د ډیمو حالت
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۱:۰۱:۰۶
۲۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۱:۱۶:۵۹
خریداری کول
0.01
134.686
134.639
ګټه
-0.35 USD
USDJPY_S
سودا
#91403457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۱:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
134.686
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۱:۱۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.639
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۳:۴۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۴:۰۹:۱۵
خریداری کول
0.01
1.05299
1.04806
ګټه
-4.93 USD
EURUSD_S
سودا
#91403537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05299
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۲ ۰۴:۰۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.04806
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.93 USD
۱۲.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۱۴:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۴
خرڅول
0.01
1.04635
1.05334
ګټه
-6.99 USD
EURUSD_S
سودا
#89889688
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۱۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.04635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05334
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.99 USD
۰۶.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۳۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۰
خریداری کول
0.01
131.402
134.194
ګټه
20.81 USD
USDJPY_S
سودا
#91183823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۶.۲۰۲۲ ۱۷:۳۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
131.402
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
134.194
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.81 USD
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۶:۱۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۹:۱۸:۳۶
خریداری کول
0.01
130.492
130.861
ګټه
2.82 USD
USDJPY_S
سودا
#89889681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۴.۲۰۲۲ ۰۹:۵۶:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
130.492
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۲ ۱۹:۱۸:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
130.861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.82 USD
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۲۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۱۵
خریداری کول
0.01
1.07847
1.07885
ګټه
0.38 USD
EURUSD_S
سودا
#89402219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۴۴:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07885
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.38 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۲۲:۰۵
خرڅول
0.01
123.921
123.871
ګټه
0.40 USD
USDJPY_S
سودا
#89121973
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
123.921
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۹:۲۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
123.871
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۱۸:۲۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۲
خریداری کول
0.01
1.08947
1.09314
ګټه
3.67 USD
EURUSD_S
سودا
#89112122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۴:۱۸:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۴.۲۰۲۲ ۱۶:۴۸:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09314
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.67 USD
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۲۱:۵۱
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۳۴
خریداری کول
0.01
1.0995
1.09299
ګټه
-6.51 USD
EURUSD_S
سودا
#88967048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۲۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۴.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.09299
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.51 USD
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۱۵:۲۴
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۵:۴۲:۲۵
خرڅول
0.01
118.829
118.669
ګټه
1.35 USD
USDJPY_S
سودا
#88253695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۱۵:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
118.829
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۵:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
118.669
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.35 USD
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۷:۱۵
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۵۴
خرڅول
0.01
118.25
118.5
ګټه
-2.11 USD
USDJPY_S
سودا
#88194057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۷:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
118.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
118.5
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.11 USD
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۰:۴۹
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۲۷
خرڅول
0.01
118.321
117.825
ګټه
4.21 USD
USDJPY_S
سودا
#88130048
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۰۴:۵۰:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
118.321
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
117.825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.21 USD
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۲۳
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۰۴:۱۱
خریداری کول
0.01
1.08681
1.08945
ګټه
2.64 USD
EURUSD_S
سودا
#87822654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08681
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۳.۲۰۲۲ ۱۳:۰۴:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08945
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.64 USD
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۱۸
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۲۷:۵۷
خریداری کول
0.01
1.09059
1.08607
ګټه
-4.52 USD
EURUSD_S
سودا
#87764889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۶:۱۰:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09059
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۲۷:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08607
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.52 USD
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۴۶:۱۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۷:۲۱:۰۰
خریداری کول
0.01
1.11997
1.12149
ګټه
1.52 USD
EURUSD_S
سودا
#87332302
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۴۶:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.11997
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۷:۲۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.12149
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.52 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۲۸:۰۵
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۳۶
خریداری کول
0.01
1.13133
1.13385
ګټه
2.52 USD
EURUSD_S
سودا
#86884747
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۰۳:۲۸:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13133
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۲ ۱۰:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.13385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.52 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۰۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۶:۵۰:۵۸
خریداری کول
0.01
1.13203
1.1395
ګټه
7.47 USD
EURUSD_S
سودا
#86156718
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۴۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.13203
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۶:۵۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.47 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۴۵
۲۰.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۲۳:۱۰
خرڅول
0.01
114.486
114.326
ګټه
1.40 USD
USDJPY_S
سودا
#85924605
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۵۰:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۲۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
114.326
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.40 USD
۲۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۱۴
۱۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۵۰:۰۳
خرڅول
0.01
114.222
113.792
ګټه
3.78 USD
USDJPY_S
سودا
#85209293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.222
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۸:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.78 USD
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۴۱
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۳۲
خرڅول
0.01
114.116
113.642
ګټه
4.17 USD
USDJPY_S
سودا
#84966872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.116
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.17 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.642
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.17 USD
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۳۳
خرڅول
0.01
113.856
113.713
ګټه
1.26 USD
USDJPY_S
سودا
#84599469
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.26 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.713
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.26 USD
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۹
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۱۱
خرڅول
0.01
113.7
113.455
ګټه
2.16 USD
USDJPY_S
سودا
#84501989
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۱۲.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.7
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.455
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.16 USD
۱۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۴۷
خرڅول
0.01
113.275
113.055
ګټه
1.95 USD
USDJPY_S
سودا
#83256551
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.275
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.055
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.95 USD
۲۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۳
۰۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۶
خرڅول
0.01
114.037
113.657
ګټه
3.34 USD
USDJPY_S
سودا
#82654109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114.037
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.657
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.34 USD
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۵
خرڅول
0.01
113.68
113.399
ګټه
2.48 USD
USDJPY_S
سودا
#82506034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
113.68
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.399
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.48 USD
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۷
خرڅول
0.01
114
113.778
ګټه
1.95 USD
USDJPY_S
سودا
#82074178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
114
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
113.778
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.95 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۶
خریداری کول
0.01
0.7286
0.71891
ګټه
-9.69 USD
NZDUSD_S
سودا
#74604090
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7286
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71891
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.69 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۸
خریداری کول
0.01
0.7207
0.71422
ګټه
-6.48 USD
NZDUSD_S
سودا
#75069181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7207
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.71422
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.48 USD
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۵۳
خریداری کول
0.01
0.72485
0.72637
ګټه
1.52 USD
AUDUSD_S
سودا
#80903454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.72485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.72637
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.52 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۲
خریداری کول
0.01
151.909
150.923
ګټه
-8.95 USD
GBPJPY_S
سودا
#80366749
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
151.909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
150.923
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.95 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۵
خرڅول
0.01
152.703
152.649
ګټه
0.49 USD
GBPJPY_S
سودا
#80349446
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.703
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
152.649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
خرڅول
0.01
152.631
152.6
ګټه
0.28 USD
GBPJPY_S
سودا
#80337199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
152.6
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۲۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۶
خرڅول
0.01
152.497
152.356
ګټه
1.28 USD
GBPJPY_S
سودا
#80196287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.497
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
152.356
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.28 USD
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۴
خرڅول
0.01
152.038
151.878
ګټه
1.46 USD
GBPJPY_S
سودا
#80148247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
152.038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.878
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.46 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵
خرڅول
0.01
151.684
151.567
ګټه
1.06 USD
GBPJPY_S
سودا
#80013994
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
151.684
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
151.567
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.06 USD
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
خریداری کول
0.01
1.94096
1.94394
ګټه
2.12 USD
GBPNZD_S
سودا
#79853112
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.94096
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.94394
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۵۱
خریداری کول
0.01
1.27193
1.25516
ګټه
-13.36 USD
USDCAD_S
سودا
#79266082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.27193
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.25516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13.36 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
خریداری کول
0.01
150.146
150.509
ګټه
3.30 USD
GBPJPY_S
سودا
#79121952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
150.146
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
150.509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.30 USD
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۱۴
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۳
خرڅول
0.01
150.154
150.109
ګټه
0.41 USD
GBPJPY_S
سودا
#79113691
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
150.154
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
150.109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۰
خریداری کول
0.01
1.19457
1.18876
ګټه
-5.81 USD
EURUSD_S
سودا
#75833572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18876
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.81 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۷
خریداری کول
0.01
1.19425
1.19483
ګټه
0.58 USD
EURUSD_S
سودا
#75807361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19425
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19483
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.58 USD
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۵
خریداری کول
0.01
1.1942
1.19467
ګټه
0.47 USD
EURUSD_S
سودا
#75806271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1942
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19467
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
خریداری کول
0.01
1.19445
1.1949
ګټه
0.45 USD
EURUSD_S
سودا
#75768676
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1949
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.45 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
خریداری کول
0.01
1.19454
1.19497
ګټه
0.43 USD
EURUSD_S
سودا
#75765594
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19454
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19497
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۸
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۹
خرڅول
0.01
110.87
110.813
ګټه
0.51 USD
USDJPY_S
سودا
#75746770
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.87
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
110.813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.51 USD
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
خرڅول
0.01
110.875
110.805
ګټه
0.63 USD
USDJPY_S
سودا
#75743050
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.875
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.63 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
110.805
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.63 USD
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۲
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۵۲
خریداری کول
0.01
1.19202
1.19287
ګټه
0.85 USD
EURUSD_S
سودا
#75720794
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19287
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.85 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
خریداری کول
0.01
1.19391
1.19428
ګټه
0.37 USD
EURUSD_S
سودا
#75420810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19428
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
خریداری کول
0.01
1.19385
1.19454
ګټه
0.69 USD
EURUSD_S
سودا
#75398722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.19454
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.69 USD
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
خرڅول
0.01
110.038
109.991
ګټه
0.43 USD
USDJPY_S
سودا
#75230856
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
110.038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
109.991
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD