د ډیمو حالت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۴۲
خریداری کول
0.03
153.572
154.01
ګټه
11.43 USD
GBPJPYm
سودا
#76115971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
153.572
ګټنه
-0.42 USD
ټوله
11.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
154.01
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.43 USD
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۳۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۱
خریداری کول
0.03
1.38758
1.3924
ګټه
14.46 USD
GBPUSDm
سودا
#75626199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38758
ګټنه
0.00 USD
ټوله
14.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.3924
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
14.46 USD
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۵
خریداری کول
0.02
1.57214
1.5773
ګټه
7.49 USD
EURAUDm
سودا
#75040394
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.57214
ګټنه
-0.45 USD
ټوله
7.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.5773
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.49 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۸
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۲۰
خریداری کول
0.02
1.47006
1.4751
ګټه
8.05 USD
EURCADm
سودا
#74818684
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.47006
ګټنه
-0.28 USD
ټوله
8.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.4751
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.05 USD
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۵۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۹
خریداری کول
0.02
1.56976
1.5744
ګټه
7.03 USD
EURAUDm
سودا
#74873521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.56976
ګټنه
-0.15 USD
ټوله
7.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.5744
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.03 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۹
خریداری کول
0.02
1.7094
1.714
ګټه
7.44 USD
GBPCADm
سودا
#74739719
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.7094
ګټنه
-0.15 USD
ټوله
7.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.714
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.44 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۳۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۶
خریداری کول
0.01
133.361
133.978
ګټه
5.49 USD
EURJPYm
سودا
#74366581
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
133.361
ګټنه
-0.13 USD
ټوله
5.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
133.978
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.49 USD
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۵۸
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۱
خریداری کول
0.01
1.22438
1.22109
ګټه
-3.29 USD
EURUSDm
سودا
#74360078
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22438
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22109
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.29 USD