ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၃၁:၀၈
1.01568
1.01629
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.01568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.01629
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၁၉:၃၈
1.20702
1.20586
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20702
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20586
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၄၈:၁၇
0.95603
0.94636
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၂၂ ၂၁:၄၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.95603
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.94636
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၈:၃၆
0.67249
0.70259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.23 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၂ ၀၉:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67249
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၄.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၃:၃၉
1.17912
1.20586
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.12 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၂ ၂၀:၅၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17912
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20586
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၂ ၂၂:၂၃:၁၆
167.607
160.692
0.000
0.000
အမြတ်
-0.54 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၂ ၂၂:၂၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
167.607
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
160.692
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၅.၂၀၂၂ ၂၂:၂၅:၂၆
127.751
140.860
0.000
0.000
အမြတ်
-0.98 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၂ ၂၂:၂၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.751
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.860
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000