@TONYFX2020

244.24 %
Zyskowność
Prowizja 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Podsumowanie

Wietnam
Kraj
614 dni
W rankingu
~49 000 USD
Aktywa osobiste
~0 USD
Aktywa kopiujących traderów
0
Liczba kopiujących traderów
3 ryzyko
7.54%
Wrzesień 2021
4.98%
Październik 2021
2.99%
Listopad 2021
-12.76%
Grudzień 2021
52.01%
Styczeń 2021
10.86%
Luty 2022
1.91%
Marzec 2022
0%
Kwiecień 2022
-7.96%
maj 2022
0.52%
Czerwiec 2022
33.82%
Lipiec 2022
4.51%
Sierpień 2022
ryzyko3
Wrzesień 2021
ryzyko4
Październik 2021
ryzyko4
Listopad 2021
ryzyko6
Grudzień 2021
ryzyko7
Styczeń 2021
ryzyko6
Luty 2022
ryzyko4
Marzec 2022
ryzyko2
Kwiecień 2022
ryzyko3
maj 2022
ryzyko6
Czerwiec 2022
ryzyko5
Lipiec 2022
ryzyko3
Sierpień 2022
0
Wrzesień 2021
0
Październik 2021
0
Listopad 2021
0
Grudzień 2021
0
Styczeń 2021
0
Luty 2022
0
Marzec 2022
0
Kwiecień 2022
0
maj 2022
0
Czerwiec 2022
0
Lipiec 2022
0
Sierpień 2022

Popularne narzędzia:

GBPUSDm
British Pound to US Dollar
712
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
71.8%
Zyskowność
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
491
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
66.4%
Zyskowność
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
477
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
65.8%
Zyskowność
EURUSDm
Euro to US Dollar
324
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
67.9%
Zyskowność
XAUUSDm
Spot Gold
300
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
67%
Zyskowność
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
63
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
47.6%
Zyskowność
CADJPYm
Canadian Dollar to Japanese Yen
23
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
39.1%
Zyskowność
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
22
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
54.5%
Zyskowność
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
20
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
80%
Zyskowność
EURJPYm
Euro to Japanese Yen
20
count, plural, one{transakcja} few{transakcji} other{transakcje}}
55%
Zyskowność

Pokaż według instrumentów

2632
Transakcje, razem
88.5%
Waluty
11.4%
Metale
0.1%
Ropa