၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၁၀:၀၅
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10169
1.08327
အမြတ်
-18.91 USD
EURUSD
စာချုပ်
#129245238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၀၅:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08327
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-18.91 USD
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၁၃
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1572.92
1548.72
အမြတ်
-49.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#128879276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၁:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1572.92
လဲလှယ်ခြင်း
-0.30 USD
စုစုပေါင်း
-48.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1548.72
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-49.10 USD
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၃၈:၁၇
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
17.349
15.906
အမြတ်
-291.64 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#128287817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
17.349
လဲလှယ်ခြင်း
-2.24 USD
စုစုပေါင်း
-288.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၆:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
15.906
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-291.64 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၁:၂၆
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၂၅
ရောင်းချမှု
0.05
17.201
17.428
အမြတ်
-57.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#127918736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၅၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
17.201
လဲလှယ်ခြင်း
0.55 USD
စုစုပေါင်း
-56.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၂:၁၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.428
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-57.20 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၃၇:၃၇
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
16.751
17.566
အမြတ်
-204.20 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#127751763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၃၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
16.751
လဲလှယ်ခြင်း
0.55 USD
စုစုပေါင်း
-203.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၃.၂၀၂၀ ၁၃:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
17.566
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-204.20 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၂
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.07789
1.06828
အမြတ်
-111.34 USD
EURCHF
စာချုပ်
#124148221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07789
လဲလှယ်ခြင်း
-8.77 USD
စုစုပေါင်း
-100.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၂၃:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.06828
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-111.34 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၀၁
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06629
1.07001
အမြတ်
16.40 USD
EURCHF
စာချုပ်
#126048168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06629
လဲလှယ်ခြင်း
-1.88 USD
စုစုပေါင်း
19.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07001
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
16.40 USD
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၅၂
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၃၅
ရောင်းချမှု
1
29355.5
29249
အမြတ်
10.15 USD
YM
စာချုပ်
#125866151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၀၈:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
29355.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
29249
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
10.15 USD
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၂၄
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.07058
1.07199
အမြတ်
6.27 USD
EURCHF
စာချုပ်
#124903195
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၂၁:၄၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07199
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.27 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၁
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၁၈
ရောင်းချမှု
1
28891.5
28804
အမြတ်
8.20 USD
YM
စာချုပ်
#123808834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
28891.5
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၂၂:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
28804
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.20 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၉:၁၉
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၃
ရောင်းချမှု
1
28989.5
28900.7
အမြတ်
8.38 USD
YM
စာချုပ်
#123878474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
28989.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
28900.7
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
8.38 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၀၁
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ရောင်းချမှု
1
28965.5
28917
အမြတ်
4.35 USD
YM
စာချုပ်
#123865367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
28965.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၂၀:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
28917
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.35 USD
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၃၈
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08299
1.083
အမြတ်
-0.23 USD
EURCHF
စာချုပ်
#123643200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08299
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.083
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၀၅
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၇
ရောင်းချမှု
0.1
5.89649
5.89908
အမြတ်
80.43 USD
USDTRY
စာချုပ်
#122448677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
5.89649
လဲလှယ်ခြင်း
87.82 USD
စုစုပေါင်း
-4.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
5.89908
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
80.43 USD
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၁:၅၀
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.1
5.88564
5.90875
အမြတ်
-42.11 USD
USDTRY
စာချုပ်
#122441417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၁၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
5.88564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
5.90875
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-42.11 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၃:၄၄
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1465.97
1477.9
အမြတ်
-57.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121413294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1465.97
လဲလှယ်ခြင်း
3.00 USD
စုစုပေါင်း
-59.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1477.9
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-57.65 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၃၀
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
1478.74
1477.91
အမြတ်
5.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#121555152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၅၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1478.74
လဲလှယ်ခြင်း
2.80 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1477.91
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.95 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၃၄
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၄၈
ရောင်းချမှု
1
27770.5
27573.5
အမြတ်
19.20 USD
YM
စာချုပ်
#121359246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27770.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
27573.5
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
19.20 USD
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၂၄
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.05
1465.6
1460.82
အမြတ်
27.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#119458907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၃၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1465.6
လဲလှယ်ခြင်း
4.60 USD
စုစုပေါင်း
23.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၅၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1460.82
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
27.50 USD
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၄၉
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.98668
0.99092
အမြတ်
43.11 USD
USDCHF
စာချုပ်
#118906476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98668
လဲလှယ်ခြင်း
1.32 USD
စုစုပေါင်း
42.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.99092
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
43.11 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၄၀
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13065
1.10417
အမြတ်
-25.54 USD
EURCHF
စာချုပ်
#99300188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13065
လဲလှယ်ခြင်း
1.28 USD
စုစုပေါင်း
-26.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10417
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-25.54 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၄၀
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13768
1.10418
အမြတ်
-32.59 USD
EURCHF
စာချုပ်
#99047390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13768
လဲလှယ်ခြင်း
1.28 USD
စုစုပေါင်း
-33.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10418
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-32.59 USD
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၂၉:၄၈
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.12199
1.10418
အမြတ်
-16.85 USD
EURCHF
စာချုပ်
#100315028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၂၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.12199
လဲလှယ်ခြင်း
1.25 USD
စုစုပေါင်း
-17.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10418
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-16.85 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.109
1.10418
အမြတ်
-4.14 USD
EURCHF
စာချုပ်
#105368766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၉:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.109
လဲလှယ်ခြင်း
0.91 USD
စုစုပေါင်း
-4.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10418
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.14 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၅
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1439.16
1492.17
အမြတ်
-49.77 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#107805315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၂၁:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1439.16
လဲလှယ်ခြင်း
3.44 USD
စုစုပေါင်း
-53.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1492.17
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-49.77 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၆
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1474.61
1492.19
အမြတ်
-34.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#116610145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1474.61
လဲလှယ်ခြင်း
1.20 USD
စုစုပေါင်း
-35.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1492.19
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-34.36 USD
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၄၁
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
6.3814
6.3794
အမြတ်
0.48 USD
EURTRY
စာချုပ်
#118421020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
6.3814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
6.3794
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၁၂
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၄၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.98585
0.98999
အမြတ်
21.07 USD
USDCHF
စာချုပ်
#117688432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98585
လဲလှယ်ခြင်း
0.66 USD
စုစုပေါင်း
20.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၄၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.98999
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
21.07 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
5.84141
5.79888
အမြတ်
37.16 USD
USDTRY
စာချုပ်
#117688422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၄၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
5.84141
လဲလှယ်ခြင်း
1.99 USD
စုစုပေါင်း
36.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
5.79888
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
37.16 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၄၅
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1488.24
1483.99
အမြတ်
14.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#108394551
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1488.24
လဲလှယ်ခြင်း
6.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၂၃:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1483.99
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
14.10 USD
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၂၆:၂၅
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
5.82412
5.78455
အမြတ်
56.50 USD
USDTRY
စာချုပ်
#115900372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၂:၂၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
5.82412
လဲလှယ်ခြင်း
23.80 USD
စုစုပေါင်း
34.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၂၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
5.78455
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
56.50 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၄၇
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08594
1.09098
အမြတ်
24.20 USD
EURCHF
စာချုပ်
#115215703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08594
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09098
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
24.20 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၁:၅၂
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1521.1
1509.86
အမြတ်
55.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#114106549
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1521.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
56.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1509.86
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
55.40 USD
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၂၈
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၅၇:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.0992
1.09947
အမြတ်
0.46 USD
EURCHF
စာချုပ်
#107756855
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0992
လဲလှယ်ခြင်း
0.39 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၁၉ ၂၃:၅၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09947
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.46 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၂၁:၄၁
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.98987
0.99119
အမြတ်
9.13 USD
USDCHF
စာချုပ်
#111641489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၂၃:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98987
လဲလှယ်ခြင်း
2.97 USD
စုစုပေါင်း
6.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99119
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
9.13 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၁၀
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1545.63
1536.04
အမြတ်
19.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#111976818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၁:၁၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1545.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.24 USD
စုစုပေါင်း
19.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1536.04
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
19.02 USD
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၉
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.98288
0.98879
အမြတ်
5.95 USD
USDCHF
စာချုပ်
#111372985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98288
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၂၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.98879
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
5.95 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၄၂
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08494
1.08888
အမြတ်
3.95 USD
EURCHF
စာချုပ်
#109358615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08494
လဲလှယ်ခြင်း
0.14 USD
စုစုပေါင်း
4.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08888
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.95 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၁၈
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.22203
1.22511
အမြတ်
-0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#107227749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22203
လဲလှယ်ခြင်း
-3.12 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၂၀:၂၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.22511
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.14 USD
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၀၈
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1506.05
1492.97
အမြတ်
26.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#108480806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1506.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.24 USD
စုစုပေါင်း
26.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1492.97
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
26.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၂၇
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08932
1.09439
အမြတ်
5.00 USD
EURCHF
စာချုပ်
#107963735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08932
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
5.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၉:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09439
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.00 USD
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၄၇
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1420.92
1406.88
အမြတ်
14.04 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#107118082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1420.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.20 USD
စုစုပေါင်း
14.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1406.88
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.04 USD
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၃၆
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10082
1.10469
အမြတ်
3.76 USD
EURCHF
စာချုပ်
#106143636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10082
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၁၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.10469
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.76 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၄
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1445.69
1434.93
အမြတ်
10.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105972752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၃:၅၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1445.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
10.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1434.93
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.60 USD
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၀:၄၇
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1426.88
1417.56
အမြတ်
9.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#105885904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1426.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1417.56
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
9.12 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၁၈:၀၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.97677
0.98197
အမြတ်
28.63 USD
USDCHF
စာချုပ်
#102835062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၂၃:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.97677
လဲလှယ်ခြင်း
2.65 USD
စုစုပေါင်း
26.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.98197
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
28.63 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၅၃
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.10726
1.11051
အမြတ်
3.12 USD
EURCHF
စာချုပ်
#102673069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၂၂:၂၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10726
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.11051
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
3.12 USD
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၅၇:၄၁
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1221
1.12701
အမြတ်
4.67 USD
EURCHF
စာချုပ်
#99952276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၅.၂၀၁၉ ၀၀:၅၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.12701
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.67 USD
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၄၉:၁၃
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.13657
1.13968
အမြတ်
2.85 USD
EURCHF
စာချုပ်
#98613215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.13657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.13968
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.85 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၄၁:၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
14.632
14.927
အမြတ်
14.47 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#98521710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၄၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
14.632
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
14.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၁၉ ၂၃:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
14.927
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
14.47 USD