د ډیمو حالت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۱:۰۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۵:۲۱
خریداری کول
0.36
1649.03
1652.49
ګټه
124.56 USD
XAUUSDm
سودا
#99329560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۱:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1649.03
ګټنه
0.00 USD
ټوله
124.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.49
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
124.56 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۶:۲۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۲:۰۳
خرڅول
0.36
1646.48
1649.12
ګټه
-95.04 USD
XAUUSDm
سودا
#99310014
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۶:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1646.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-95.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۲:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1649.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-95.04 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۷:۴۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۰:۵۳
خرڅول
0.36
1658
1649.01
ګټه
323.64 USD
XAUUSDm
سودا
#99324478
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۳۷:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1658
ګټنه
0.00 USD
ټوله
323.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۰:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1649.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
323.64 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۰:۱۹
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۸:۵۶
خرڅول
0.36
1656.88
1648.48
ګټه
302.40 USD
XAUUSDm
سودا
#99324591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۰:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1656.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
302.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1648.48
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
302.40 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۳۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۸:۵۳
خرڅول
0.36
1655.55
1648.19
ګټه
264.96 USD
XAUUSDm
سودا
#99324433
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1655.55
ګټنه
0.00 USD
ټوله
264.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1648.19
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
264.96 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۲۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۲:۰۸
خریداری کول
0.36
1649.48
1656
ګټه
234.72 USD
XAUUSDm
سودا
#99322558
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1649.48
ګټنه
0.00 USD
ټوله
234.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1656
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
234.72 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۲۹:۲۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۶
خریداری کول
0.36
1654.67
1655.74
ګټه
38.52 USD
XAUUSDm
سودا
#99303030
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۲۹:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1654.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
38.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1655.74
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
38.52 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۵۲:۴۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۳
خریداری کول
0.36
1654.19
1655.44
ګټه
45.00 USD
XAUUSDm
سودا
#99304914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۵۲:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1654.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
45.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1655.44
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
45.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۰۹:۳۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۴۰
خریداری کول
3.6
1653.98
1655
ګټه
367.20 USD
XAUUSDm
سودا
#99305174
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1653.98
ګټنه
0.00 USD
ټوله
367.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۱۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
3.6
بهر(وتل)
1655
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
367.20 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۵:۵۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۴
خریداری کول
0.36
1652.76
1653.8
ګټه
37.44 USD
XAUUSDm
سودا
#99323651
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1652.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
37.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1653.8
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
37.44 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۴:۱۹
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۹
خریداری کول
0.36
1653.02
1653.87
ګټه
30.60 USD
XAUUSDm
سودا
#99304305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۴:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1653.02
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1653.87
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.60 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۲:۵۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۶
خریداری کول
0.36
1653.54
1654.32
ګټه
28.08 USD
XAUUSDm
سودا
#99304281
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1653.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
28.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1654.32
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
28.08 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۵۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۲۱
خرڅول
0.36
1652.61
1649.79
ګټه
101.52 USD
XAUUSDm
سودا
#99321936
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1652.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
101.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1649.79
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
101.52 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۷:۱۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۳۸
خریداری کول
0.36
1649.42
1652.3
ګټه
103.68 USD
XAUUSDm
سودا
#99306345
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۷:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1649.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
103.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.3
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
103.68 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۴:۵۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۳۲
خریداری کول
0.36
1650.29
1652.6
ګټه
83.16 USD
XAUUSDm
سودا
#99306261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۱۴:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1650.29
ګټنه
0.00 USD
ټوله
83.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
83.16 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۹:۴۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۹
خریداری کول
3.6
1651.28
1652.78
ګټه
540.00 USD
XAUUSDm
سودا
#99306129
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1651.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
540.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۹
د سوداګرۍ حجم
3.6
بهر(وتل)
1652.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
540.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۹:۳۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۶
خریداری کول
0.36
1651.41
1652.5
ګټه
39.24 USD
XAUUSDm
سودا
#99306121
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1651.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
39.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
39.24 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۲:۳۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۲
خریداری کول
0.36
1652.08
1652.56
ګټه
17.28 USD
XAUUSDm
سودا
#99305962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۰۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1652.08
ګټنه
0.00 USD
ټوله
17.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.56
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
17.28 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۵۶:۲۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۱۹
خریداری کول
0.36
1652.41
1652.47
ګټه
2.16 USD
XAUUSDm
سودا
#99305861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۵۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1652.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.47
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.16 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۵۶:۲۳
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۱۶
خریداری کول
0.36
1652.41
1652.78
ګټه
13.32 USD
XAUUSDm
سودا
#99305860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۷:۵۶:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1652.41
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1652.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.32 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۳۲
خریداری کول
0.48
1642.54
1646.64
ګټه
196.80 USD
XAUUSDm
سودا
#99313138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
196.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۴:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
1646.64
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
196.80 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۷
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.68
ګټه
149.04 USD
XAUUSDm
سودا
#99313135
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
149.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.68
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
149.04 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۰
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.58
ګټه
145.44 USD
XAUUSDm
سودا
#99313127
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
145.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.58
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
145.44 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۴۴
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.54
ګټه
144.00 USD
XAUUSDm
سودا
#99313115
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
144.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
144.00 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۳۷
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.66
ګټه
148.32 USD
XAUUSDm
سودا
#99313108
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
148.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.66
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
148.32 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۳۱
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.37
ګټه
137.88 USD
XAUUSDm
سودا
#99313102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
137.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.37
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
137.88 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۲۶
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.27
ګټه
134.28 USD
XAUUSDm
سودا
#99313099
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
134.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.27
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
134.28 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۲۰
خریداری کول
0.36
1642.54
1646.34
ګټه
136.80 USD
XAUUSDm
سودا
#99312188
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.54
ګټنه
0.00 USD
ټوله
136.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
136.80 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۱۴
خریداری کول
0.48
1642.64
1646.24
ګټه
172.80 USD
XAUUSDm
سودا
#99313088
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
172.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.48
بهر(وتل)
1646.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
172.80 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۰۸
خریداری کول
0.36
1642.64
1646.02
ګټه
121.68 USD
XAUUSDm
سودا
#99313074
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
121.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
121.68 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۲:۵۹
خریداری کول
0.36
1642.64
1646.12
ګټه
125.28 USD
XAUUSDm
سودا
#99313067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.12
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
125.28 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۲:۵۳
خریداری کول
0.36
1642.64
1646.1
ګټه
124.56 USD
XAUUSDm
سودا
#99313002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
124.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.1
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
124.56 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۳۹
خریداری کول
0.36
1642.64
1645.28
ګټه
95.04 USD
XAUUSDm
سودا
#99312996
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
95.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1645.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
95.04 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۳۲
خریداری کول
0.36
1642.64
1645.24
ګټه
93.60 USD
XAUUSDm
سودا
#99312988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
93.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1645.24
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
93.60 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۲۵
خریداری کول
0.36
1642.64
1644.78
ګټه
77.04 USD
XAUUSDm
سودا
#99312983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
77.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1644.78
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
77.04 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۱۷
خریداری کول
0.36
1642.64
1644.54
ګټه
68.40 USD
XAUUSDm
سودا
#99311896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1642.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
68.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1644.54
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
68.40 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۴:۴۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۸:۲۷
خرڅول
0.36
1646.44
1643.21
ګټه
116.28 USD
XAUUSDm
سودا
#99310266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۵۴:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1646.44
ګټنه
0.00 USD
ټوله
116.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۳۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1643.21
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
116.28 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۲:۲۹
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۳۰
خریداری کول
3.6
1645.87
1646.31
ګټه
158.40 USD
XAUUSDm
سودا
#99307239
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1645.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
158.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
3.6
بهر(وتل)
1646.31
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
158.40 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۲:۴۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۲۶
خریداری کول
0.36
1645.67
1646.26
ګټه
21.24 USD
XAUUSDm
سودا
#99307248
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۲:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1645.67
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۲۶
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.26
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.24 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۲۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۲۳
خریداری کول
0.36
1645.24
1646.08
ګټه
30.24 USD
XAUUSDm
سودا
#99307287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1645.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
30.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.08
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
30.24 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۲۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۱۵
خریداری کول
0.36
1644.2
1646
ګټه
64.80 USD
XAUUSDm
سودا
#99307436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1644.2
ګټنه
0.00 USD
ټوله
64.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
64.80 USD
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۶:۴۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۱۲
خریداری کول
0.36
1643.76
1646.08
ګټه
83.52 USD
XAUUSDm
سودا
#99307501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۸:۴۶:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1643.76
ګټنه
0.00 USD
ټوله
83.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۹.۲۰۲۲ ۰۹:۴۴:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1646.08
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
83.52 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۹:۵۳
خریداری کول
0.36
1634.31
1645
ګټه
384.84 USD
XAUUSDm
سودا
#99282603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1634.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
384.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۲۹:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1645
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
384.84 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۲۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۱
خرڅول
0.36
1638
1634.58
ګټه
123.12 USD
XAUUSDm
سودا
#99281107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1638
ګټنه
0.00 USD
ټوله
123.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1634.58
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
123.12 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۴:۱۷
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۴۷
خرڅول
0.36
1635.11
1635.02
ګټه
3.24 USD
XAUUSDm
سودا
#99279946
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۴:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1635.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1635.02
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.24 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۵۰
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۴۲
خرڅول
0.36
1634.88
1634.28
ګټه
21.60 USD
XAUUSDm
سودا
#99279869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1634.88
ګټنه
0.00 USD
ټوله
21.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1634.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
21.60 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۲:۴۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۳۸
خرڅول
0.36
1634.47
1634.28
ګټه
6.84 USD
XAUUSDm
سودا
#99279745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۲:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1634.47
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1634.28
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.84 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۰۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۴۲
خرڅول
0.36
1637
1635
ګټه
72.00 USD
XAUUSDm
سودا
#99280025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1637
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1635
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
72.00 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۴:۴۰
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۴۲
خرڅول
0.36
1636.42
1635
ګټه
51.12 USD
XAUUSDm
سودا
#99279986
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۲۴:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1636.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1635
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
51.12 USD
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۴۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۴۲
خرڅول
0.36
1637.21
1635
ګټه
79.56 USD
XAUUSDm
سودا
#99280691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۳۲:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1637.21
ګټنه
0.00 USD
ټوله
79.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۵:۵۴:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.36
بهر(وتل)
1635
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
79.56 USD