د ډیمو حالت
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۵۶:۲۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۹:۴۰
خرڅول
0.05
1725
1727
ګټه
-10.35 USD
XAUUSD
سودا
#173428654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۳:۵۶:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1725
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۳۹:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1727
د کمیشن لګښتونه
-0.35 USD
ګټه
-10.35 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۶:۵۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۵:۲۱
خرڅول
2
1696.78
1717.11
ګټه
-4 080.00 USD
XAUUSD
سودا
#173388067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1696.78
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4 066.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۵:۲۱
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1717.11
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-4 080.00 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۲۶:۱۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۶:۴۰
خرڅول
5
141.95
144.156
ګټه
-7 703.24 USD
USDJPY
سودا
#173350528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۱۴:۲۶:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
141.95
ګټنه
-16.81 USD
ټوله
-7 651.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۲ ۱۰:۲۶:۴۰
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
144.156
د کمیشن لګښتونه
-35.00 USD
ګټه
-7 703.24 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۳۸
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۴۰
خرڅول
1
1723.19
1720.09
ګټه
303.00 USD
XAUUSD
سودا
#173336810
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1723.19
ګټنه
0.00 USD
ټوله
310.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1720.09
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
303.00 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۳۱
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۳۶
خرڅول
1
1723.18
1720.02
ګټه
309.00 USD
XAUUSD
سودا
#173336807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1723.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
316.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1720.02
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
309.00 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۲۶
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۳۲
خرڅول
1
1723.16
1720.73
ګټه
236.00 USD
XAUUSD
سودا
#173336803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1723.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
243.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1720.73
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
236.00 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۲۰
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۲۸
خرڅول
1
1723.11
1721.02
ګټه
202.00 USD
XAUUSD
سودا
#173336801
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1723.11
ګټنه
0.00 USD
ټوله
209.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1721.02
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
202.00 USD
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۱۶
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۲۲
خرڅول
1
1723.05
1721.2
ګټه
178.00 USD
XAUUSD
سودا
#173336800
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۳:۵۱:۱۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1723.05
ګټنه
0.00 USD
ټوله
185.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۹.۲۰۲۲ ۰۴:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1721.2
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
178.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۰۳
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۹:۳۷
خریداری کول
1
1711.18
1712
ګټه
75.00 USD
XAUUSD
سودا
#173318981
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1711.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
82.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۱۱:۰۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1712
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
75.00 USD
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۱۵
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۶:۲۴
خریداری کول
1
1711.24
1711.96
ګټه
65.00 USD
XAUUSD
سودا
#173311320
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۵:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1711.24
ګټنه
0.00 USD
ټوله
72.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۲ ۰۶:۱۶:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1711.96
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
65.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۲۰
خرڅول
2
1715
1715.15
ګټه
-44.00 USD
XAUUSD
سودا
#173289602
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1715
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-30.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۲۰
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1715.15
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-44.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۴۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۱۶
خرڅول
1
1716.31
1715.16
ګټه
108.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291738
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.31
ګټنه
0.00 USD
ټوله
115.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.16
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
108.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۴۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۱۲
خرڅول
1
1716.3
1715.05
ګټه
118.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.3
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.05
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
118.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۵۲
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۰۸
خرڅول
1
1716.25
1715.05
ګټه
113.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.05
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
113.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۵۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۰۳
خرڅول
1
1716.28
1715.03
ګټه
118.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291751
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
125.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.03
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
118.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۰۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۰۰
خرڅول
1
1716.42
1715.01
ګټه
134.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291755
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.42
ګټنه
0.00 USD
ټوله
141.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.01
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
134.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۰۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۵۷
خرڅول
1
1716.4
1715.11
ګټه
122.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291756
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.4
ګټنه
0.00 USD
ټوله
129.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.11
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
122.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۱۲
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۵۱
خرڅول
1
1716.58
1715.25
ګټه
126.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291763
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.58
ګټنه
0.00 USD
ټوله
133.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.25
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
126.00 USD
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۱۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۷
خرڅول
1
1716.64
1715.11
ګټه
146.00 USD
XAUUSD
سودا
#173291772
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1716.64
ګټنه
0.00 USD
ټوله
153.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۹.۲۰۲۲ ۱۸:۲۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1715.11
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
146.00 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۰۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۲۹
خریداری کول
2
1693.16
1694.05
ګټه
164.00 USD
XAUUSD
سودا
#173258916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1693.16
ګټنه
0.00 USD
ټوله
178.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۲ ۱۷:۲۴:۲۹
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1694.05
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
164.00 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۱:۳۴
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۳:۳۸
خرڅول
1
1718.74
1717.99
ګټه
68.00 USD
XAUUSD
سودا
#173219071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1718.74
ګټنه
0.00 USD
ټوله
75.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1717.99
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
68.00 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۰:۲۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۲:۱۴
خریداری کول
1
1720
1721.2
ګټه
113.00 USD
XAUUSD
سودا
#173190226
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۰:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1720
ګټنه
0.00 USD
ټوله
120.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۲۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1721.2
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
113.00 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۰:۲۲
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۰:۴۱
خریداری کول
1
1733
1732.92
ګټه
-15.00 USD
XAUUSD
سودا
#173165813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۰:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۲۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1732.92
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-15.00 USD
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۳:۳۰
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۹:۰۵
خرڅول
1
1733.37
1732.5
ګټه
80.00 USD
XAUUSD
سودا
#173165217
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۳:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1733.37
ګټنه
0.00 USD
ټوله
87.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۹:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1732.5
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
80.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۴
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۱۸:۳۰
خرڅول
1
1744.53
1735.02
ګټه
942.95 USD
XAUUSD
سودا
#173144955
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.53
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
951.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۱۸:۳۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1735.02
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
942.95 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۸:۰۰
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۱۸:۲۳
خرڅول
1
1744.77
1735.02
ګټه
966.95 USD
XAUUSD
سودا
#173145150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.77
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
975.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۱۸:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1735.02
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
966.95 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۱۱
خرڅول
1
1744.34
1739.07
ګټه
520.00 USD
XAUUSD
سودا
#173144940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
527.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۱۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1739.07
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
520.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۴:۵۵
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۷
خرڅول
1
1744.34
1738.72
ګټه
555.00 USD
XAUUSD
سودا
#173144938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۴:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.34
ګټنه
0.00 USD
ټوله
562.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1738.72
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
555.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۵
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۲
خرڅول
1
1743.04
1738.77
ګټه
420.00 USD
XAUUSD
سودا
#173144614
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1743.04
ګټنه
0.00 USD
ټوله
427.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۱:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1738.77
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
420.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۰
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۸
خرڅول
1
1743.15
1738.54
ګټه
454.00 USD
XAUUSD
سودا
#173144612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1743.15
ګټنه
0.00 USD
ټوله
461.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1738.54
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
454.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۲۶
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۴
خرڅول
1
1743.1
1738.36
ګټه
467.00 USD
XAUUSD
سودا
#173144604
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1743.1
ګټنه
0.00 USD
ټوله
474.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1738.36
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
467.00 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۲:۰۷
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۰
خرڅول
0.5
1742
1738.48
ګټه
172.50 USD
XAUUSD
سودا
#173142247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۵۲:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1742
ګټنه
0.00 USD
ټوله
176.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۵۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.5
بهر(وتل)
1738.48
د کمیشن لګښتونه
-3.50 USD
ګټه
172.50 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۳:۳۴
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۲۷
خرڅول
1
1722.95
1722.3
ګټه
58.00 USD
XAUUSD
سودا
#173128666
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۳:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1722.95
ګټنه
0.00 USD
ټوله
65.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1722.3
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
58.00 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۴۴
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
1
1737.44
1734
ګټه
-359.11 USD
XAUUSD
سودا
#173106673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1737.44
ګټنه
-8.11 USD
ټوله
-344.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-359.11 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۶:۰۱
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
1
1738.16
1734
ګټه
-431.11 USD
XAUUSD
سودا
#173106686
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1738.16
ګټنه
-8.11 USD
ټوله
-416.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-431.11 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۷:۰۳
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
2
1736.44
1734
ګټه
-518.21 USD
XAUUSD
سودا
#173106723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1736.44
ګټنه
-16.21 USD
ټوله
-488.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-518.21 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۳:۴۳
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
1
1736.11
1734
ګټه
-226.11 USD
XAUUSD
سودا
#173107261
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۳:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1736.11
ګټنه
-8.11 USD
ټوله
-211.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-226.11 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۴:۲۶
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
1
1737.09
1734
ګټه
-324.11 USD
XAUUSD
سودا
#173106615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۴:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1737.09
ګټنه
-8.11 USD
ټوله
-309.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-324.11 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۵۶
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
1
1737.93
1734
ګټه
-408.11 USD
XAUUSD
سودا
#173106681
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1737.93
ګټنه
-8.11 USD
ټوله
-393.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-408.11 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۶:۰۷
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
1
1738
1734
ګټه
-415.11 USD
XAUUSD
سودا
#173106689
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1738
ګټنه
-8.11 USD
ټوله
-400.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-415.11 USD
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۷:۵۷
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
خریداری کول
2
1737.4
1734
ګټه
-710.21 USD
XAUUSD
سودا
#173106760
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۷:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1737.4
ګټنه
-16.21 USD
ټوله
-680.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۲ ۰۲:۲۳:۲۳
د سوداګرۍ حجم
2
بهر(وتل)
1734
د کمیشن لګښتونه
-14.00 USD
ګټه
-710.21 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۱۵
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۹:۲۸
خرڅول
1
1765
1765.15
ګټه
-22.00 USD
XAUUSD
سودا
#173057257
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1765
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۹:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1765.15
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-22.00 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۰۴:۵۰
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۰۱:۵۷
خریداری کول
1
1756.8
1757.7
ګټه
83.00 USD
XAUUSD
سودا
#173052138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۰۴:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1756.8
ګټنه
0.00 USD
ټوله
90.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۰۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1757.7
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
83.00 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۵۸:۲۶
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۲:۱۸
خرڅول
1
1744.38
1743.2
ګټه
111.00 USD
XAUUSD
سودا
#173030402
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۵۸:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1744.38
ګټنه
0.00 USD
ټوله
118.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1743.2
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
111.00 USD
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۵:۴۲
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۲۶
خرڅول
1
1.1803
1.1793
ګټه
93.00 USD
GBPUSD
سودا
#173019044
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۴۵:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1803
ګټنه
0.00 USD
ټوله
100.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1.1793
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
93.00 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۰۶
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۵۲
خرڅول
1
1738.84
1732.82
ګټه
595.00 USD
XAUUSD
سودا
#172995690
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1738.84
ګټنه
0.00 USD
ټوله
602.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1732.82
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
595.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۴۸
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۴:۰۱
خرڅول
1
1733.86
1732.86
ګټه
91.95 USD
XAUUSD
سودا
#172972723
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1733.86
ګټنه
-1.05 USD
ټوله
100.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
1732.86
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
91.95 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۵۷
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۳۸
خرڅول
1
0.95931
0.96078
ګټه
-158.78 USD
EURCHF
سودا
#172996680
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۲۱:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.95931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-151.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.96078
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-158.78 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۷:۲۸
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۳۴
خرڅول
1
161.618
161.632
ګټه
-17.18 USD
GBPJPY
سودا
#172997361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۷:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
161.618
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
161.632
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-17.18 USD
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۹:۳۶
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۳۱
خریداری کول
1
94.558
94.423
ګټه
-105.20 USD
AUDJPY
سودا
#172997422
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۴۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
94.558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-98.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۳:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
94.423
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-105.20 USD