د ډیمو حالت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۲:۲۶
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۵:۱۳
خرڅول
0.01
137.634
137.442
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534195554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۲:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.634
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.442
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۳۷
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۰۲
خرڅول
0.01
0.6894
0.6874
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1534173331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6874
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۴:۱۰
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۲:۲۵
خرڅول
0.02
137.831
137.681
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1534194339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
137.681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۲:۲۵
خرڅول
0.01
137.532
137.681
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534184169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.532
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.681
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۸:۵۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۰۵
خریداری کول
0.01
1.29711
1.29915
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534180158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۸:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29711
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29915
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۷:۲۶
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۲:۰۰
خرڅول
0.01
1.00734
1.00535
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1534172177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.00734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00535
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۳:۴۸
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۲۵
خریداری کول
0.02
137.484
137.644
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1534186804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
137.644
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۲۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۲۵
خریداری کول
0.01
137.787
137.644
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534181490
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.644
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
خرڅول
0.01
136.697
137.563
ګټه
-0.06 USD
EURJPY
سودا
#1534162579
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.697
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۲۵:۵۵
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
خرڅول
0.04
137.293
137.563
ګټه
-0.08 USD
EURJPY
سودا
#1534171716
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۲۵:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.293
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
137.563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۰۴
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
خرڅول
0.13
137.893
137.563
ګټه
0.31 USD
EURJPY
سودا
#1534182288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.893
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
137.563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.31 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۶:۲۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
خرڅول
0.02
136.994
137.563
ګټه
-0.08 USD
EURJPY
سودا
#1534164143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.994
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
137.563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۴:۵۵
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
خرڅول
0.07
137.593
137.563
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1534180555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
137.563
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۲۹
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۲۱
خریداری کول
0.01
137.56
137.76
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534180525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.76
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۲۰:۰۶
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۲۹
خریداری کول
0.01
137.324
137.523
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534171601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.324
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۳:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.523
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۸:۲۹
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۸:۵۱
خریداری کول
0.01
1.29484
1.29685
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534168050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۸:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29685
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۱:۲۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۳۶
خرڅول
0.01
0.69165
0.68965
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1534161940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69165
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۱:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.68965
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۷:۲۶
خرڅول
0.01
1.00957
1.00758
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1534162569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.00957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00758
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۶
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۲۰:۰۶
خریداری کول
0.01
137.085
137.286
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534165608
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.085
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.286
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۸:۲۵
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۸:۲۹
خریداری کول
0.01
1.2961
1.2946
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1534162738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2961
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2946
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۳۳:۵۵
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۸:۲۹
خریداری کول
0.02
1.2931
1.2946
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534167652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۳:۲۸:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.2946
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۰۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
خریداری کول
0.01
137.671
137.056
ګټه
-0.05 USD
EURJPY
سودا
#1534138025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.671
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۴:۵۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
خریداری کول
0.04
137.065
137.056
ګټه
0.00 USD
EURJPY
سودا
#1534151372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.065
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
137.056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۱:۳۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
خریداری کول
0.07
136.766
137.056
ګټه
0.15 USD
EURJPY
سودا
#1534153015
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۱:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
136.766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
137.056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۹:۵۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
خریداری کول
0.02
137.369
137.056
ګټه
-0.05 USD
EURJPY
سودا
#1534145380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
137.369
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
137.056
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۶:۰۵
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۸:۲۵
خریداری کول
0.01
1.29384
1.29583
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534160375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۶:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29384
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۸:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۲۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
خرڅول
0.02
136.87
136.72
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1534157534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
136.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۴۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
خرڅول
0.01
136.574
136.72
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534155237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.574
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
136.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۲۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۶
خرڅول
0.01
1.01197
1.00998
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1534155087
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.01197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۴۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00998
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۷
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۱:۱۸
خرڅول
0.01
0.6939
0.6919
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1534153781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6939
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.6919
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۶:۰۴
خریداری کول
0.01
1.29155
1.29355
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534152216
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29155
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۵۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29355
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۷:۵۵
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۴۷
خرڅول
0.01
136.812
136.613
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534152594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۷:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
136.812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
136.613
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۲۸
خرڅول
0.01
1.01421
1.01219
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1534152162
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.01421
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.01219
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۳۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۶
خرڅول
0.02
0.69341
0.69412
ګټه
-0.01 USD
AUDUSD
سودا
#1534139188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69341
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.69412
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۶:۵۱
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۶
خرڅول
0.04
0.69642
0.69412
ګټه
0.09 USD
AUDUSD
سودا
#1534143269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۶:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.69642
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.69412
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۵۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۶
خرڅول
0.01
0.6902
0.69412
ګټه
-0.04 USD
AUDUSD
سودا
#1534135331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.6902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۴۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69412
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۴:۵۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۷:۵۵
خرڅول
0.01
137.029
136.839
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534151370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۴:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
136.839
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۵۲:۱۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۳
خریداری کول
0.02
1.28971
1.29131
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534141829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۵۲:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.28971
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.29131
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۴:۲۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۳
خریداری کول
0.01
1.29273
1.29131
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1534131030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.29273
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29131
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۱۵
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۶
خرڅول
0.01
1.01597
1.01443
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1534149141
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.01597
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.01443
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۱۲
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۴:۵۷
خرڅول
0.01
137.258
137.059
ګټه
0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534146410
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.258
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۴:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.059
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۱:۰۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۱۴
خرڅول
0.02
1.01827
1.01667
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1534145895
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.01827
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.01667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۰۵
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۱۴
خرڅول
0.01
1.01522
1.01667
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1534135313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۴۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.01522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.01667
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۷:۴۷
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۱۱
خرڅول
0.02
137.448
137.298
ګټه
0.02 USD
EURJPY
سودا
#1534137237
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.448
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
137.298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۰:۰۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۱۱
خرڅول
0.01
137.152
137.298
ګټه
-0.01 USD
EURJPY
سودا
#1534136727
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
137.152
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
137.298
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۲۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۷:۰۰
خرڅول
0.01
1.29036
1.28833
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534139552
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29036
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.28833
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۳۷
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۱:۰۷
خریداری کول
0.01
0.69376
0.69577
ګټه
0.02 USD
AUDUSD
سودا
#1534139196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.69577
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۲۲
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۲۵
خرڅول
0.02
1.29211
1.29061
ګټه
0.02 USD
USDCAD
سودا
#1534128239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۵۶:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.29211
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.29061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۱۱
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۲۵
خرڅول
0.01
1.28911
1.29061
ګټه
-0.01 USD
USDCAD
سودا
#1534120076
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.28911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.29061
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۰:۳۷
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۳۵
خریداری کول
0.04
0.69026
0.69306
ګټه
0.11 USD
AUDUSD
سودا
#1534135502
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۵۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.69026
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۴۴:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.69306
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD