@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-100.00 %
Zyskowność
Prowizja 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Podsumowanie

Wietnam
Kraj
703 dni
W rankingu
~0 USD
Aktywa osobiste
~0 USD
Aktywa kopiujących traderów
0
Liczba kopiujących traderów
2 ryzyko
0%
Wrzesień 2021
0%
Październik 2021
-96.84%
Listopad 2021
0%
Grudzień 2021
0%
Styczeń 2021
0%
Luty 2022
0%
Marzec 2022
0%
Kwiecień 2022
-100%
maj 2022
0%
Czerwiec 2022
0%
Lipiec 2022
0%
Sierpień 2022
ryzyko2
Wrzesień 2021
ryzyko2
Październik 2021
ryzyko5
Listopad 2021
ryzyko6
Grudzień 2021
ryzyko2
Styczeń 2021
ryzyko2
Luty 2022
ryzyko2
Marzec 2022
ryzyko2
Kwiecień 2022
ryzyko5
maj 2022
ryzyko6
Czerwiec 2022
ryzyko2
Lipiec 2022
ryzyko2
Sierpień 2022
0
Wrzesień 2021
0
Październik 2021
0
Listopad 2021
0
Grudzień 2021
0
Styczeń 2021
0
Luty 2022
0
Marzec 2022
0
Kwiecień 2022
0
maj 2022
0
Czerwiec 2022
0
Lipiec 2022
0
Sierpień 2022

Popularne narzędzia:

XAUUSD.
Spot Gold
62
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
64.5%
Zyskowność
UKBRENT_.
UK BRENT Oil
1
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
100%
Zyskowność

Pokaż według instrumentów

63
Transakcje, razem
98.4%
Metale
1.6%
Ropa