FUND Kup 19.08.2022 09:23

USD/CAD: dochody Kanady spadają na tle obniżenia eksportowych cen paliwa

Para USD/CAD jest korygowana w górę znajdując się w obecnym momencie w okolicy poziomu 1.2958.

więcej

TECH Kup 18.08.2022 09:16

USD/CAD: analiza techniczna

Na wykresie 4-godzinowym występuje formacja cenowa "flagi byczej", która ewentualnie zakończy się powyżej poziomu oporu 1.2960, ponieważ przebicia jej górnej granicy dokonano impulsowymi zielonymi świecami o kształcie formacji "trzech nacierających białych żołnierzy". Niemniej jednak, ruch zahamował po powstaniu zawracającej formacji świecowej "wisielec" pod poziomem 1.2960, którą można obserwować w strefie dominującej aktywności byków. Konsekwentnie, dla potwierdzenia zawrotu na lokalnym szczycie potrzebne jest formowanie innych sygnałów niedźwiedzich. W związku z tym, że aktyw po powstaniu owej formacji kontynuował wzrost, można założyć, że notowania kontynuują wzrostowa dynamikę lub konsolidację w wąskim przedziale 1.2900–1.2960. Jeśli bykom uda się skutecznie pokonać poziom 1.2960 i zatrzymać się powyżej niego, warto spodziewać się dalszego ruchu notowań do strefy 1.3228–1.3630. Scenariusz alternatywny będzie możliwy w razie pokonania poziomu wsparcia 1.2762. Wtedy negatywna dynamika może potrwać nawet ku poziomowi 1.2295

więcej

TECH Sprzedaj 17.08.2022 08:50

USD/CAD: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku.

Na wykresie tygodniowym dalej trwa spadkowa korekcyjna fala starszego poziomu 4, w ramach której rozwija się fala (C) of 4. W obecnym momencie powstała pierwsza fala młodszego poziomu 1 of (C), dobiegła końca korekta lokalna 2 of (C), oraz trwa trzecia fala 3 of (C), w ramach której powstaje fala i of 3. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, para USD/CAD spadnie w okolice poziomów 1.2010–1.1426. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 1.2971.

więcej

FUND Kup 16.08.2022 11:42

USD/CAD: czekając na publikację kanadyjskich danych dotyczących inflacji

Para USD/CAD na początku tygodnia aktywnie poszła w górę i w obecnym momencie sięgnęła poziomu 1.2930.

więcej

TECH Sprzedaj 15.08.2022 11:21

USD/CAD: korekta od mocnego poziomu wsparcia 1.2740

Waluta amerykańska idzie w górę po piątkowej publikacji w USA pozytywnych danych makroekonomicznych i w obecnym momencie jest w okolicy poziomu 1.2856.

więcej

FUND Kup 10.08.2022 09:19

USD/CAD: dolar USA czeka na nowe drivery ruchu

Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej para USD/CAD porusza się w różnych kierunkach konsolidując się w pobliżu poziomu 1.2900.

więcej

Wskaźniki

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Sprzedaj
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Aktywna sprzedaż
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Sprzedaj
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Zaczekaj
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Aktywny zakup
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Kup
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Zalecenia ogólne Aktywny zakup

Sentyment rynkowy

29.86% Sprzedaż
70.14% kupowanie