၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၀၂:၅၀
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၁၆:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.29
1.04794
1.05292
အမြတ်
1.44 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1535324352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.05292
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.44 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၀၂:၅၀
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၀၂:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.04787
1.04775
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1535324348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၀၇:၀၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.04775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၁၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.29
1.1057
1.10871
အမြတ်
0.87 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1535279829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၆:၁၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
ပြင်ပ
1.10871
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၁၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10578
1.10548
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#1535279823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၂ ၁၅:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10548
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၃၁:၅၁
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၃၇
ရောင်းချမှု
10
135.1
134.869
အမြတ်
17.13 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1534128991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၇:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၄:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
134.869
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.13 USD
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၄၆
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
10
135.3
135.217
အမြတ်
6.14 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1534128993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၉:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၁၃:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
135.217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.14 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၂၆:၅၇
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၃:၀၉
ရောင်းချမှု
10
135.053
134.842
အမြတ်
14.58 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1534109600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.053
လဲလှယ်ခြင်း
-1.07 USD
စုစုပေါင်း
15.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၈.၂၀၂၂ ၀၄:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
134.842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.58 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၅၉
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၂၈:၀၀
ရောင်းချမှု
10
135.2
135.107
အမြတ်
6.88 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1534109624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၁၆:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၂၃:၂၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
135.107
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.88 USD
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၅:၅၈
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၅၇:၃၅
ရောင်းချမှု
10
135.4
135.067
အမြတ်
24.65 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#1534109625
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၁၇:၄၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၈.၂၀၂၂ ၂၂:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
135.067
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.65 USD