټه
-560.32 USD
XAUUSD.
سودا
#90587122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1832.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-560.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1824.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-560.32 USD
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۰۰
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
خریداری کول
0.68
1826.09
1824.85
ګټه
-84.32 USD
XAUUSD.
سودا
#90573882
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1826.09
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-84.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1824.85
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-84.32 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۵
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۱:۵۵
خرڅول
0.68
1811.22
1826.09
ګټه
-1 013.02 USD
XAUUSD.
سودا
#90552902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1811.22
ګټنه
-1.86 USD
ټوله
-1 011.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1826.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 013.02 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۴۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۰
خریداری کول
0.68
1806.89
1811.3
ګټه
299.88 USD
XAUUSD.
سودا
#90535749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1806.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
299.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1811.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
299.88 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۳۶
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۸
خرڅول
0.38
1805.47
1804.73
ګټه
28.12 USD
XAUUSD.
سودا
#90524981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
28.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1804.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
28.12 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۰۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۵
خرڅول
0.38
1805.75
1804.11
ګټه
62.32 USD
XAUUSD.
سودا
#90525004
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1804.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
62.32 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۵:۵۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۲
خرڅول
0.68
1810.68
1804.11
ګټه
446.76 USD
XAUUSD.
سودا
#90520177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1810.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
446.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1804.11
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
446.76 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۰۸
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۷
خرڅول
0.38
1801.16
1803.75
ګټه
-98.42 USD
XAUUSD.
سودا
#90528015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1801.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-98.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1803.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-98.42 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۲۵
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۲
خرڅول
0.48
1801.11
1804
ګټه
-138.72 USD
XAUUSD.
سودا
#90528082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1801.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-138.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
1804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-138.72 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۷
خرڅول
0.58
1800.34
1803.83
ګټه
-202.42 USD
XAUUSD.
سودا
#90528317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1800.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-202.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1803.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-202.42 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۸:۳۲
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۲
خرڅول
0.58
1796.43
1803.96
ګټه
-436.74 USD
XAUUSD.
سودا
#90529174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۸:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1796.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-436.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.58
بهر(وتل)
1803.96
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-436.74 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۳:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۷
خرڅول
0.68
1809.37
1803.75
ګټه
382.16 USD
XAUUSD.
سودا
#90520585
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1809.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
382.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1803.75
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
382.16 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۹:۱۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۰
خرڅول
0.68
1797.44
1804.12
ګټه
-454.24 USD
XAUUSD.
سودا
#90529242
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1797.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-454.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1804.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-454.24 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۳۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۶
خرڅول
0.68
1808.06
1804.12
ګټه
267.92 USD
XAUUSD.
سودا
#90521716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1808.06
ګټنه
0.00 USD
ټوله
267.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.68
بهر(وتل)
1804.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
267.92 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۲۰:۴۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۰
خرڅول
0.88
1805.29
1803.96
ګټه
117.04 USD
XAUUSD.
سودا
#90523971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۲۰:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1805.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
117.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.88
بهر(وتل)
1803.96
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
117.04 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۲۵
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۱۶
خرڅول
0.38
1806.02
1803.84
ګټه
82.84 USD
XAUUSD.
سودا
#90523533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1806.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
82.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.38
بهر(وتل)
1803.84
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
82.84 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۲:۰۷
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۰۵
خرڅول
0.88
1794.24
1803.08
ګټه
-777.92 USD
XAUUSD.
سودا
#90529631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1794.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-777.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.88
بهر(وتل)
1803.08
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-777.92 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۸:۴۸
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۵۵
خرڅول
0.88
1793.03
1803.16
ګټه
-891.44 USD
XAUUSD.
سودا
#90530938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1793.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-891.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.88
بهر(وتل)
1803.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-891.44 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۴۴
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۴۶
خرڅول
0.98
1795.29
1803.34
ګټه
-788.90 USD
XAUUSD.
سودا
#90531198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1795.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-788.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.98
بهر(وتل)
1803.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-788.90 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۳:۱۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۰۸
خرڅول
1.08
1792.04
1801.46
ګټه
-1 017.36 USD
XAUUSD.
سودا
#90529886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1792.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1 017.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.08
بهر(وتل)
1801.46
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1 017.36 USD
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۳:۴۸
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۴۰
خرڅول
0.1
108.89
108.192
ګټه
0.70 USD
UKBRENT_.
سودا
#90520125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
108.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
108.192
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.70 USD
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۲۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۸
خریداری کول
0.1
1838.96
1829.07
ګټه
-98.90 USD
XAUUSD.
سودا
#83793168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1838.96
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-98.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1829.07
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-98.90 USD
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۳
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۴
خریداری کول
0.1
1842.91
1846.83
ګټه
39.20 USD
XAUUSD.
سودا
#83779312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1842.91
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1846.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
39.20 USD
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۴۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۲۵
خریداری کول
0.01
1873.17
1853.67
ګټه
-19.50 USD
XAUUSD.
سودا
#83524652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1873.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-19.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1853.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-19.50 USD
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۹
خریداری کول
0.01
1855.78
1840.27
ګټه
-15.65 USD
XAUUSD.
سودا
#75192265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1855.78
ګټنه
-0.14 USD
ټوله
-15.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1840.27
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15.65 USD
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۴۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
خرڅول
0.5
1811.02
1910.67
ګټه
-4 997.56 USD
XAUUSD.
سودا
#73796729
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1811.02
ګټنه
-15.06 USD
ټوله
-4 982.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1910.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4 997.56 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۶
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
خرڅول
0.5
1834.14
1910.67
ګټه
-3 840.19 USD
XAUUSD.
سودا
#73856674
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1834.14
ګټنه
-13.69 USD
ټوله
-3 826.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1910.67
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3 840.19 USD
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۶
خرڅول
0.5
1870.31
1859.99
ګټه
514.63 USD
XAUUSD.
سودا
#73958751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1870.31
ګټنه
-1.37 USD
ټوله
516.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1859.99
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
514.63 USD
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰
خرڅول
0.5
1849.79
1846.97
ګټه
141.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73917981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1849.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
141.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1846.97
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
141.00 USD
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۹
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
خرڅول
0.5
1852.73
1850.61
ګټه
106.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73916533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1852.73
ګټنه
0.00 USD
ټوله
106.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1850.61
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
106.00 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۴
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
خریداری کول
0.5
1840.41
1849.41
ګټه
428.89 USD
XAUUSD.
سودا
#73662704
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1840.41
ګټنه
-21.11 USD
ټوله
450.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1849.41
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
428.89 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۲۷
خریداری کول
0.5
1841.29
1845.47
ګټه
191.41 USD
XAUUSD.
سودا
#73660557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1841.29
ګټنه
-17.59 USD
ټوله
209.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1845.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
191.41 USD
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۶
خرڅول
0.5
1822.5
1820.88
ګټه
81.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73835238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1822.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
81.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1820.88
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
81.00 USD
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۷
خرڅول
0.5
1813.21
1811
ګټه
100.92 USD
XAUUSD.
سودا
#73481738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1813.21
ګټنه
-9.58 USD
ټوله
110.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1811
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
100.92 USD
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۲۷
خرڅول
0.5
1820.85
1816.8
ګټه
198.39 USD
XAUUSD.
سودا
#73501290
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1820.85
ګټنه
-4.11 USD
ټوله
202.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1816.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
198.39 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۹
خرڅول
0.5
1833.66
1830.15
ګټه
175.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73720986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1833.66
ګټنه
0.00 USD
ټوله
175.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1830.15
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
175.50 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۳۸
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
خرڅول
0.5
1830.27
1828.4
ګټه
92.13 USD
XAUUSD.
سودا
#73574780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1830.27
ګټنه
-1.37 USD
ټوله
93.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1828.4
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
92.13 USD
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۰
خریداری کول
1
1836.89
1838.81
ګټه
192.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73639204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1836.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
192.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1838.81
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
192.00 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
خریداری کول
0.5
1835.72
1837.65
ګټه
96.50 USD
XAUUSD.
سودا
#73586492
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1835.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
96.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1837.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
96.50 USD
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
خرڅول
0.5
1832.48
1830.46
ګټه
101.00 USD
XAUUSD.
سودا
#73574493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1832.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1830.46
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
101.00 USD