د ډیمو حالت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۴۸
خریداری کول
0.01
0.97858
0.97878
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#6082028
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97858
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.97878
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۱۲
خریداری کول
0.06
0.97349
0.97887
ګټه
0.32 USD
EURUSD
سودا
#6094313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.97349
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
0.97887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۰۹
خریداری کول
0.08
0.96755
0.97881
ګټه
0.90 USD
EURUSD
سودا
#6100125
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.96755
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
0.97881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۰۶
خریداری کول
0.1
0.95732
0.97881
ګټه
2.15 USD
EURUSD
سودا
#6106308
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.95732
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۷:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.97881
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.15 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۵
خریداری کول
0.08
1659.2
1680.3
ګټه
1.69 USD
XAUUSD
سودا
#6045838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1659.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.69 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۵
خریداری کول
0.06
1667.11
1680.3
ګټه
0.79 USD
XAUUSD
سودا
#6042416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1667.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۱۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۵
خریداری کول
0.06
1674.01
1680.3
ګټه
0.38 USD
XAUUSD
سودا
#6040367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1674.01
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.03
1687.7
1680.3
ګټه
-0.22 USD
XAUUSD
سودا
#5962035
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1687.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.22 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.01
1706.74
1680.3
ګټه
-0.26 USD
XAUUSD
سودا
#5953757
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1706.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.26 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۳۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.01
1703.39
1680.3
ګټه
-0.23 USD
XAUUSD
سودا
#5954399
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1703.39
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.23 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.02
1698.08
1680.3
ګټه
-0.36 USD
XAUUSD
سودا
#5956103
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1698.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.03
1692.11
1680.3
ګټه
-0.35 USD
XAUUSD
سودا
#5960881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1692.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.01
1705.45
1680.3
ګټه
-0.25 USD
XAUUSD
سودا
#5954217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1705.45
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.25 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۰۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.02
1701.56
1680.3
ګټه
-0.43 USD
XAUUSD
سودا
#5955265
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1701.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.43 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.02
1695.51
1680.3
ګټه
-0.30 USD
XAUUSD
سودا
#5956917
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1695.51
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.30 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
خریداری کول
0.04
1681.78
1680.3
ګټه
-0.06 USD
XAUUSD
سودا
#5975012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1681.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1680.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.06 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۳۱
خریداری کول
0.05
1668.87
1674.15
ګټه
0.26 USD
XAUUSD
سودا
#5976370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1668.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۰۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1674.15
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.26 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۵:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۰۳:۳۹
خریداری کول
0.01
1.00259
1.00359
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#6017158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۰۳:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00359
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۴۳
خریداری کول
0.01
1.00129
1.00182
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#6014973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۰:۰۲
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۴۳
خریداری کول
0.01
1.00034
1.00182
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#6015829
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00034
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00182
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.02
0.99934
1.00097
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#6007155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.00097
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۵:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.01
1.0029
1.00097
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#6004009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00097
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.01
1.00098
1.00097
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#6004854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00098
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00097
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۵:۰۴
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.02
0.99766
1.00097
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#6008330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.00097
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۳۰:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
خریداری کول
0.01
1.0019
1.00097
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#6004440
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0019
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00097
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۴:۳۳
خریداری کول
0.01
1.00175
1.00273
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#5997854
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00273
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۴:۳۳
خریداری کول
0.01
1.0032
1.00273
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#5997510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0032
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00273
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۱
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۴:۳۳
خریداری کول
0.01
1.00024
1.00273
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#5998489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00024
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۲:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00273
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۵:۱۲
خریداری کول
0.01
1.00176
1.00276
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#5997109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00176
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00276
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۵:۰۶
خریداری کول
0.01
0.99944
1.00044
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#5995839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99944
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00044
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.02
0.9955
0.99888
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#5993131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.99888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.01
0.99991
0.99888
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#5984229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.02
0.99719
0.99888
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#5987764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99719
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.99888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۰۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.01
1.00119
0.99888
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#5983794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00119
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
خریداری کول
0.01
0.99871
0.99888
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#5985702
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99871
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99888
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۱۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۵:۳۷
خریداری کول
0.01
1.00108
1.00101
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#5979389
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00108
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00101
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۵:۳۷
خریداری کول
0.01
0.99905
1.00101
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#5980961
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00101
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۵:۳۷
خریداری کول
0.01
0.9999
1.00101
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#5980165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.9999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۵:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00101
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.01
0.99863
1.00077
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#5972089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۰۱:۱۶
خریداری کول
0.01
1.00091
1.00077
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#5970592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00091
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۰۱:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00077
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۱۶
خریداری کول
0.01
1.00061
1.00161
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#5969607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00061
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.00161
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۵۴
خریداری کول
0.01
0.99934
0.99951
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#5965786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99951
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۵۴
خریداری کول
0.01
0.99767
0.99951
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#5966636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99951
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
خریداری کول
0.01
1.00094
0.99982
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#5947292
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00094
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۰:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
خریداری کول
0.01
1.00226
0.99982
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#5946670
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.00226
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۳۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
خریداری کول
0.02
0.99637
0.99982
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#5962528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.99982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
خریداری کول
0.01
0.99959
0.99982
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#5948002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.99982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
خریداری کول
0.02
0.99809
0.99982
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#5952507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.99809
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۳۴:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
0.99982
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۰
خریداری کول
0.01
1704.24
1705.29
ګټه
0.01 USD
XAUUSD
سودا
#5951322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1704.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1705.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۰
خریداری کول
0.01
1702.47
1705.29
ګټه
0.03 USD
XAUUSD
سودا
#5952872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1702.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1705.29
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD