ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၂ ၀၁:၀၁:၃၁
135.212
133.360
0.000
0.000
အမြတ်
-13.89 USD
USDJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၂ ၀၁:၀၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
135.212
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-13.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.360
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၆.၂၀၂၂ ၁၄:၂၁:၁၃
1.04555
1.02622
0.00000
0.00000
အမြတ်
19.33 USD
EURUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၂ ၁၄:၂၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.04555
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
19.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.02622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၂
110.712
133.470
0.000
0.000
အမြတ်
-170.51 USD
USDJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.712
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-170.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.470
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၇
1.20449
1.02578
0.00000
1.20854
အမြတ်
-178.71 USD
EURUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20449
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-178.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.02578
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20854