د ډیمو حالت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۰۱:۱۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۰:۱۸
خریداری کول
0.1
1640.54
1650.27
ګټه
0.97 USD
XAUUSD
سودا
#1535322816
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۰۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1640.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۱۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1650.27
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.97 USD
۳۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۵:۴۷:۳۴
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۴۹:۳۵
خریداری کول
0.1
1820.43
1635.01
ګټه
-18.54 USD
XAUUSD
سودا
#1531713643
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۵:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1820.43
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1635.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.54 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۸:۰۱
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۴۹:۳۱
خرڅول
0.55
1680.85
1635.63
ګټه
24.87 USD
XAUUSD
سودا
#1535164832
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.85
ګټنه
0.00 USD
ټوله
24.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.55
بهر(وتل)
1635.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
24.87 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۴
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۱
خرڅول
0.1
1645.61
1643.3
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#1535347328
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1645.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1643.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
خرڅول
0.1
1645.62
1643.4
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535347268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1645.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1643.4
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
خرڅول
0.1
1645.72
1643.48
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535347387
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1645.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1643.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
خرڅول
0.1
1645.72
1643.51
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535347183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1645.72
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1643.51
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۶
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
خرڅول
0.1
1645.71
1643.49
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535347468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1645.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۴۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1643.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۸:۳۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۱۰:۱۴
خرڅول
0.1
0.87392
0.87204
ګټه
0.21 USD
EURGBP
سودا
#1535238130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۸:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۲ ۱۲:۱۰:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
0.87204
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۱۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۵:۲۸
خریداری کول
0.05
159.75
160.234
ګټه
0.17 USD
GBPJPY
سودا
#1535227043
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
159.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۹:۲۵:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
160.234
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.17 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
خرڅول
0.1
1680.81
1678.59
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226633
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
خرڅول
0.1
1680.79
1678.54
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#1535226635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.79
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
خرڅول
0.1
1680.74
1678.52
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
خرڅول
0.1
1680.84
1678.58
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#1535226637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.84
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.58
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
خرڅول
0.1
1680.8
1678.56
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226636
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
خرڅول
0.1
1680.76
1678.52
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.52
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۲
خرڅول
0.1
1680.89
1678.65
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226629
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.65
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۲
خرڅول
0.1
1680.87
1678.62
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#1535226634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.62
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۰
خرڅول
0.1
1680.89
1678.71
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.89
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.71
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۰
خرڅول
0.1
1680.88
1678.72
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535226632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1680.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1678.72
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۳:۰۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۱:۴۶
خرڅول
0.1
1673.99
1671.91
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#1535207839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۳:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1673.99
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۵۱:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1671.91
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۳:۰۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۹
خرڅول
0.1
1674.38
1672.06
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#1535207840
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۵۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۴
خرڅول
0.1
1674.42
1672.3
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#1535207825
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۲
خرڅول
0.1
1674.78
1672.48
ګټه
0.23 USD
XAUUSD
سودا
#1535207811
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.23 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
خرڅول
0.1
1674.81
1672.59
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535207815
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.81
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.59
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
خرڅول
0.1
1674.87
1672.71
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535207819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.71
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
خرڅول
0.1
1674.7
1672.56
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#1535207809
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
خرڅول
0.1
1674.75
1672.57
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535207812
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.75
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.57
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
خرڅول
0.1
1674.76
1672.63
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#1535207806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.63
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۵۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۱
خرڅول
0.1
1674.95
1672.82
ګټه
0.21 USD
XAUUSD
سودا
#1535207818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۴۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.82
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.21 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۵۳
خرڅول
0.1
1675.08
1672.86
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535205632
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1675.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1672.86
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۵۰
خرڅول
0.1
1675.28
1673.06
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535205623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1675.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1673.06
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۳۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۴۷
خرڅول
0.1
1675.33
1673.09
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535205615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1675.33
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1673.09
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۴۷
خرڅول
0.1
1675.38
1673.16
ګټه
0.22 USD
XAUUSD
سودا
#1535205613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1675.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.1
بهر(وتل)
1673.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۳:۴۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۵۶
خریداری کول
0.05
1667.46
1674.1
ګټه
0.33 USD
XAUUSD
سودا
#1535152916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1667.46
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۲۱:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1674.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۵۴:۱۹
خرڅول
0.05
1683.68
1671.1
ګټه
0.63 USD
XAUUSD
سودا
#1535166526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1683.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۲ ۰۱:۵۴:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1671.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۷
خرڅول
0.05
1683.47
1681.2
ګټه
0.11 USD
XAUUSD
سودا
#1535166530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1683.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1681.2
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۷
خرڅول
0.05
1683.62
1681.48
ګټه
0.11 USD
XAUUSD
سودا
#1535166545
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1683.62
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1681.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۵۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۷
خرڅول
0.05
1683.42
1681.23
ګټه
0.11 USD
XAUUSD
سودا
#1535166529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1683.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1681.23
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۶
خرڅول
0.05
1683.56
1681.58
ګټه
0.10 USD
XAUUSD
سودا
#1535166543
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1683.56
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1681.58
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۵
خرڅول
0.05
1683.97
1681.68
ګټه
0.11 USD
XAUUSD
سودا
#1535166546
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۰۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1683.97
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۲:۱۰:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1681.68
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۷:۳۲
خریداری کول
0.05
1680
1682.16
ګټه
0.11 USD
XAUUSD
سودا
#1533083173
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۹:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1680
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۲۱:۴۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1682.16
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.11 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۱۵
خرڅول
0.05
1674.21
1666.56
ګټه
0.38 USD
XAUUSD
سودا
#1535135196
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1666.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۲۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۱۳
خرڅول
0.05
1674.23
1667.14
ګټه
0.35 USD
XAUUSD
سودا
#1535135187
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.23
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.14
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۶:۱۶
خرڅول
0.05
1674.11
1667.34
ګټه
0.34 USD
XAUUSD
سودا
#1535135179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.34 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۶:۱۶
خرڅول
0.05
1674.25
1667.34
ګټه
0.35 USD
XAUUSD
سودا
#1535135191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۶:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.35 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
خرڅول
0.05
1674.25
1667.73
ګټه
0.33 USD
XAUUSD
سودا
#1535135197
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
خرڅول
0.05
1674.16
1667.73
ګټه
0.32 USD
XAUUSD
سودا
#1535135193
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
خرڅول
0.05
1674.26
1667.73
ګټه
0.33 USD
XAUUSD
سودا
#1535135198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.26
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.33 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۴۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
خرڅول
0.05
1674.17
1667.73
ګټه
0.32 USD
XAUUSD
سودا
#1535135200
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۲۴:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1674.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1667.73
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD