د ډیمو حالت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۰۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۲
خریداری کول
0.01
1.10169
1.08327
ګټه
-18.91 USD
EURUSD
سودا
#129245238
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10169
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08327
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-18.91 USD
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۱۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۱
خریداری کول
0.02
1572.92
1548.72
ګټه
-49.10 USD
XAUUSD
سودا
#128879276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1572.92
ګټنه
-0.30 USD
ټوله
-48.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1548.72
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-49.10 USD
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۱۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
خریداری کول
0.04
17.349
15.906
ګټه
-291.64 USD
XAGUSD
سودا
#128287817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
17.349
ګټنه
-2.24 USD
ټوله
-288.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
15.906
د کمیشن لګښتونه
-0.80 USD
ګټه
-291.64 USD
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۲۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۵
خرڅول
0.05
17.201
17.428
ګټه
-57.20 USD
XAGUSD
سودا
#127918736
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
17.201
ګټنه
0.55 USD
ټوله
-56.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
17.428
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-57.20 USD
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۷:۳۷
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۵
خرڅول
0.05
16.751
17.566
ګټه
-204.20 USD
XAGUSD
سودا
#127751763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۷:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
16.751
ګټنه
0.55 USD
ټوله
-203.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
17.566
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-204.20 USD
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۲
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۰
خریداری کول
0.1
1.07789
1.06828
ګټه
-111.34 USD
EURCHF
سودا
#124148221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07789
ګټنه
-8.77 USD
ټوله
-100.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1.06828
د کمیشن لګښتونه
-2.00 USD
ګټه
-111.34 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۰۱
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۷
خریداری کول
0.05
1.06629
1.07001
ګټه
16.40 USD
EURCHF
سودا
#126048168
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06629
ګټنه
-1.88 USD
ټوله
19.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07001
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
16.40 USD
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۳۵
خرڅول
1
29355.5
29249
ګټه
10.15 USD
YM
سودا
#125866151
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
29355.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
29249
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
10.15 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۴۴
خریداری کول
0.05
1.07058
1.07199
ګټه
6.27 USD
EURCHF
سودا
#124903195
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07199
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
6.27 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۱۸
خرڅول
1
28891.5
28804
ګټه
8.20 USD
YM
سودا
#123808834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
28891.5
ګټنه
-0.05 USD
ټوله
8.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
28804
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.20 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۹:۱۹
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۳
خرڅول
1
28989.5
28900.7
ګټه
8.38 USD
YM
سودا
#123878474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۹:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
28989.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
28900.7
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
8.38 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
خرڅول
1
28965.5
28917
ګټه
4.35 USD
YM
سودا
#123865367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
28965.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
28917
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
4.35 USD
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۱
خریداری کول
0.01
1.08299
1.083
ګټه
-0.23 USD
EURCHF
سودا
#123643200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08299
ګټنه
-0.04 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.083
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-0.23 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۵
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۷
خرڅول
0.1
5.89649
5.89908
ګټه
80.43 USD
USDTRY
سودا
#122448677
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
5.89649
ګټنه
87.82 USD
ټوله
-4.39 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
5.89908
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
80.43 USD
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۵۰
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۲۰
خرڅول
0.1
5.88564
5.90875
ګټه
-42.11 USD
USDTRY
سودا
#122441417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
5.88564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-39.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
5.90875
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
-42.11 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۴
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۹
خرڅول
0.05
1465.97
1477.9
ګټه
-57.65 USD
XAUUSD
سودا
#121413294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1465.97
ګټنه
3.00 USD
ټوله
-59.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1477.9
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
-57.65 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۳۰
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۷
خرڅول
0.05
1478.74
1477.91
ګټه
5.95 USD
XAUUSD
سودا
#121555152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1478.74
ګټنه
2.80 USD
ټوله
4.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1477.91
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
5.95 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۳۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۴۸
خرڅول
1
27770.5
27573.5
ګټه
19.20 USD
YM
سودا
#121359246
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
27770.5
ګټنه
0.00 USD
ټوله
19.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
27573.5
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
19.20 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۲۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۰:۵۸
خرڅول
0.05
1465.6
1460.82
ګټه
27.50 USD
XAUUSD
سودا
#119458907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1465.6
ګټنه
4.60 USD
ټوله
23.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1460.82
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
27.50 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۴۹
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۴۰
خریداری کول
0.1
0.98668
0.99092
ګټه
43.11 USD
USDCHF
سودا
#118906476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98668
ګټنه
1.32 USD
ټوله
42.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.99092
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
43.11 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۶
خریداری کول
0.01
1.13065
1.10417
ګټه
-25.54 USD
EURCHF
سودا
#99300188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13065
ګټنه
1.28 USD
ټوله
-26.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10417
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-25.54 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۳
خریداری کول
0.01
1.13768
1.10418
ګټه
-32.59 USD
EURCHF
سودا
#99047390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13768
ګټنه
1.28 USD
ټوله
-33.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10418
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-32.59 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۲
خریداری کول
0.01
1.12199
1.10418
ګټه
-16.85 USD
EURCHF
سودا
#100315028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.12199
ګټنه
1.25 USD
ټوله
-17.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10418
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-16.85 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۰
خریداری کول
0.01
1.109
1.10418
ګټه
-4.14 USD
EURCHF
سودا
#105368766
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.109
ګټنه
0.91 USD
ټوله
-4.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10418
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-4.14 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۸
خرڅول
0.01
1439.16
1492.17
ګټه
-49.77 USD
XAUUSD
سودا
#107805315
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1439.16
ګټنه
3.44 USD
ټوله
-53.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1492.17
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
-49.77 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۶
خرڅول
0.02
1474.61
1492.19
ګټه
-34.36 USD
XAUUSD
سودا
#116610145
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1474.61
ګټنه
1.20 USD
ټوله
-35.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1492.19
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
-34.36 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۴۱
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
خرڅول
0.1
6.3814
6.3794
ګټه
0.48 USD
EURTRY
سودا
#118421020
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
6.3814
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
6.3794
د کمیشن لګښتونه
-3.00 USD
ګټه
0.48 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۲
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۱۵
خریداری کول
0.05
0.98585
0.98999
ګټه
21.07 USD
USDCHF
سودا
#117688432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98585
ګټنه
0.66 USD
ټوله
20.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.98999
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
21.07 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
خرڅول
0.05
5.84141
5.79888
ګټه
37.16 USD
USDTRY
سودا
#117688422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
5.84141
ګټنه
1.99 USD
ټوله
36.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
5.79888
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
37.16 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
خرڅول
0.02
1488.24
1483.99
ګټه
14.10 USD
XAUUSD
سودا
#108394551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1488.24
ګټنه
6.00 USD
ټوله
8.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1483.99
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
14.10 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
خرڅول
0.05
5.82412
5.78455
ګټه
56.50 USD
USDTRY
سودا
#115900372
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
5.82412
ګټنه
23.80 USD
ټوله
34.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
5.78455
د کمیشن لګښتونه
-1.50 USD
ګټه
56.50 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
خریداری کول
0.05
1.08594
1.09098
ګټه
24.20 USD
EURCHF
سودا
#115215703
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08594
ګټنه
0.00 USD
ټوله
25.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.09098
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
24.20 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
خرڅول
0.05
1521.1
1509.86
ګټه
55.40 USD
XAUUSD
سودا
#114106549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1521.1
ګټنه
0.20 USD
ټوله
56.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1509.86
د کمیشن لګښتونه
-1.00 USD
ګټه
55.40 USD
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
خریداری کول
0.01
1.0992
1.09947
ګټه
0.46 USD
EURCHF
سودا
#107756855
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0992
ګټنه
0.39 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09947
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
0.46 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
خریداری کول
0.05
0.98987
0.99119
ګټه
9.13 USD
USDCHF
سودا
#111641489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98987
ګټنه
2.97 USD
ټوله
6.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.99119
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
9.13 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
خرڅول
0.02
1545.63
1536.04
ګټه
19.02 USD
XAUUSD
سودا
#111976818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1545.63
ګټنه
0.24 USD
ټوله
19.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1536.04
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
19.02 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
خریداری کول
0.01
0.98288
0.98879
ګټه
5.95 USD
USDCHF
سودا
#111372985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.98288
ګټنه
0.07 USD
ټوله
5.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.98879
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
5.95 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
خریداری کول
0.01
1.08494
1.08888
ګټه
3.95 USD
EURCHF
سودا
#109358615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08494
ګټنه
0.14 USD
ټوله
4.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08888
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.95 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
خریداری کول
0.01
1.22203
1.22511
ګټه
-0.14 USD
GBPUSD
سودا
#107227749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22203
ګټنه
-3.12 USD
ټوله
3.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22511
د کمیشن لګښتونه
-0.10 USD
ګټه
-0.14 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
خرڅول
0.02
1506.05
1492.97
ګټه
26.00 USD
XAUUSD
سودا
#108480806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1506.05
ګټنه
0.24 USD
ټوله
26.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1492.97
د کمیشن لګښتونه
-0.40 USD
ګټه
26.00 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
خریداری کول
0.01
1.08932
1.09439
ګټه
5.00 USD
EURCHF
سودا
#107963735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08932
ګټنه
0.01 USD
ټوله
5.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09439
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
5.00 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
خرڅول
0.01
1420.92
1406.88
ګټه
14.04 USD
XAUUSD
سودا
#107118082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1420.92
ګټنه
0.20 USD
ټوله
14.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1406.88
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
14.04 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
خریداری کول
0.01
1.10082
1.10469
ګټه
3.76 USD
EURCHF
سودا
#106143636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10082
ګټنه
0.04 USD
ټوله
3.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10469
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.76 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
خرڅول
0.01
1445.69
1434.93
ګټه
10.60 USD
XAUUSD
سودا
#105972752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1445.69
ګټنه
0.04 USD
ټوله
10.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1434.93
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
10.60 USD
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
خرڅول
0.01
1426.88
1417.56
ګټه
9.12 USD
XAUUSD
سودا
#105885904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1426.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1417.56
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
9.12 USD
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
خریداری کول
0.05
0.97677
0.98197
ګټه
28.63 USD
USDCHF
سودا
#102835062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97677
ګټنه
2.65 USD
ټوله
26.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
0.98197
د کمیشن لګښتونه
-0.50 USD
ګټه
28.63 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
خریداری کول
0.01
1.10726
1.11051
ګټه
3.12 USD
EURCHF
سودا
#102673069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10726
ګټنه
0.01 USD
ټوله
3.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.11051
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
3.12 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
خریداری کول
0.01
1.1221
1.12701
ګټه
4.67 USD
EURCHF
سودا
#99952276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12701
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
4.67 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
خریداری کول
0.01
1.13657
1.13968
ګټه
2.85 USD
EURCHF
سودا
#98613215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13657
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13968
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
2.85 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
خریداری کول
0.01
14.632
14.927
ګټه
14.47 USD
XAGUSD
سودا
#98521710
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
14.632
ګټنه
-0.08 USD
ټوله
14.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
14.927
د کمیشن لګښتونه
-0.20 USD
ګټه
14.47 USD